PROCES-VERBAL nr. 8 al ședinței CN ONG din 16 iunie 2021

Locație: online, Platforma Zoom

Durata: 15:00 – 16:15

Participanți la ședința Consiliului ONG:

 1. Elena Nofit, Asociația Obștească Centrul National de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT;
 2. Maria Procopciuc, Asociația Obștească Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”;
 3. Laurențiu Racu, Asociația Obștească Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM);
 4. Tudor Lazăr, Asociația Obștească Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO);
 5. Diana Buzovici, Asociația Obștească ”Concordia. Proiecte Sociale”;

Persoane absente motivat:

 1. Vitalie Cîrhană, Asociația Obștească Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”;
 2. Irina Selezniova, Asociația Obștească Centrul European „Pro-Europa” Comrat.

Elena Nofit a dat start lucrărilor ședinței prezentând agenda ședinței cu subiectele incluse în ordinea de zi.

Subiectele puse în discuție:

 1. Ședința de lucru la Cancelaria de Stat, 27 mai a celor 4 membri ai Consiliului ONG;
 2. Răspuns Președinție referitor la Demersul Consiliului ONG;
 3. Alegerea Vicepreședintelui Consiliului pentru următoarele 4 luni;
 4. Priorități, viziuni referitor la consolidarea capacităților Consiliului ONG;
 5. Angajare de experți pentru analiza, elaborare de politici în promovarea și dezvoltarea societății civile;
 6. Actualizări, informare a membrilor Consiliului ONG referitor la planul de acțiuni;
 7. Alte întrebări din partea membrilor CN ONG de interes public.

Agenda desfășurată a ședinței:

 1. Ședința de lucru la Cancelaria de Stat, 27 mai a celor 4 membri ai Consiliului ONG;

Tudor Lazăr a rezumat concluziile ședinței de la Cancelarie, care a avut loc în sala de ședință a Cancelariei. Din partea Consiliului ONG au fost prezenți:

 1. Elena Nofit, Centrul CONTACT;
 2. Laurențiu Racu, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM);
 3. Tudor Lazăr, Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO);
 4. Vitalie Cîrhană, Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”;

din partea Cancelariei au fost prezente 3 persoane:

 1. Tatiana Beșliu, șef al Direcției coordonare politici și priorități,
 2. Diana Doroș, șef al Direcției coordonare în domeniul drepturilor omului și dialog social,
 3. Aurelia Isac, consultant principal al Direcției coordonare în domeniul drepturilor omului și dialog social.

Tudor Lazăr a menționat despre noua componență a Consiliului ONG și rezoluția de la Forumului ONG, organizat in decembrie 2020. S-a propus crearea unui grup comun, pentru realizarea priorităților actuale și neactuale în baza rezoluției. Emiterea unui plan de lucru anual în baza cărora să discutăm responsabilităților părților Cancelaria sau Consiliului ONG. Un alt subiect de discuție a fost Strategia de dezvoltare a societății civile în implementare actualizate sau elaborarea unei noi strategii, deoarece sunt multe acțiuni neactuale pentru multe organizații. Ghidul referitor la strategii pe temen lung va fi expediat după ședință spre consultare de către Cancelarie. Termenul de implementare a noii strategii propus este de 7-10 ani. O propunere din partea reprezentanților Cancelariei către membrii Consiliului ONG a fost consultările cu societatea civilă, la care Consiliului va distribui organizațiilor relevante în domeniul relevant. Si un ultim subiect în agendă a fost demersul înaintat din partea secretariatului Consiliului referitor la statutul de utilitate publică urmează să revină cu un răspuns în cel mai scurt timp.

Elena Nofit a menționat că raportul referitor la strategie implementată, la moment este pe agenda Parlamentului, trimis spre aprobare de noul legilativ, care va veni cu concluzii și recomandări, atunci cînd va fi investit. Urmează noi să decidem dacă avem nevoie de o noua strategie, un nou document sau un plan de acțiuni, urmează ca temă pentru acasă pentru fiecare dintre noi. Conform rezoluției Consiliului trebuie să initieze un act/document/proces de elaborare a noii strategii în dezvoltarea și sustenabilitatea sectorului asociativ in Republica Moldova, trebuie de identificat formatul în care va continua acest proces.

Elena Nofit a propus următoarea ședință cu reprezentanții Cancelariei în toamnă cu agendă exacte de subiecte, acum fiind o sedinta de introducere și cunoaștere.

 1. Răspuns Președinție referitor la Demersul Consiliului ONG;

Elena Nofit: Tudor Lazar a realizat un demers cu referirea la certificatul de utilitate publică, care a fost expediat către Parlament, ASP si Guvern. Secretariatul Consiliului a primit răspuns de la Parlament care la inițiativa vicepreședintelui Parlamentului a fost redirectionată către ASP. Răspunsuri oficiale nu avem de la nimeni. Lucrurile s-au oprit din cauza că nu există membrii comisiei de certificare desemnate de toate instituțiile delegate, și credem că odată cu creare Guvern, Parlament după alegererile parlamentarea anticipate vom reveni la subiect.

 1. Alegerea Vicepreședintelui Consiliului pentru următoarele 4 luni;

Elena Nofit: după cum cunoașteți, mandatul meu a expirat, și noul președinte va fi Tudor Lazar, urmează să alegem vice președintele.

Laurențiu Racu a spus că este disponibil pentru următoarele 4 luni, să fie vicepreședintele Consiliului ONG.

Laurențiu Racu  a fost Votat unanim de toți membrii prezenți la ședință.

 1. Priorități, viziuni referitor la consolidarea capacităților Consiliului ONG;

Elena Nofit ne gândeam la careva activități de team building sau planificare a activității, să consolidăm activitatea noastră pe rezoluția de la Forum. Angajarea unui expert care să ne ajute cine si ce ar putea membrii Consiliului pentru fiecare subiect – team bulding pe rezoluție.

Tudor Lazăr a propus să ne putem gândi sau realiza print-un chestionar pe intern și să decidem de comun acord. Am putea lăsa acest subiect pentru activitatea mai intensă a Consiliului ONG din septembrie, o activitatea de team bulding pe planul de acțiuni poate ieșire din oraș.

Toți membrii consiliului să vină cu subiecte pentru consolidarea echipei Consiliului ONG.

 1. Angajare de experți pentru analiza, elaborare de politici în promovarea și dezvoltarea societății civile;

Elena Nofit: acest punct este mereu pe agenda noastră, pentru a afla informații noi dacă sunt. Discuții referitor la cercetarea/studiu de transparența în utilizarea celor 2%, impactul certificatului de utilitate publică sau alte cercetări, analize exacte pe domenii care derivă din rezoluția noastră.

Diana Buzovici, cunosc acum Keystone și Liliana Palihovici fac anumite analize pe domeniul de contractarea serviciilor sociale, nu este oportun să mergem pe această idee. La fel, de verificat CRJM cum se implică în analiza utilizării celor 2% să nu fie suprapuneri.

Elena Nofit a propus să fie contactată Sorina Macrinici de la CRJM și să află care este implicarea lor pe 2%, poate ar fi pe informare și promovarea a mecanismului de 2% si mai puțin pe cercetare și analiză, dar ar putea planifica în acest an, deaceea trebuie să ne informăm exact să nu dublăm. Dacă sunt subiecte de cercetat, puteți propune și inclusiv noi membrii Consiliului ONG suntem persoane eligibile să elaborăm aceste studii/analize.

Elena: imi place ideea de 2 % pentru că, ce este pînă acum doar promovare și mobilizare ca oameniii să redirectioneze 2 % dar mai putin se vede partea de impact și cum organizatiile beneficiare folosesc, în ce scopuri, etc. asigură transparența, comunică cu donatorii și aici rolul Consiliului ONG ar putea iniția un studiu, recomandări pentru toate organizațiile societății civile și donatori cu un raport de cercetare pînă în următorul an cînd se începe următorul an de redirectionare.

Tudor Lazăr, teoretic organizațiile trebuie să prezinte până la 30 iunie – 6 luni din anul curent  raportul referitor la redirectionarea celor 2 % și ar putea și FISC să ofere anumite informații după 30 iunie la acest subiect. Dacă nu va exista un raspuns de la organizații ne putem adresa la autorități.

Tudor va face actualizare la scrisoare precedentă mai multor organizații care au beneficiat de mecanismul desemnării procentuale cu scopul de a informa publicul larg cu privire la contribuția populației în susținerea sectorului asociativ și începînd cu luna iulie, curent va fi expediată scrisoare repetată către cele 3 organizații: Asociaţia Veteranilor şi Pensionarilor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „UNI-M”, Asociația Veteranilor și Pensionarilor MAI al Republicii Moldova și Fundaţia „MIRON SHOR”. Pînă la expediere este nevoie să vedem care este procedura (ce și unde publică această informație) prin prisma Inspectoratului Fiscal până la termenul limită de prezentare.

 1. Actualizări, informare a membrilor Consiliului ONG referitor la planul de acțiuni;

Diana Buzovici, Concordia este implicată în sedințele de lucru ale ASPFC, am trecut printr-un curs de formare cu experții din România în domeniul finanțării și contractarea serviciilor sociale, modalitati care există în Romania si alte tări din Europa, a fost elaborat un plan de acțiuni în advocacy în contractarea serviciilor socială. Keystone și CIVILIS vor lucra la o metodologie de diversificarea tipurilor separat de contractare socială și cînd vom deține această informație vă vom oferi și membrilor Consiliului ONG, deoarece organizația va fi implicată în proces. La fel, suntem în așteptarea noului Guvern lucrativ care va analiza proiectul cu privire la modificarea legii cu privire la achizitiile publice care să includă comandă socială, care este inclusă in urma cercetării organizației CIVILIS.

Fiecare membru al Consiliului ONG să includă în planul de acțiuni responsabilitățile organizației al domeniului pe care îl reprezintă.

 

 1. Alte întrebări din partea membrilor CN ONG de interes public.

Elena Nofit a venit cu noțiunile și detalii referitor la raportul UPR.  Un grup de ONG-uri vor elabora un raport, care va conține mai multe subiecte de interes public. Centrul CONTACT va elabora un raport de 1 pagină la subiectul durabilității financiare a OSC-urilor, și noi propunem în acest raport să fie inclus 2%, antreprenorialului social, prestarea serviciilor de către ONG-uri și filantropia. Raportul va fi structurat în trei părți: istoricul, problematica și recomandările la fiecare domeniu raportat.

Revenim la subiectul paginii facebook al Consiliului ONG, ce decizie luăm rămânem cu rolul de editor/inactivăm pagina curentă sau creăm altă pagină facebook nouă.

S-a votat unanim crearea unei noi pagini pentru Consiliului ONG.

Odată cu crearea noii pagini de facebook  – Maria Procopciuc s-ar regăsi mai bine în rolul de comunicatoare în Consiliului ONG din acest mandat – pentru promovarea cauzelor Consiliului.

Un alt obiect al altui demers către ASP ar fi solicitarea explicațiilor, cu indicarea temeiurilor de drept, pentru perceperea taxei abuzive cu referire la aprobarea denumirii organizației necomerciale, contrar art. 13, alin. 3), 5) și 6) din Legea nr. 86/2020, sesizare din partea lui Dumitru Dîrul, jurist Misiunea Socială ”Diaconia”. La acest subiect se vor sesiza și vor face o cercetare mai minuțioasă, membrii consiliului Laurențiu Racu și Tudor Lazăr pînă la următoarea ședință vor veni cu detalii pentru a vedea daca este nevoie de un demers către ASP referitor la taxe.

Următoarea agendă va fi coordonată de secretariat împreună cu noul președinte ales, la fel și ședințele de lucru vor fi moderate de către președintele Consiliului ONG – Tudor Lazăr.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *