Forum ONG 2015

Forumul Organizațiilor Neguvernamentale din R. Moldova, Ediția a VIII-a,24 noiembrie 2015

Forumul ONG este o platformă de dialog, care are scopul să pună pe agenda publică subiectele importante ce ţin de rolul societăţii civile în procesul de integrare europeană, durabilitatea serviciilor prestate de organizaţii non-profit, consolidarea imaginii ONG, promovarea sectorului asociativ în reţele cu domenii de interes comun şi dezvoltarea parteneriatelor publice private.

Fiecare ediţie a Forumului este concepută ca un mecanism de implicare a societăţii civile în procesul decizional şi o formă de evaluare a activităţilor Consiliului ONG, mandatat să reprezinte interesele organizaţiilor neguvernamentale în baza Rezoluţiei Forumului ONG.

La 24 noiembrie 2015, Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova va desfășura Forumul Național al Organizaţiilor Neguvernamentale, ediţia VIII și va întruni aproximativ 100 participanţi.

CONCEPT Forum şi Consiliu ONG 2013

La 24 Noiembrie 2015, în cadrul Forumului ONG au fost discutate subiecte, legate de perspectivele și provocările societăţii civile în următoarele domenii: procesul de dezvoltare a societății civile; asigurarea transparenței în procesul decizional; implicarea ONG-urilor; durabilitatea financiară a organizaţiilor societăţii civile; antreprenoriatul social; imaginea ONG-urilor în societate; promovarea voluntariatului și a spiritului civic; rolul ONG-urilor în promovarea valorilor și proceselor integrării europene şi responsabilizarea factorilor politici pentru fraudele din sistemul public, inclusiv din sistemul bancar.

În cadrul Forumului ONG s-a discutat despre raportul de activitate şi lecţiile învăţate, prezentate de membrii Consiliul ONG. A fost prezentat raportul privind  implimentarea Startegiei de Dezvoltare a Societății Civile pentru 2012-2015 (SDSC).Forumul a discutat şi adoptat o Rezoluţie, realizarea căreia a fost prerogativa Consiliului ONG în numele societăţii civile active. În Consiliu au fost reprezentate persoanele care au fost votate, cu condiţia ca ele să facă parte din organizaţia din care au fost delegate iniţial.

Organizaţiile participante la Forumul ONG din Republica Moldova, ediţia VIII, adoptă următoarea Rezoluţie:

A.Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile pentru 2012 – 2015 (SDSC).

 

Forumul ONG constată că:

 • Obiectivele şi rezultatele preconizate în Strategie nu au fost atinse, în mare pare din cauza faptului că Guvernul, Parlamentul şi clasa politică în întregime nu şi-au îndeplinit angajamentele publice faţă de societatea civilă;
 • Nu au fost elaborate şi/sau adoptate: legea privind antreprenoriatul social; cadrul regulator pentru aplicarea legii 2%; proiectul de hotărâre de guvern ce vizează rambursarea cheltuielilor voluntarilor (cheltuieli de transport, cazare, alimentare etc.) indispensabile pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat.

 Forumul ONG solicită:

 • Autorităţilor: să lichideze toate restanţele de implementare a SDSC 2012 – 2015.
 • Guvernului Republicii Moldova: (i) să urgenteze procesul de contractare a serviciilor sociale pentru Organizaţiile Societății Civile, (ii) să definească pachetul legislativ referitor la antreprenoriatul social, (iii) să creeze un mecanism de coordonare și promovare a voluntariatului la nivel național prin care să fie desemnate autoritățile publice de resort responsabile de dezvoltarea diferitelor tipuri de voluntariat (de ex. MMPSF – voluntariatul vârstnicilor, MTS – voluntariatul sportiv şi în rândul tinerilor, ME – voluntariatul susţinut de angajator, Ministerul Educaţiei – voluntariatul internaţional, Ministerul Justiţiei – voluntariatul cultelor / religios etc.) și o structură națională (Centrul Național de Voluntariat) responsabilă de dezvoltarea și promovarea voluntariatului ce ar coordona activitatea autorităților publice de resort pe acest segment.
 • Parlamentului Republicii Moldova: (i) să adopte până la sfârşitul sesiunii parlamentare curente, modificările la proiectul legii 2%, (ii) să realizeze controlul parlamentar cu privire la implementarea SDSC, pentru ca strategia să fie implementată până la sfârşitul anului 2016.
 • Consiliul Naţional al ONG: să monitorizeze implementarea SDSC 2012 – 2015 şi să fie mai insistent în cooperarea cu Parlamentul şi Guvernul, pentru realizarea Planului de Activităţi al Strategiei respective.

B. Eficientizarea procesului de transparenţă decizională, cu scopul asigurării calităţii deciziilor.

Forumul ONG constată că:

 • în ultima perioadă, consultarea societății civile în procesul de adoptare a deciziilor este una formală, prin faptul că recomandările şi propunerile venite de la societatea civilă – în mare parte sunt ignorate de către Guvern şi Parlament. Amintim că multe iniţiative pe care societatea civilă le-a susţinut și promovat nu au fost adoptate sau au fost modificate contrar propunerilor societăţii civile;
 • totodată, regretăm faptul că din anul 2014 nu au fost selectaţi noi membri pentru Consiliul Naţional de Participare, fapt care a redus din implicarea organizaţiilor societăţii civile în procesul decizional a Guvernului.

 Forumul ONG solicită:

 • Guvernului Republicii Moldova: (i) formarea noului CNP, (ii) să stabilească un format real de consultare cu organizațiile societății civile și liderii independenți de opinie asupra situației politice dezastruoase din țară.
 • Parlamentului: (I) adoptarea proiectelor de legi cu privire la procuratură, pachetul de legi anti-corupție în versiunea consultată cu societatea civilă și avizată de instituțiile relevante internaţionale.
 • Organizaţiilor societăţii civile: să fie mai active în participarea la procesul decizional în cadrul Guvernului, Parlamentului şi la nivel local.

 C. Forumul ONG reiterează necesitatea consolidării Consiliului Naţional al ONG şi extinderea parteneriatelor prin:

 • valorificare experienței anterioare;
 • crearea unui mecanism de încurajare a implicării ONG-urilor regionale și locale în activități în proces de implementare;
 • sporirea comunicării cu Delegația UE în Moldova, a comunicării cu Platforma naţională a Forumului ONG din Parteneriatul Estic,comunicarea directă mai activă cu instituţiile UE.

D.Protecţia organizaţiilor societăţii civile și a instituţiilor mass-media independente de atacuri, abuzuri și influenţe negative.

Forumul ONG constată :

 • Activitatea unor organizații a societății civile care activează în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, este calificată ilegal ca fiind îndreptată împotriva „statalității” regiunii nerecunoscute și, respectiv, s-a intentat o cauză penală;
 • Instituțiile mass-media independente sunt antrenate în procese de judecată care au scopul de a submina libertatea de expresie și de a limita acțiunile jurnaliștilor în relatarea despre cazurile de corupție, conflictele de interese și alte infracțiuni comise de funcționarii publici sau care vizează activitatea instituțiilor de stat, taxele exagerate pentru accesul instituțiilor mass-media la informațiile de interes public și interdicțiile artificiale impuse sub pretextul protecției datelor cu caracter personal;
 • Reprezentanții societății civile sunt intimidați prin intentarea unor acțiuni în judecată pentru atitudinile și declarațiile lor civice, ceea ce afectează grav posibilitatea societății civile de a acționa în interes public.

Forumul ONG solicită:

Parlamentului, Guvernului și altor instituții ale administrației publice, precum și instituțiilor/organizațiilor independente:

 • să întreprindă și să ia măsuri ferme în legătură cu acțiunile administrației neconstituționale din regiunea transnistreană, săvârșite constant împotriva societății civile din regiune,
 • să ia măsuri pentru prevenirea și condamnarea în judecată a acțiunilor abuzive ale instituțiilor de stat și persoanelor cu funcții publice, îndreptate împotriva organizațiilor societății civile și a liderilor de opinie,
 • să dezvolte, în colaborare cu organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media, politici publice de încurajare a dezvoltării mass-mediei independente și pluraliste, de asemenea, să asigure transparența reală a proprietății media și limitarea concentrării pe piața media.

E. Responsabilizarea factorilor politici pentru frauda masivă din sistemul bancar.

Forumul ONG constată că:

Parlamentul, Guvernul, instituțiile de drept și cele responsabile de buna funcţionare a sistemului financiar nu au fost capabile să preîntâmpine și să prevină acordarea masivă a creditelor neperformante. Scoaterea masivă din sistemul bancar a mijloacelor financiare a condus la deteriorarea situației economice, și a creat un vacuum de credibilitate în toate instituţiile fundamentale ale statului.

Forumul ONG solicită: Parlamentului, Guvernului, altor instituții de drept și celor responsabile de buna funcţionare a sistemului financiar:

 • Întreprinderea tuturor masurilor pentru recuperarea prejudiciilor cauzate și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate;
 • Tragerea la răspundere a persoanelor responsabile de managementul Băncii de Economii, Băncii Sociale, Unibank, precum și a instituțiilor de stat responsabile de monitorizarea pieței financiare;
 • Întreprinderea acțiunilor necesare pentru fortificarea supravegherii sistemului financiar și prevenirea situațiilor de risc în cazul altor bănci comerciale.

Autorizăm Consiliul ONG să îndeplinească prevederile Rezoluţiei Forumului ONG din Republica Moldova, ediția VIII-a.

Noii membri ai Consiliul ONG, mandatul VIII, sunt:

 1. Adrian Băluțel, Secretar al Platformei Parteneriatului Estic
 2. Alexei BuzuDirector Executiv, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”  
 3. Antonița FonariDirectoare Executivă, Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” 
 4. Catinca MardaroviciDirectoare Executivă, Clubul Politic al Femeilor 50/50
 5. Cornelia Cozonac, Directoare Executivă, Centrul de Investigații Jurnalistice
 6. Dumitru Budianschi, Coordonator de Programe, Centrul Analitic Independent Expert-Grup
 7. Ghenadie ȚurcanuCoordonator de Programe, Centrul PAS
 8. Ion Guzun, Consilier Juridic, Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 9. Iuliana CantaragiuExpertă, Centrul Național de Mediu  
 10. Sergiu NeicovcenDirector Executiv, Centrul Contact
 11. Terentie Carp, Președinte, CNTM