Opinia CNP, 26.12.2013

Mai jos, ne referim la chestiunile care, în opinia noastră, trebuie aduse la cunoştinţa Prim-ministrului pentru că au o importanţă majoră şi CNP are observaţii vizavi de conţinutul (prima parte) şi procedura de adoptare (a două parte) a obiectelor de reglementare.

1.1. Subiectul 6. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Reiterăm Opinia CNP din 06.11.2013 (Subiectul Nr. 5 Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (obligaíunea de înregistrare de stat a obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară)) și ulterior Avizul CNP din 14.11.2013 pe marginea acestiu proiect de lege.

Proiectul vizat a fost formulat în scopul creării Registrului obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară (ROITE), a unui sistem informațional care poate îndeplini funcțiile strategice pentru gestionarea infrastructurii, dezvoltarea economică, activitatea investițională și proiectele internaționale. Acest obiectiv este unul necesar și poate, dacă este implementat adecvat, avea efect de impulsionare a capacităților financiare ale mediului antreprenorial, stabilizare a regimului drepturilor de proprietate, instituire a unui regim mai previzibil de intervenții publice in infrastructură.

1.2. Subiectul 7 Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2014

Reiterăm Opinia CNP din 10.10.2012 la Subiectul 11Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (antrenarea în câmpul muncii a tinerilor absolvenţi).

Consiliul Național Tineretului din Moldova (CNTM) la mijlocul lunii octombrie, a analizat Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2014. În procesul de consultare și avizare a HG, CNTM a comunicat atât cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei cât și cu Ministerul Tineretului și Sportului în vederea completării planului de acțiuni cu privire la ocuparea forței de muncă pentru anul 2014, cu masuri mai sporite ce privesc reducere a șomajului în rândul tinerilor.

1.3. Subiectul 7 Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor obiecte de cult religios

Susținem integral poziția Ministerului Finanțelor.

Principiile constitituționale și legea cu privire la libertatea conștiinței și religiei statuiazuă clar principiul separării statului de organizațiile religioase (biserică).

1.4 Subiectul 11  Privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass) 

Susținem proiectul propus spre aprobare.

Totodată, reiterăm Opinia negativă a CNP privind modalitatea de realizare a serviciulul MPay pe motiv că lipsește argumentul economic și de eficiență în găzduirea serviciilor date în cadrul unei instituții publice:

  1. 1)      Conform reglementărilor privind crearea srviciului MPay statul (Cancelaria, Centrul specializat) indeplineste functia de preceptor al platilor cu incasarea unui procent si al costului facturii din aceasta plata, – în esența această prezintă o funcție de prestare a serviciilor bancare, funcția bine dezvoltată pe piața serviciilor bancare din Republica Moldova, piata serviciilor date este foarte competitivă,
  2. 2)      Banca Nationala îndeplinește funcția de depozitar al sumelor incasate, – în esența este realizată o funcție bancară or în republica Moldova piata serviciilor bancare este foaret competitiva.

În Opinia noastră sunt admise încalcări directe ale legii cu privire la Consiliul de concurență și legii cu privire la ajutorul de stat.

1.5 Subiectul 12 Privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2014 pentru  implementarea Programului strategic de modernizare  tehnologică a guvernării (e-Transformare)

Susinem adoptarea Planului de acțiuni pe anul 2014. Propunem includerea a 3 măsuri suplimentare (explicat în continuare):

1)      Dezvoltarea mediul de infrastructură tehnologic avansat pentru facilitarea procesului de înițiere, elaborare, consultare și adoptare a deciziilor.

2)      Crearea platformei IT facile pentru asigurarea transparenței întregului proces de licitații publice,

3)      Crearea platformei IT facile pentru asigurarea transparența întregului proces de privatizare individuală administrate de Agenția proprietății publice.

Sursa: www.cnp.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *