Şedinţa nr.7 a Consiliului ONG

 Agenda şedinţei nr. 7 al Consiliului ONG

din 6 noiembrie 2009

 
Oraşul Chişinău,                                                                                              Data: 6 noiembrie 2009
Asociaţia Presei Independente                                                                     Timp: 16.00 – 18.00
Str. Bucureşti 77

 

 

 

AU CONFIRMAT PREZENŢA:
1.    Ion Manole, Preşedinte Asociaţia „Promo-LEX”
2.    Mircea Eşanu, Secretar Alianţa Anticorupţie, Preşedintele Consiliului ONG
3.    Petru Macovei, Director Executiv Asociaţia Presei Independente
4.    Sergiu Ostaf, Director Executiv Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului
5.    Sergiu Neicovcen, Director Executiv Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG din Moldova CONTACT
6.    Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte Asociaţia „Caroma Nord”


NU AU CONFIRMAT PREZENŢA:

1.    Daniela Terzi-Barbaroşie, Directoare executivă Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
2.    Ilia Trombiţki, Director Executiv Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS
3.    Vera Ţurcanu, Consultant politici de tineret şi nediscriminare în cadrul CNTM, Vice-preşedintele Consiliului ONG
4.    Vitalii Cîrhana, Director Institutul de dezvoltare „Millenium”
5.    Antoniţa Fonari, Director Executiv Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; Secretar General Consiliul ONG

 

ORDINEA DE ZI:
1.    Alegerea membrilor Consiliului de presă. 
Petru Macovei;
2.    Forumul ONG din regiunea Mării Negre. 
Ion Manole;
3.    Întâlnirea Prim-ministrului Vlad Filat cu reprezentanţii societăţii civile din 30 octombrie. 
Sergiu Ostaf;
4.    Mecanismul de cooperarea a Guvernului cu societatea civilă (Consiliul de participare şi planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei). 
Sergiu Ostaf;
5.    Şedinţă cu reprezentanţii USAID, la data de 13 noiembrie, ora 13:30.  
Ion Manole.
6.    Proiectul „Îmbunătăţirea relaţiei între APL şi societatea civilă”. 
Sergiu Neicovcen
7.    Vizita Anei Asipovici, reprezentant al European Center for Not-for-Profit Law, în cadrul proiectului USAID Moldova Civil Society Strengthening Program. 
Ion Manole.
8.    Oferirea unui feedback de către membrii Consiliului pentru pagina web www.consiliuong.md

Anexe:
1.    Hotărîrea de Guvern cu privire la instituirea Consiliului Naţional pentru Participare;
2.    Proiectul Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei dezvoltării societăţii civile în anii 2009 – 2011;
3.    Procedura şi criteriile de selectare a membrilor Consiliului Naţional pentru Partcicipare.
4.    Discursul Comisarului Leonard Orban, cu privire la Forumul ONG din Regiunea Mării Negre.

 

Decizii:

1.    Alegerea membrilor Consiliului de Presă.

S-a decis:

 

a.    Consiliul de Presă va fi format din 9 membri, 4 membri care vor reprezenta mediu jurnalistic, iar 5    membri vor reprezenta consumatorii de produse media;
b.    Membrii Consiliului de Presă sunt aleşi pe o perioadă de doi ani;
c.    Pentru alegerea membrilor Consiliului de Presă din R. Moldova este nevoie de o comisie de selectare;
d.    Din cadrul Consiliului ONG au fost propuse două persoane care să facă parte din comisia de selectare a membrilor Consiliului de presă: Antoniţa Fonari, Director Executiv Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; Secretar General al Consiliului Naţional al ONG şi Sergiu Neicovcen, Director Executiv Centrul CONTACT; membru al Consiliului ONG.
e.    Membrii Consiliului ONG care nu pot face parte din juriul de selectare a Consiliului de Presă sunt: Petru Macovei, Director Executiv Asociaţia Presei Independente (va deţine Secretariatul Consiliului de Presă); Sergiu Ostaf, Director Executiv Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (membru fondator al Consiliului de Presă); Ion Manole, Preşedinte Asociaţia „Promo-Lex” (a depus dosar pentru a fi membru în Consiliul) şi Daniela Terzi-Barbaroşie Directoare Executivă, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (a depus dosar pentru a fi membru în Consiliu).
f.    Funcţia de membru a Consiliului de Presă este voluntară;
g.    Au fost primite 20 de dosare a persoanelor care doresc să facă parte din Consiliul de Presă, dintre care vor fi selectate doar 9;
h.    Lista comisiei de selectare se va face publică;
i.    Fiecare membru a juriului va primi  prin e-mail o copie a dosarelor înaintate pentru formarea Consiliului de Presă  şi un formular de punctare a dosarelor;
j.    Toţi membrii juriului se vor întîlni doar o singură dată unde vor prezenta rezultatele finale

 

2.    Forumul ONG din regiunea Mării Negre.

 

S-a decis:

a. Se va deschide o linie de finanţare şi pentru ONG din regiunea transnistreană.

 

3.    Mecanismul de cooperarea a Guvernului cu societatea civilă (Consiliul de participare şi planul   de acţiuni pentru implementarea Strategiei).

 

S-a decis:
a.    Pentru a fi membru în Consiliul de Participare membrii din Consiliul ONG pot singuri să-ţi înainteze candidatura;
b.    Membrii din Consiliul Naţional al ONG care vor să facă parte din Consiliul de Participare vor fi susţinuţi de Consiliul ONG dacă vor avea nevoie;
c.    Consiliul ONG nu va înainta nici o candidatură;
d.    Ion Manole, Preşedintele Asociaţiei „Promo-Lex” doreşte să fie membru a Consiliului Naţional de Participare şi a solicitat din partea Consiliului ONG o scrisoare de recomandare;
e.    În cadrul Consiliului de Participare se va încerca promovarea agendei Consiliului ONG;
f.    Se va încerca stabilirea unei anumite solidarităţi a Consiliului ONG cu Consiliul de Participare.
g.    Pînă pe data de 13 noiembrie 2009 membrii Consiliului ONG şi societatea civilă să vină cu anumite comentarii şi propuneri cu privire la procedura şi criteriile de selectare a membrilor în Consiliul Naţional pentru Participare, proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la instituirea Consiliului Naţional pentru Participare” şi la proiectul planului de acţiuni privind implementarea Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile în anii 2009 – 2011.
h.    Comentariile şi propunerile să fie trimise la adresa de e-mail a Domnului Ruslan Codreanu, şef Secţia Coordonarea politicilor din cadrul Cancelariei de Stat: ruslan.codreanu@gov.md

5.    Şedinţă cu reprezentanţii USAID, la data de 13 noiembrie, ora 13:30.

 

S-a decis:

 

a.    La 13 noiembrie va avea loc şedinţa cu reprezentaţii USAID;
b.    La sedinţă vor participa membrii consiliului ONG care au fost prezenţi la Forumul ONG din Regiunea Mării   Negre, în baza invitaţiilor deja trimise.

6.    Proiectul „Îmbunătăţirea relaţiei între APC şi societatea civilă”

 

S-a decis:

 

a.    În cadrul proiectului se vor organiza 7-8 întâlniri cu societatea civilă, 5-6 mese rotunde, 3-4 traininguri;
b.    Se vor organiza cîte o vizită la Londra şi Bruxelles;
c.    Se va încerca să se folosească resurselor din acest proiect pentru a impulsiona susţinerea întrunirilor Consiliului ONG într-un Forum mai lărgit cu ONG din regiune şi a întrunirilor Consiliului ONG cu Guvernul R. Moldova, plus susţinerea unor întîniri regioanale şi instruiri;
d.    CReDO este responsabil de a expedia tuturor membrilor Consiliului ONG proiectul în următoarele zile;


Preşedintele şedinţei                                                                                                 Mircea Eşanu

Secretarul şedinţei                                                                                                      Viorica Macari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *