PROCES-VERBAL nr. 10 al ședinței CN ONG din 22 septembrie 2021

Locație: Sala de ședințe a Centrului CONTACT

Durata: 15:30 – 16:30

Participanți la ședința Consiliului ONG:

 1. Tudor Lazăr, Asociația Obștească Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO);
 2. Elena Nofit, Asociația Obștească Centrul National de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT;
 3. Maria Procopciuc, Asociația Obștească Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”;
 4. Irina Selezniova, Asociația Obștească Centrul European „Pro-Europa” Comrat.

Persoane absente motivat:

 1. Vitalie Cîrhană, Asociația Obștească Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”;
 2. Laurențiu Racu, Asociația Obștească Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM);
 3. Stanislav Ciobanu, Asociația Obștească ”Concordia. Proiecte Sociale”;

Tudor Lazăr a dat start lucrărilor ședinței prezentând agenda ședinței cu subiectele incluse în ordinea de zi.

Subiectele puse în discuție:

 1. Selecție experți pentru analiza de 2%, recepționare un dosar în concurs. Aprobare experți.
 2. Demers din numele Consiliului ONG către instituțiile vizate pentru numirea Centrului Național pentru Voluntariat.
 3. Actualizarea demersului despre Comisia de Certificare către ASP, Parlament, Președinție și Guvern.
 4. Regulamentul de funcționare a Consiliului ONG, discuții și modificări;
 5. Identificarea tematicilor de promovare și dezvoltare a societății civile prin materialele promoționale ale Consiliului ONG – colectarea de informații din partea membrilor;
 6. Demers către ASP din partea Consiliului către ASP referitor la taxe pentru aprobarea denumirii organizației necomerciale;
 7. Răspuns Dezvolt, Anna Severin referitor la studiului de evaluare alternativa a Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018-2020. Documentele găsiți atașate la mesaj.
 8. Actualizări, informarea membrilor Consiliului ONG referitor la planul de acțiuni al Consiliului;
 9. Alte întrebări din partea membrilor CN ONG de interes public.

Agenda desfășurată a ședinței:

 1. Selecție experți pentru analiza de 2%, recepționare un dosar în concurs. Aprobare experți.

Elena Nofit a făcut o informare referitor la faptul că Centrul CONTACT în parteneriat cu Consiliul ONG și cu susținerea financiară din partea Suediei, a anunțat concurs pentru angajarea expertului  sau grup de experți referitor la analiza gestionării resurselor financiare acumulate din redirecționarea celor 2%. Termenul limită pentru aplicare a fost 20 septembrie, astfel până la această dată au fost recepționate un singur dosar, echipa de experți Mark Mazureanu și Danu Marin din partea echipei de instruire și cercetare ASIST. Pentru realizarea activității de elaborare a unei analize, formularea concluziilor și a recomandărilor referitoare la gestionarea resurselor financiare acumulate din redirecționarea a 2% echipa de cercetare solicită 16 zile de lucru.

Elena a propus o ședință comună cu experții selectați pentru a discuta concret ce dorim să realizăm și care ar fi metodologia pe care o propunem pentru aprobare.

Tudor Lazăr a pus la vot aprobarea echipei de instruire și cercetare ASIST pentru analiza gestionării resurselor financiare acumulate din redirecționarea celor 2%, astfel a fost votată unanim.

 1. Demers din numele Consiliului ONG către instituțiile vizate pentru numirea Centrului Național pentru Voluntariat.

Tudor Lazăr a vorbit despre Comisia de Certificare a Voluntariatului, dar nefiind sigur de informația care dispune, a fost invitată Ana Bezărău care este parte, din partea Centrului Contact din Comisia de Certificare.

Ana Bezărău a venit cu un scurt discurs cu privire la actuala activitate a Comisiei de Certificare a Instituțiilor Gazdă al Activității de Voluntariat.

Actualmente, Comisia de Certificare se întrunește cu o periodicitate de aproximativ o dată la 2 luni și este axată pe aprobarea dosarelor aplicate de către instituții/ONG-uri.

Actualmente, secretariatul Comisie este oferit de MEC, dar se prezumă că ulterior această funcție va fi asumată de către Cancelaria de Stat.

Cu privire la Centrul Național de Voluntariat, în cadrul ultimei ședințe, Șeful Direcției Tineret, Marcel Marin, ne-a comunicat că actele au rămas la secretariatul Cancelariei de Stat, și până la moment nu este un răspuns cu privire la următoarele etape.

Tudor Lazăr a propus Consiliului ONG să înainteze un demers la Cancelarie care să solicite la ce etapă se află procedura….

Ana Bezărău, a comunicat că Comisia la moment se întrunește în ședințe pentru a analiza posibilitatea digitalizării procesului de acreditare și  oferire a carnetelor, dat fiind faptul că aceasta este și o activitate asumată de MEC în draft-ul de plan al Guvernului.

Sarcina de a elabora acest demers din numele Consiliului ONG a fost propus Vitalie Cîrhană și Laurențiu Racu, să prezinte și să propună spre consultare la următoare ședință a Consiliului.

 1. Actualizarea demersului despre Comisia de Certificare către ASP, Parlament, Președinție și Guvern.

Tudor a menționat că Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.123-IX din 14 iulie 2021 privind numirea unor membri ai Comisiei de Certificare de pe lângă Agenția Servicii Publice, sunt numiți în funcția de membru al Comisiei de Certificare, pe un termen de patru ani, următoarele persoane: Danilescu Tatiana, Turcin Carina, Verejan Oleg.

Elena Nofit va face o invitație spre colaborare către ASP din numele Consiliului ONG și stabilirea unei ședințe comune.

Adaptarea modelului vechi, revizuit și expediat repetat către instituțiile vizate.

 1. Regulamentul de funcționare a Consiliului ONG, discuții și modificări;

Elena Nofit a menționat că este greu să încerci să faci ceva pentru societatea civilă daca o parte din membrii Consiliului nu se implică și nu-și doresc implicare în Consiliul. Propunerea este ca organizația să delege o altă persoană din organizația membră a Consiliului, astfel ca să fie prezentă la toate ședințele.

Tudor a susținut și a menționat că trebuie să avem membrii activi în domeniile selectate conform Rezoluției Forumului Consiliului ONG.

Dacă ne dorim Consiliului ONG să fie o voce, trebuie să fim activi pe domeniile vizate și să ne implicăm în domeniile de dezvoltare a societății civile. Atunci când avem nevoie de ajutor să solicităm de la celelalte organizații membre ale Consiliului ONG.

Revizuirea regulamentului și consultarea Rezoluției Forumului de către toți membrii ai Consiliului ONG.

 1. Identificarea tematicilor de promovare și dezvoltare a societății civile prin materialele promoționale ale Consiliului ONG – colectarea de informații din partea membrilor;

Implicare membrilor Consiliului ONG cu oferirea de informații și distribuire pentru publicul larg al diverselor subiecte. Maria ar putea prelua știri, evenimente și distribui pe pagina Facebook al Consiliului ONG. La fel, în baza Rezoluției Forumului dacă sunt subiecte care fac parte din ea să se facă mediatizare.

Consiliul ONG trebuie să aibă poziția despre societatea civilă și în baza Planului de acțiuni setat pentru 2021.

 1. Demers către ASP din partea Consiliului către ASP referitor la taxe pentru aprobarea denumirii organizației necomerciale;

Tudor Lazăr va contacta pe Dumitru Dîrul, autorul acestui demers și va reveni la următoare ședință cu detalii la acest subiect.

Dacă se reușește ședința cu ASP, includem în agenda întrunirii și acest subiect.

 1. Răspuns Dezvolt, Anna Severin referitor la studiului de evaluare alternativa a Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018-2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *