Şedinţei nr. 5 a Consiliului ONG, ales la Forum ONG, ediţia VI

Agenda şedinţei nr 5 a Consiliului ONG

Centrul Expert-Grup, Data: 6 aprilie, 2012
Str. Columna, 133 Timp: 16:00 – 17:00
AU FOST PREZENŢI:
1. Larisa Celan, Preşedintele Consiliului ONG, Vice-preşedinta Societăţii Orbilor din Moldova.
2. Antoniţa Fonari, Secretar General al Consiliul ONG, Directorul Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi”.
3. Sergiu Ostaf, Directorul Centrului de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului.
4. Valeriu Prohniţchi, Directorul Centrului Analitic Independent „Expert Grup”.
5. Iuliana Cantaragiu, Expert de proiecte al Centrului Naţional de Mediu.
6. Sergiu Neicovcen, Directorul Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG din Moldova CONTACT.
7. Ecaterina Mardarovici, Directoarea Clubului Politic al Femeilor 50/50
8. Silvia Guzun, Preşedinta Clubului Politic al Femeilor 50/50.
9. Dorina Focşa, Coordonator „Tineri şi Liberi”; Secretar Consiliul ONG.

NU AU CONFIRMAT CĂ VOR LIPSI:
1. Igor Meriacre, Directorul Asociaţiei Obşteşti „Motivaţie”.
2. Eugen Revenco, Director de Proiect al Asociaţiei pentru Politică Externă.
3. Nadine Gogu, Directorul Centrului de Jurnalism Independent.
4. Eduard Mihalaş, Vice-preşedintele Consiliului ONG, Preşedintele Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova.

ORDINEA DE ZI:
1. Strategiei Dezvoltării Societății Civile 2012 – 2015.
2. Prevederile Codului Fiscal privind impozitarea organizaţiilor necomerciale.
3. Planul de activitate al Consiliului ONG, inclusiv sursele de finanţare, a Consiliului ONG.
4. Parteneriatul Consiliului ONG cu Slovak Atlantic Commision.

I.Strategiei Dezvoltării Societății Civile 2012 – 2015.
S-a decis:
1. Antoniţa Fonari îi va contacta pe Domnul Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului şi Liliana Palihovici, Vice-președinta Parlamentului, pentru a discuta despre necesitatea organizării în prezent, a unui set de şedinţe a grupurilor de lucru pentru elaborarea Strategiei, cu Miniştrii şi Vice-miniştrii, în special cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor, Ministerul Economiei.
2. În cadrul întâlnirilor cu Miniştrii şi Vice-miniştri va fi discutat proiectul Strategiei Dezvoltării Societăţii Civile 2012 – 2015, prevederile acestuia şi implicaţiile financiare din partea statului în procesul de implementare a documentului.

II. Prevederile Codului Fiscal privind impozitarea organizaţiilor necomerciale
S-a decis:
1. Secretariatul va elabora o scrisoare către Ministerul Finanţelor pentru a solicita o clarificare privind modalitatea privind scutirea de plată a impozitului pe venit. Scrisoarea va fi trimisă membrilor Consiliului ONG pentru completare şi ulterior va fi trimisă Ministerului Finanţelor.
2. Clubul Politic al Femeilor 50/50 va face o scrisoare către Ministerul Finanţelor pentru a solicita o clarificare a punctului 2 d a articolului 52 CF.

III. Planul de activitate al Consiliului ONG, inclusiv sursele de finanţare, a Consiliului ONG.
S-a decis:
1. Sergiu Neicovcen în decursul a două săptămâni va trimite membrilor Consiliului ONG o schiţă a Regulamentului privind finanţarea activităţii Consiliului ONG.
2. Secretariatul Consiliului ONG va elabora un buget pentru un an de zile cu cheltuielile administrative pentru a calcula estimativ necesităţile financiare a Secretariatului Consiliului ONG.
3. Secretariatul Consiliului ONG va stabili întâlniri cu organizaţiile internaţionale pentru a solicita suport financiar pentru activitatea Consiliului ONG.
4. Organizaţiile membre ale Consiliului ONG în aplicaţiile pentru granturi, pot utiliza numele Consiliului ONG, cu condiţia ca proiectul şi bugetul să fie iniţial trimis tuturor membrilor.

IV. Parteneriatul Consiliului ONG cu Slovak Atlantic Commision.
S-a decis:
1. Secretariatul Consiliului ONG va semna acordul de cooperare cu Slovak Atlantic Commision.

Preşedintele şedinţei Larisa Celan
Secretarul şedinţei Dorina Focşa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *