Despre Forum

Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din Republica Moldova a fost constituit ca un mecanism democratic de participare a ONG în analiza, discutarea, formularea recomandărilor vis a vis de problemele importante cu care se confruntă societatea civilă. Începând cu anul 1997 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai statului, ai business-ului, ai organizaţiilor finanţatoare şi ai altor instituţii din ţară se întrunesc pentru a discuta cele mai importante probleme acumulate în perioada dintre Forumurile ONG.

Ideea Forumului ONG din R. Moldova a fost lansată pentru prima dată la finele anului 1996 în cadrul unor mese rotunde cu participarea organizaţiilor neguvernamentale. Printre promotorii şi animatorii cei mai insistenţi ai ideii au fost Centrul CONTACT, Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale din Moldova, Fundaţia Soros – Moldova.

Ediţiile precedente ale Forumului s-au axat preponderent pe problematica ce ţine de sector, cum ar fi cadrul legal, imaginea ONG, relaţiile cu statul şi cu donatorii. Conceptul pentru noul format al Forumului ONG şi Consiliului ONG este perceput ca o platformă pentru dialog a celor mai reprezentative ONG din domeniile mass-media, social, economic, ecologic, educaţie, drepturile omului, tineret, dezvoltare regională şi comunitară etc. cu scopul asigurării dezvoltării durabile a organizaţiilor societăţii civile în R. Moldova.

 

Forumul Organizațiilor Neguvernamentale din R. Moldova, Ediția a VII-a, 13- 14 iunie 2013

Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din R. Moldova, Ediţia a VI-a, 23 – 24 iunie 2011

Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din R. Moldova, Ediţia a V – a, 15 – 16 decembrie 2008

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *