Studii

Desemnarea procentuală în baza  modelului Ungariei: poate acesta face o  diferenţă în R. Moldova?

Desemnarea procentuală în baza modelului Ungariei: poate acesta face o diferenţă în R. Moldova?

____________________________________________________________________________________________________

Explicarea Legii Procentelor: Filantropia şi Legea Procentelor; Nilda Bullain, ECNL

Explicarea Legii Procentelor: Filantropia şi Legea Procentelor; Nilda Bullain, ECNL

____________________________________________________________________________________________________

Studiul sociologic „Percepţiile populaţiei Republicii Moldova privind fenomenul discriminării”

Pe data de 23 februarie 2011 a avut loc prezentarea rezultelor studiului „Percepţiile populaţiei Republicii Moldova privind fenomenul discriminării”.

 Studiul a fost efectuat în cadrul Programului Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova, în perioada martie-septembrie 2010 şi include rezultatele cercetării populaţiei şi experţilor.  Cercetarea în teren a fost realizată de Centrul de Investigaţii Sociologice CBS AXA, pe un eşantion de 1200 de persoane din 25 de localităţi urbane şi 63 de localităţi rurale.

Raportul studiului „Percepţiile populaţiei Republicii Moldova privind fenomenul discriminării”

La următorul link puteţi gasi proiectul de le lege privind prevenirea şi combaterea discminării: http://consiliulong.md/ro/advocacy/show/26

____________________________________________________________________________________________________

Studiu de analiză a cadrului legislativ privind organizaţiile necomerciale din Republica Moldova

Studiul a fost eleborat, la solicitarea Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi îşi propune drept scop de a contribui la perfecţionarea cadrului legal al Republicii Moldova şi la asigurarea condiţiilor pentru funcţionarea eficientă a organizaţiilor necomerciale din ţară.

O societate democratică reală se construieşte în timp. Mecanismele şi instituţiile democratice reprezintă un prim pas spre o democraţie funcţională, iar societatea civilă acţionează, în acest context, ca mecanism regulator pentru societăţile democratice. Instituţiile societăţii civile sunt necesare atît în ţările cu o puternică tradiţie democratică, cît şi în statele în care democraţia este în proces de edificare. Societatea civilă are dreptul şi datoria de a influenţa deciziile de interes public. Organizaţiile necomerciale trebuie să colaboreze cu structurile implicate în administrarea societăţii pentru a găsi soluţiile potrivite şi pentru a ameliora continuu calitatea vieţii cetăţenilor. Modelul democraţiei europene este unul al cooperării şi se fundamentează pe participarea tuturor actorilor comunitari.

Ca o reflectare perfectă în practică a principiilor democraţiei participative, autorităţile, mass-media şi organizaţii ale sectorului non-guvernamental, persoane şi instituţii educaţionale promovează, implementează, dezvoltă şi susţin împreună la nivel macro şi micro-social programe, proiecte sau intervenţii, care sunt legitimate de aceleaşi valori ale noi Europe: toleranţă, pluralism valoric, egalitate, participare publică, civism etc. Tot mai frecvent, la nivel eoropean, naţional sau local, este subliniat rolul activ pe care organizaţiile necomerciale trebuie să-l joace în calitatea lor de coordonator sau promotor al dezvoltării comunităţilor în care ecestea îşi desfăşoară activitatea.

Scopul principal:
Prezentul studiu a fost eleborat de experţi naţionali în domeniul dreptului pentru analiza cadrului legislativ al Republicii Moldova privind organizaţiile necomerciale naţionale. Studiul a fost efectuat în scopul evidenţierii lacunelor legislative, care împiedică buna funcţionarea societăţii civile şi eficienţa acesteia.

Studiu de analiză a cadrului legislativ privind organizaţiile necomerciale din Republica Moldova

____________________________________________________________________________________________________

Studiu pentru dezvoltarea organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova

Studiul privind dezvoltarea organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova oferă o imagine în mişcare a sectorului neguvernamental din ţară, de la înregistrarea primelor organizaţii obşteşti, după obţinerea independenţei, în 1991, pînă la depăşirea cifrei de 7 000 de ONG-uri, în prezent.

Acest studiu a fost realizat de un grup de experţi naţionali, în cadrul Proiectului Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare „Dezvoltarea durabilităţii financiare a organizaţiilor societăţii civile în Republica Moldova”, susţinut de Fundaţia SOROS-Moldova şi se bazează pe constatările cercetării sociologice „Dezvoltarea sectorului non-guvernamental din Republica Moldova”, efectuată de Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS AXA, în 2006. De asemenea, autorii au făcut unele comparaţii între rezultatele din 2006, la care fac referire în acest studiu, şi cele obţinute în cadrul unei cercetări similare de acum cîţiva ani, pentru a urmări evoluţia şi a oferi o imagine cît mai relevantă a sectorului.
Prezentul studiu relevă potenţialul organizaţiilor neguvernamentale din Moldova şi vulnerabilităţile acestora, oferind totodată informaţii preţioase privind starea actuală a sectorului, dificultăţile existente şi direcţiile prioritare de dezvoltare. În acelaşi timp, autorii formulează concluzii şi recomandări pentru fiecare dimensiune de dezvoltare a sectorului neguvernamental: de la capacităţile şi acţiunile advocacy ale ONG-urilor pînă la transparenţa, dezvoltarea financiară durabilă şi oportunităţile de prestare a serviciilor de către organizaţiile neguvernamentale.

 Studiu pentru dezvoltarea organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *