Membrii Mandatului VIII

ION GUZUN – Președintele Consiliului ONG

FOTOROOM_IMG_9543_1-200x300

 

 

 

 

 

 

 

Ion Guzun este co-fondator al Centrului de Resurse Juridice din Moldova și, din ianuarie 2011, este Consilier juridic în cadrul organizației.

În perioada 2005 – 2009 el a activat în cadrul PNUD Moldova. Între 2009 și 2010 a fost coordonator de proiecte în cadrul Asociației Obștești „Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova”. Din 2009 activitatea profesională s-a focusat pe combaterea relelor tratamente în Moldova. A contribuit la o serie de rapoarte din domeniul drepturilor omului în Moldova și transmiterea acestora către instituțiile ONU și Uniunii Europene. Din 2009 activează în calitate de expert pentru o serie de organizații cum ar fi Consiliul Europei, PNUD Moldova, UNICEF Moldova, Fundația Soros-Moldova, Misiunea OSCE în Moldova, ș.a. Din iulie 2011 până în iunie 2013 a fost membru al Mecanismului Național pentru Prevenirea Torturii iar din noiembrie 2011 – avocat stagiar în cadrul Biroului Asociat de Avocați „Avocații Publici”. Din iunie 2013 este avocat licențiat. 

E-mail: ion.guzun@crjm.org

 

OLGA GORDILĂ – Vicepreședinta Consiliului ONG

olga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: olga.gordila@fam.md

 

 

ANTONIȚA FONARIMembră a Consiliului ONG

1475940_10202006695102218_1920769379_n

Antoniţa Fonari este Directoare a Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP). Studiile formale le-a făcut în domeniul jurnalism și dramaturgie. A făcut instruiri de durată în domeniile comunicare, pledoarie, sănătate publică, managementul ONG. A deținut, pentru aproape un deceniu funcția de Secretară Generală a Consiliului ONG (CN ONG), iar din primăvara lui 2016 până în toamna anului 2017 a fost Președinta CN ONG.  Pe parcursul anilor a fost Vicepreședinta Consiliului Național pentru Participare (CNP), Președinta Rețelei ONG din Domeniul Social (pe parcursul mandatului de 4 ani a interacționat cu 404 organizații membre ale Rețelei Social), a fost fondatoare a CNTM, a Coaliției Voluntariat, a Platformei pentru Egalitate de Gen etc. Pentru activitatea sa Antonița Fonari a fost apreciată la nivel național cu medalia Meritul Civic, mai multe premii / diplome și mențiuni din partea ONU, Parlamentului, Guvernului și a Ministerului Afacerilor Interne.

E-mail: antonina.fonari@gmail.com

 

 

GHENADIE ȚURCANU Membru în Consiliul ONG

Ghenadie

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ghenadie.turcanu@pas.md

 

 

DUMITRU BUDIANSCHI – Membru în Consiliul ONG

Dumitru_Budianschi

 

 

 

 

 

 

 

Director Program „Sectorul public: economie, finanțe, management”, Centrul Analitic Independent ”Expert Grup”. Doctorand în Economie și Management, Academia de Studii Economice din Moldova. Licențiat în Matematica Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova (1985). Domenii de expertiză: finanțe publice, managementul public, utilități publice, parteneriatului public-privat.

E-mail: dumitrubdi@yahoo.co.uk

 

 

ECATERINA MARDAROVICI – Membră a Consiliului ONG

20126

A studiat Matematică și Cibernetica la Universitatea de Stat din Moldova (1975-1980) și Administrare Publică la Academia de Administrare Publică (1996 – 1999). Începând cu 1986 se implică în politică și mișcarea femeilor, fiind activă în promovarea drepturilor copiilor și dezvoltarea ONG-urilor și a societății civile din Moldova. În perioada 1998-2001 este membră a Parlamentului Republicii Moldova.În perioada 1993-2002: Președinta Consiliului Executiv, Liga Creștin-Democrată a Femeilor. A fost prima organizație social-politică democratică a femeilor din Republica Moldova. A avut o misiune dublă: 1. Să unifice femeile în procesul politic de construire a unui stat democratic (perioada de după declarare a independenței față de URSS) și 2. Să acorde ajutor grupurilor defavorizate și să combată sărăcia.

Începând cu 1999 până în prezent: Co-fondatoare, Directoare Executivă, ex-Președintă  a ”Clubului Politic al Femeilor 50/50” care are misiunea de a forma o societate democratică în care bărbații și femeile participă în mod egal la procesele de luare a deciziilor.

Începând cu 2001 până în prezent este Președinta Fundației AGAPEDIA din Moldova – cu misiunea de a preveni abandonul copiilor, de a proteja copiii aflați în situație de risc și de a oferi servicii sociale eficiente.

E-mail: emardarovici@gmail.com

 

 

ALEXEI BUZUMembru în Consiliul ONG

GRI_7791  

Licențiat în Economie. Studii avansate în domeniul Managementului Organizaţiilor NonProfit şi în domeniul Managementului Strategic. Domenii de interes prioritar: Planificare strategică, Evaluare Organizatională, Management Public, Participare şi mobilizare Comunitară. Consilier local independent în comuna Drăsliceni. Preşedinte al Comisiei de Finanţe Buget şi Proiecte Investiţionale, Preşedintele Comisiei de Licitaţii. Reales în calitate de consilier independent şi în 2007. Militant pentru drepturile femeii. Deţinător al premiului YouthActionNet (International Youth Foundation, SUA).

E-mail: alexeibuzu@gmail.com

 

 

TERENTIE CARP – Membru în Consiliul ONG

548408_10151217986754743_1676456887_n

Președintele Consiliului Național al Tineretului din Moldova. Activează în sectorul organizațiilor de tineret de peste opt ani. În activitatea zilnică predă managementul organizațional în una dintre instituțiile superioare de învățământ din Moldova.

E-mail: terentie.carp@cntm.md

 

Membrii din Mandatul nr. 8 care și-au anunțat retragerea din CN ONG

SERGHEI NEICOVCEN – Membru în Consiliul ONG

serg

Director Executiv, Centrul ”Contact”. Expert in elaborarea Indexul de durabilitate a ONG-urilor din Moldova”, USAID in 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Domenii de expertiză: evaluarea programelor şi proiectelor; planificare strategică; analiză organizatională.

 

ADRIAN BĂLUȚEL – Membru în Consiliul ONG

.34cac08

 

IULIANA CANTARAGIUMembră în Consiliul ONG

?????????????????????????????

Expertă în elaborarea şi implementarea proiectelor în cadrul Asociației Obștești „Centrul Național de Mediu”. Consultantă financiar în elaborarea strategiei de finanţare şi pachetului de documente pentru Programul de Granturi Mici susţinut de Centrul Regional de Mediu Moldova în perioada anilor 1999 – 2006.

Implicată în calitate de expert proiecte în proiectele Centrului Naţional de Mediu: „Eco-Şcoala – calea spre o dezvoltare durabilă” (finanţator Ambasada Finlandei la Bucureşti), „Reabilitarea râului Cubolta” (finanţator fundaţia GETF din SUA), „Promovarea dezvoltării durabile prin apărarea dreptului la un mediu sănătos” (finanţator Ambasada SUA din Moldova şi cofinanţată de Ambasada Lituaniei din Moldova), „e-Transparenţă de mediu” (finanţator Reprezentanţa din Moldova a Băncii Mondiale). Membru al Grupului de Lucru creat la Forumul ONGurilor de mediu pentru a elabora mecanismele de consolidare a societăţii civile de mediu, în cadrul căruia am elaborat setul de documente pentru crearea Coaliţiei de Mediu

 

CORNELIA COZONAC – Membră în Consiliul ONG

Cornelia Cozonac

 

 

 

 

 

 

 

Directoare Executivă, Centrul de Investigații Jurnalistice.