Membrii Mandatului IX

Viorica Matas, Președinta Consiliul ONG, Directoare Executivă Asociația Obștească ”Concordia. Proiecte Sociale”.

D-na Matas este licențiată în sociologie la Universitatea de Stat din Moldova și deține o diplomă de master în același domeniu. La fel a urmat un șir de cursuri la Kardinal Konig Haus (Viena, Austria) și de alți furnizori acreditați. D-na Matas a activat în cadrul Asociației Amici dei Bambini Moldova, Centru de Servicii Sociale pentru Copil și Familie, în calitate de lector în cadru Universității de Stat din Moldova. În cadru A.O. „Concordia. Proiecte sociale” activează din anul 2015, iar funcția de director executiv o deține de la începutul anului 2019.

În cei peste 20 de ani de experiență a promovat respectarea dreptului fiecărui copil de a crește și a fi educat într-o familie. În mandatul 2018-2020 în cadrul Consiliului Național al ONG-urilor, d-na Matas s-a implicat pe subiectele de interes, contractare socială și consolidarea politicilor publice în domeniul protecției copiilor, tineriilor și persoanelor vârstnice.

 

Petru Macovei, Vice-președinte al Consiliului ONG, Director executiv Asociația Obștească ,,Asociația Presei Independente” (API).

Este director executiv al Asociației Presei Independente (www.api.md).  In trecut editor-sef al săptămînalului independent „Ora Locală” si editor radio la Compania de Stat „Teleradio-Moldova”.  A absolvit Facultatea de Limbă și Literatură Română, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău.

 

 

Antoniţa Fonari, Directoare a Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP).

Antoniţa și-a făcut studiile formale în domeniul jurnalism și dramaturgie. Activitatea în sectorul ONG a început-o în 1993, în calitate de voluntară a Societății de Planificare a Familiei din Moldova. A deținut, pentru aproape un deceniu, funcția de Secretară Generală a Consiliului ONG (CN ONG), iar din primăvara anului 2016 şi până în toamna anului 2017 a fost Președinta CN ONG. A fost implicată direct în procesul de mobilizare a societății civile și pledoarie pentru susținerea și elaborarea mai multor legi, una dintre cele mai importante fiind Strategia de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC), proces pentru care a contribuit între 2009 și 2020.

Pe parcursul anilor a fost Vicepreședinta Consiliului Național pentru Participare (CNP), Președinta Rețelei ONG din Domeniul Social (pe parcursul mandatului de 4 ani a interacționat cu 404 organizații membre ale Rețelei Social), a fost fondatoare a CNTM, a Y-PEER Moldova, a Coaliției Voluntariat, a Platformei pentru Egalitate de Gen etc. Pentru activitatea sa Antonița Fonari a fost apreciată la nivel național cu medalia Meritul Civic, mai multe premii / diplome și mențiuni din partea ONU, a Parlamentului, a Guvernului și a Ministerului Afacerilor Interne.

 

Serghei Neicovcen, Director Executiv, Centrul ”Contact”.

Expert in elaborarea Indexul de durabilitate a ONG-urilor din Moldova”, USAID in 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Domenii de expertiză: evaluarea programelor şi proiectelor; planificare strategică; analiză organizatională.

 

 

 

Carolina Buzdugan, Secretară Generală a Alianței ONG-urilor active din domeniul protecției sociale a copiilor și familiilor (APSCF).

Carolina Buzdugan este Secretarul General al Alianței ONG-urilor active din domeniul protecției sociale a copiilor și familiilor (APSCF) din Republica Moldova – rețea de 66 ONG-uri din Republica Moldova, care activează pentru crearea unui cadru de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei. În calitate de Secretar general al APSCF asigură managementul activității rețelei, desfășurarea campaniilor de pledoarie, implicarea în elaborarea/avizarea politicilor publice etc.

Carolina mai mult de 6 ani lucrează în sectorul asociativ, în domenii precum protecția copilului, educație, egalitatea de gen și abilitarea societății civile, acumulând o experiență semnificativă în gestionarea rețelelor de organizații și activitatea acestora. Este licențiată în Sociologie și magistru în Psihologie Organizațională.

 

 

Andrei Gaiu, Director al Asociației „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) / Membru al Biroului de Administrare, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM).

Andrei studiază la Colegiul Europei din Natolin, a obținut o Diplomă de Licență în Relații Internaționale de la Universitatea de Stat din Moldova și are un Master în Studii Europene de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România.

Are peste opt ani de experiență în sectorul asociativ, inclusiv muncă de voluntariat; de patru ani face politici publice care vizează dezvoltarea voluntariatului, a cetățeniei active, a dezvoltării eficiente, a controlului tutunului și alcoolului etc. Are experiență de lucru cu rețelele de OSC-uri, inclusiv de a asigura secretariatul pentru acestea şi reprezentarea organizațiilor în Consiliul Național al ONG-urilor, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Forumul Societății Civile al Parteneriatului Estic, Parteneriatul OSC pentru Eficacitatea Dezvoltării, Forumul ONG de la Marea Neagră, Consiliul Național pentru Participare, Consiliul Național de Coordonare pentru implementarea Programului Național de Control al Alcoolului; a fost membru al Comisiei de cenzori Amnesty International Moldova. Printre cele mai mari realizări ale echipei coordonate de către Andrei se numără organizarea Săptămânii Naționale a Voluntariatului (SNV). În ultima ediție a SNV pe care a coordonat-o TDV, au fost implicați peste 60 000 de voluntari din toată țara.

 

Ludmila Iachim, Directoare Executivă, Asociația ,,MOTIVAȚIE”.

Ludmila Iachim deține o experiență și expertiză de mai mult de 14 ani în domeniul promovării și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Experiență managerială, coordonare proiecte / programe de peste 7 ani în cadrul Asociației ,,MOTIVAȚIE” din Moldova. Coordonatoare a programului pilot “Angajare Asistată” pentru persoanele cu dizabilități, implementat de Asociația ,,MOTIVAȚIE” din Moldova.

Din august 2018 deține funcția de directoare executivă în cadrul organizației pe care o reprezintă.

 

 

 

 

Sergiu Ostaf, Director al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) și Membru al Consiliului de Integritate, desemnat de către Parlamentul R. Moldova

În perioada 2006-2008 Sergiu Ostaf a studiat la Universitatea din York (Anglia) și a obținut o diplomă de Masterat în analiza și managementul politicilor publice. În perioada 2003-2004 a obținut o Diplomă de Masterat în administrarea publică în cadrul Academiei de Administrare, Moldova. Sergiu are un Masterat în administrarea afacerilor, MBA în cadrul Universității Newport, SUA, a absolvit Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova și Programul de specializare la Universitatea din Syracuse, (SUA) în Dreptul Public Internațional.

Pe parcursul anilor Sergiu Ostaf a avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea societății civile din R. Moldova, a inițiativilor pentru drepturile omului, inclusiv a Consiliului ONG și a Consiliului Național pentru Participare (CNP).

 

Tatiana Savva, Cercetător economic, Centrul Analitic Independent Expert-Grup.

Tatiana Savva este un cercetător economic cu mai mult de șase ani de experiență relevantă în ceea ce privește transparența și bugetarea, buna guvernare și sistemele de finanțare și gestionare publică.
Coordonează Conferința MACRO din anul 2016, care este o conferință anuală organizată de Independent Think-Tank Expert-Grup în parteneriat cu Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung.  De asemenea, din 2016 Tatiana Savva este membru al Consiliului de Supraveghere al Institutului pentru Analiză și Advocacy, Ucraina, un ONG specializat în analiza advocacy și anticorupție.

 

 

 

 

Ilie Chirtoacă, Consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

În 2031, Ilie Chirtoacă a fost recrutat ca voluntar pentru a asista LRCM în activitățile sale. În perioada 2014-2015, Ilie a obținut un stagiu de practică și, ulterior, funcția de asistent juridic, fiind responsabil, printre altele, pentru colectarea și sistematizarea informațiilor pentru cercetările efectuare de CRJM. Din 2016, Ilie este consilier juridic la CRJM. În această calitate, el desfășoară activități de cercetare juridică, advocacy, management de proiect și reprezintă organizația în cadrul evenimentelor și întrevederilor. Expertiza juridică primară a lui Ilie include reforma justiției și cadrul legal în domeniul non-profit. În particular, Ilie este implicat în monitorizarea și evaluarea mecanismelor și practicii de selecție și promovare a judecătorilor și procurorilor. În perioada 2015-2016 el a contribuit la elaborarea legii și regulamentului de aplicare a mecanismului privind desemnarea procentuală în Moldova (Legea 2%) ca mijloc de sporire a sustenabilității financiare a OSC-urilor. Din anul 2016 Ilie este membru al unui grup de lucru care elaborează noul proiect de lege privind organizațiile necomerciale, cu scopul de a îmbunătăți cerințele privind înregistrarea și funcționarea pentru sectorul non-profit din Moldova.

Ilie și-a făcut studiile de licență și masterat la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. În 2018 el a obținut titlul de magistru în Drept internațional al drepturilor omului la Universitatea din Essex, Marea Britanie.

 

Tamara Adașan, Director AO ,,Homecare”

 

 

 

 

 

 

 

 

În activitatea lor, membrii Consiliului ONG sunt asistați de către AO „Concordia. Proiecte sociale”.

Oxana Miron, Specialist lobby și advocacy, A.O. ,,Concordia. Proiecte sociale.”

Oxana Miron activează în calitate de specialist în activitatea de lobby și advocacy din cadrul AO ”Concordia. Proiecte Sociale”, care este cel mai mare ONG din Republica Moldova ce prestează servicii sociale pentru circa 6000 de copii, tineri, persoane în etate și familii social-vulnerabile. Având o experință de peste 10 ani în domeniul protecției drepturilor copilului, Oxana Miron și-a început activitatea în calitate de funcționar public, ulterior activând în mai multe proiecte și ONG-uri ce țin de domeniul serviciilor sociale și protecția copilului în particular.

 

 

 

 

 

Sergiu Godea este, începând cu iulie 2019, Secretarul Consiliului ONG. Sergiu, a activat în departamentul lobby și advocacy la AO „Concordia. Proiecte sociale”. Și-a făcut studiile de licență la facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, în 2017 obținând titlul de Magistru în Drept Public la aceeași Universitate. În 2019 a beneficiat de un program de studii în domeniul Politicilor Publice, la Institutul de Politici Publice din Moldova.