Prelungirea concursului privind selectarea unui expert in analiza politicilor de non-discriminare pe piata muncii

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea a unui expert în analiza politicilor de anti-discriminare  pe piaţa muncii în cadrul programului „Angajatori pentru Anti-discriminare”. Proiectul este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, Moldova în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Egalitate” (CPE), România, și „Asociaţia Businessului European” Moldova şi „Rețeaua Pactului Global Moldova”, având susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Egalitate şi Participare Civică.

Descrierea proiectului:

Proiectul „Angajatori pentru Anti-discriminare” îşi propune să faciliteze implementarea practicilor de non-discriminare în special practici non-discriminare în bază de gen în rândul angajatorilor din Republica Moldova. În prezentul proiect CPD şi CPE promovează şi implementează practici de non-discriminare în bază de gen pe piaţa muncii. Totodată, se va încerca să se piloteze practici de non-discriminare în baza altor criterii (etnie, disabilitate, etc.). Astfel, prin conceptul de discriminare, CPD în mare parte înţelege discriminarea în bază de gen.

Obiectivelece au fost propuse pentru realizarea acestui proiect sunt următoarele:

1. Pilotarea practicilor de non-discriminare în special a celor în bază de gen în rândul a 15 companii publice şi private,

2. Pledoarie pentru opţiuni practice de reglementare a relaţiilor de muncă prin perspectiva non- discriminării pe criteriul de gen pentru a fi adoptate de către Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi a Familiei.

3. Analiza politicilor publice din perspectiva non-discriminării pe criteriul de gen.

Pentru atingerea obiectivelor setate, în cadrul proiectului au fost propuse un şir de instruiri cu implicarea directă a reprezentanţilor companiilor selectate. Astfel instruirile din cadrul proiectului sunt următoarele:

Cursuri de instruire– Decembrie 2012 – Septembrie 2013

– Modul I – Cum se promovează nediscriminarea în companii

– Modul II – Promovarea Egalităţii de Gen în Companii

– Modul III – Dezvoltarea şi implementarea politicilor şi programelor de work & life balance în companii

– Modul IV – Cum promovăm managementul diversității în cadrul companiilor

Obiectivul concursului:

Obiectivul concursului este selectarea expertului ce se va implica în realizarea studiului de analiză a opţiunilor de reglementare propuse de către Guvern cu referire la practicile de non-discriminare în câmpul muncii în RM.Adiţional, în colaborare cu încă un expert din cadrul proiectului se va elabora un proiect de regulament cadru cu privire la aplicarea practicilor de non-discriminare la nivel de companii.

Echipa de proiect:

In cadrul proiectului sunt implicaţi 3 experţi, atât din Republica Moldova  (CPD) cât şi din România (CPE), ce sunt antrenaţi direct în realizarea activităţilor propuse întru atingerea obiectivelor.

Cerinţe faţă de candidaţi:

– Studii superioare în domeniul:  prioritar – drept/ administraţie publică/ politici publice; acceptabil – sociologie sau domenii conexe (Obligatoriu)

– Cel puţin 3 ani de experienţă dovedită în realizarea de analize de gen şi acordarea de sprijin în integrarea dimensiunii de gen şi a practicilor de non-discriminare la diverse organizaţii

– Experienţa de lucru cu autoritățile locale și ONG-uri privind furnizarea serviciilor de egalitatea de gen şi non-discriminare

– Experiență în domeniul egalităţii de gen şi drepturile omului, non-discriminării

– Abilități excelente analitice și de scriere

– Abilităţi excelente de comunicare, prezentare şi interpersonale

– Abilităţi de a lucra în echipă şi independent

– Devotament, entuziasm şi motivaţie

Candidații interesați vor expedia la adresa de e-mail: cpd@progen.md şimelniciuc@progen.md:

– CV-ul

– Lista studiilor/ publicaţiilor/ rapoartelor/ articolelor elaborate în domeniul egalităţii de gen şi non-discriminării

– Oferta Financiară totală (în MDL cu taxele incluse); – anexat gasiti Termenii de Referinta

– O scurtă descriere a modului în care consultantul/ consultanta vede realizarea sarcinilor; (metoda de lucru, activităţile ce  vor fi realizate şi rezultatele obţinute, etc.)

– Scrisoarea de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie;

– Numele şi datele de contact pentru două persoane de referinţă.

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este  12 august  2013, ora 20.00

Persoană de contact: Olga Melniciuc tel. 22 23 70 89, e-mail melniciuc@progen.md

Alexei Buzu,  e-mail  buzu@progen.md

Sursa: http://progen.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *