Victimele violenței în familie vor fi protejate de noi prevederi legale

La data de 27 aprilie curent, în cadrul ședinței Guvernului a fost aprobat proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

Proiectul a fost elaborat în baza raportului de compatibilitate a legislației naționale cu prevederile Convenției Consiliului Europei și are drept scop armonizarea cadrului legal naţional în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie la standardele internaționale. Acest proiect va implementa recomandările oferite de către Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor și experților internaționali în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

Modificarea actelor legislative va permite abordarea comprehensivă a fenomenului violenței în familie printr-un răspuns coordonat și eficient a actorilor implicați în soluționarea cazurilor de violență în familie.

Modificările esențiale țin de:

– modificarea unor definiții în Legea nr. 45 cum ar fi: violența în familie, prejudiciu moral și agresor, precum și includerea unor definiții noi ca „situații de criză/situații critice”, „ordinul de restricție de urgență”;

– îmbunătățirea mecanismului de protecție a victimei prin intermediul unei noi instituții „ordinul de restricție de urgență care este o măsură provizorie de protecţie a victimei violenţei în familie, aplicată de poliţie pentru o perioadă de pînă la 10 zile. Conform acestui mecanism, agresorul va fi înlăturat imediat din locuinţa familiei şi i se va stabili interdicţii, în vederea prevenirii repetării/comiterii acţiunilor violente;

-includerea unei noi contravenții „Acte de persecuție”, care se referă la  persecutarea în mod repetat a unei persoane, căreia i s-a cauzat o stare de anxietate, frică pentru siguranţa proprie ori a rudelor apropiate, fiind constrînsă să-şi modifice conduita de viaţă, savîrșite prin una din următoarele fapte: urmărirea persoanei, contactarea sau încercarea de a contacta prin orice mijloc sau prin intermediul altei persoane;

-extinderea cercului de subiecți în Codul Penal (Membru de familie) prin includerea persoanelor aflate în concubinaj, părinţi şi copii, rudele şi afinii lor pe linie dreaptă care locuiesc împreună sau separat;

– lărgirea spectrului de drepturi pentru victimele violenței în familie prin: stabilirea dreptului la  o compensaţie financiară din partea statului pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune în condițiile stabilite de legislație, raportarea de către specialiști din domeniu a cazurilor de violență doar cu acordul victimei, cu excepția cazurilor cînd victimele violenței sunt minore, cu grad sporit de vulnerabilitate sau dacă au fost săvîrșite acte grave de violență.

– scutirea de taxă de stat pentru depunerea cererii de eliberare a ordonanței de protecție;

-instituirea serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru consilierea apelanţilor în regim de 24 din 24 ore și crearea pagini WEB pentru informarea publicului larg despre fenomen și serviciile disponibile.

Precizăm că proiectul cuprinde modificări la 11 acte legislative: Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, Legea privind administraţia publică locală, Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, Legii taxei de stat, Codul penal, Codul contravenţional, Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă.

Sursa: www.mmpsf.gov.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *