Agenda evenimentului

 

 

 

 

FORUMUL ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE

DIN REPUBLICA MOLDOVA, EDIȚIA A X-A, 2020

Proiect de document

Dezvoltarea societății civile are la bază o condiție esențială, de a contribui la consolidarea relațiilor de colaborare dintre ONG-uri și instituțiile publice din Republica Moldova. În acest context, pentru a plasa pe agenda publică subiecte importante ce țin de dezvoltarea societății civile (îmbunătățirea cadrului legal al ONG-urilor, îmbunătățirea procesului privind transparența în procesul decizional, reprezentarea ONG-urilor în dialogul cu structurile publice, alegerea membrilor Consiliului ONG-urilor etc.), în anul 1997 a fost desfășurată prima ediție a Forumului Organizațiilor Neguvernamentale. Către anul 2018 peste 100 de participanți, reprezentând 240 de organizații neguvernamentale și rețele ale organizațiilor societății civile din întreaga țară, au participat la lucrările Forumului ONG-urilor, organizat la 27 aprilie 2018 în Chișinău. Participarea la procesul de luare a deciziilor, durabilitatea financiară sau modificările legislative care afectează sectorul nonprofit sunt doar câteva dintre subiectele discutate la forum. Participanții la forum au votat prioritățile strategice pentru următorii doi ani de activitate ai Consiliului ONG (2018-2020).

Misiunea Consiliului ONG este crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor societății civile prin implicarea acestora în procesul de discutare/lansare/monitorizare a proiectelor de lege și a politicilor publice.

La fiecare ediție a Forumului este adoptată o Rezoluție, constituită din prioritățile stabilite de către participanți.  Ulterior, membrii Consiliului ONG trebuie să  implementeze aceste priorități  pe durata mandatului lor de 2 ani. După expirarea mandatului membrii Consiliului ONG prezintă o evaluare a implementării Rezoluției, adoptată  la următoarea ediție a Forumului ONG-urilor. Consiliul ONG funcționează în baza unui Regulament.

Ediția precedentă a Forumului ONG s-a desfășurat la 27 aprilie 2018. Rezoluția Forumului din 2018 a vizat, în principal: Strategia de Dezvoltare a Societății Civile 2017-2020; proiectul Legii privind organizațiile necomerciale; mediul de funcționare al OSC-urilor în Republica Moldova; transparența în procesul decizional; finanțarea OSC-urilor; antreprenoriatul social; politicile de voluntariat; investigarea furtului miliardului și recuperarea activelor; organizarea unor alegeri libere și corecte, etc. Forumul a ales 11 reprezentanți în Consiliul ONG:

Nr. Nume, prenume Organizația reprezentată
1. Carolina Buzdugan Secretară Generală, AO „Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF)
2. Ludmila Iachim Directoare Executivă, Asociația ,,MOTIVAȚIE” din Moldova
3. Viorica Matas Directoare Executivă, AO „Concordia. Proiecte Sociale”
4. Antonița Fonari Directoare, Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP)
5. Andrei Gaiu Director, AO „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”
6. Serghei Neicovcen Director, Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova „Contact”
7. Ilie Chirtoacă Consultant juridic, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
8. Tatiana Savva Economistă, Centrul Analitic Independent Expert-Grup
9. Sergiu Ostaf Director, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)
10. Petru Macovei  Director Executiv, AO „Asociația Presei Independente” (API)
11. Tamara Adașan Directoare, AO „HOMECARE”

 

Obiectivele Forumului ONG ediția a X-a:

  1. Promovarea unui mediu favorabil de dezvoltare al societății civile din Republica Moldova;
  2. Discutarea prevederilor incluse în Rezoluția Forumului ONG, ediția a IX-a;
  3. Alegerea membrilor Consiliului ONG, mandatul X;
  4. Discutarea celor mai stringente și actuale teme care vizează societatea civilă din Republica Moldova.

Organizarea evenimentului

Pe motivul situației epidemiologice din țară se propune organizarea ediției a X-a a Forumului organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova în format on-line, utilizând platforma ZOOM.

Durata propusă: 2 zile (prima zi cu program de la 9.00 până la 17.00; a doua zi – de la 9.30 până la 11.00).

Participanți: Vor fi invitate toate ONG-urile care doresc să ia parte la Forum, indiferent dacă anterior au participat la Forumul ONG. Aplicanții trebuie să fie organizații neguvernamentale independente, neafiliate unui partid politic, care respectă valorile unui stat democratic, care au o activitate relevantă în promovarea rolului societății civile prin responsabilitate, transparență, integritate, reforme și dialog.

Organizatorii vor selecta participanții la Forum în baza următoarelor criterii:

  • Echilibru de gen;
  • Reprezentativitate geografică;
  • Reprezentativitate pe domenii de interes;
  • Implicare în activitățile anterioare ale Consiliului ONG;
  • Raportul dintre ONG-urile mari/mici și recent formate/cu experiență etc.

 

AGENDA

FORUMULUI ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE DIN REPUBLICA MOLDOVA

EDIȚIA A X-A, 2020

 

ZIUA 1, 23 decembrie 2020

09.00 – 09.15

(15 min)

Înregistrarea participanților.

Prezentarea actualului Consiliu Național al ONG-urilor și a candidaților pentru noul mandat al Consiliului ONG.

Moderatoare: Viorica Matas, Președinta Consiliului ONG, Directoare Executivă AO „Concordia. Proiecte Sociale”, organizația care a asigurat Secretariatul Consiliului ONG începând cu 2018

09.15 – 10.00

(45 min)

Îndeplinirea prevederilor din Rezoluția Forumului ONG, ediția a IX-a, din 2018.

Obiectivelor CN ONG în perioada 2018 – 2020.

Vorbitoare:

Viorica Matas, Președinta Consiliului ONG, Directoare Executivă AO „Concordia. Proiecte Sociale”, organizația care a asigurat Secretariatul Consiliului ONG începând cu 2018

Colaborarea cu Comisia protecție socială, sănătate și familie și Direcția informațional-analitică (Parlamentul R. Moldova), pentru instituirea Comitetului de monitorizare SDSC 2018-2020. Monitorizarea și raportarea alternativă, Obiectivul general 3, SDSC.

Vorbitoare:

Antonița Fonari, membră a Consiliului ONG, Directoare a Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP)

10.00 -11.00

(60 min)

Rolul Strategiei de dezvoltare a societății civile (SDSC) în Rezoluția Forumului ONG, ediția a IX, din 27 aprilie 2018. 

Vorbitor: Dumitru Pîntea, Autor al Evaluării SDSC 2018-2020, Expert-Grup

Moderatori:

Serghei Neicovcen, membru al Consiliului ONG, Director „Contact”

Sergiu Ostaf, membru al Consiliului ONG, Director al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)

11.00 – 11.15

(15 min)

Pauză

   11.15 – 12.30

(75 min)

Provocările și oportunitățile în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a societății civile (Lucru în Ateliere. Fiecare participant selectează Atelierul în care se va implica, conform domeniului de interes al organizației).

ATELIER nr 1:

Consolidarea cadrului de participare a societății civile la elaborarea și monitorizarea implementării politicilor.

Moderatori:

Ilie Chirtoacă, membru al Consiliului ONG, Consultant juridic CRJM

Sergiu Ostaf, membru al Consiliului ONG, Director CReDO

ATELIER nr 2:

Promovarea și consolidarea durabilității financiare a societății civile. Conceptul Regulamentului de finanțare al ONG-urilor de către Stat.

Vorbitoare:

Liliana Palihovici, Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”

Moderatori:

Serghei Neicovcen, membru al Consiliului ONG, Director „Contact”

Viorica Matas, Președinta Consiliului ONG, Directoare Executivă AO „Concordia. Proiecte Sociale”, organizația care a asigurat Secretariatul Consiliului ONG, începând cu 2018

Carolina Buzdugan, membră a Consiliului ONG, Secretară Generală AO „Alianța ONG- urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF)

ATELIER nr 3:

Dezvoltarea spiritului civic activ și a voluntariatului. Prezentarea Rapoartelor alternative pentru Obiectivul general 3 din SDSC.

Link de acces: https://zoom.us/j/97822418470

Raportori:

Nicolae Procopie, Consultant Politici Publice TDV

Andrei Gaiu, membru al Consiliului ONG, Director TDV / Membru de Birou CNTM

Ludmila Iachim, membră a Consiliului ONG, Directoare ,,MOTIVAȚIE”

Nicolai Cheleș, Președinte CNTM

Moderatoare:

Antonița Fonari, membră a Consiliului ONG, Directoare CAP

12.30- 13.00

(30 min)

Prezentarea rezultatelor votului membrii Consiliului de Coordonare al CN ONG pentru mandatul 2020 – 2022

13.00-17.00

(240 mn)

Elaborarea textului Rezoluției Forumului ONG ediția a X-a 2020
ZIUA a 2-a, 24 decembrie 2020

09.30 – 10.00

(30 min)

Prezentarea rezultatelor atelierelor din data de 23 decembrie 2020

10.00-11.00

(60 min)

Prezentarea și aprobarea textului Rezoluției Forumului ONG, ediția a X-a 2020.

Prezentările exponenților organizațiilor/coalițiilor pentru alegerea lor în CN ONG

Moderator: Petru Macovei, Vice-președinte Consiliul ONG, Director API