Şedinţa nr.5 a Consiliului ONG

Agenda şedinţei nr. 5 a Consiliului ONG

din 23 iunie 2009
Oraşul Chişinău,                                                                                                 Data: 23 iunie 2009
Str. Bucureşti 83                                                                                                 Timp: 16.45 – 18.00
(CReDO)

 

 

 

AU CONFIRMAT PREZENŢA:
1.    Antoniţa Fonari, Director Executiv Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; Secretar General Consiliul ONG
2.    Ilia Trombiţchi, Director Executiv Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS
3.    Ion Manole, Preşedinte Asociaţia „Promo-LEX”
4.    Sergiu Ostaf, Director Executiv Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului
5.    Sergiu Neicovcen, Director Executiv Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG din Moldova CONTACT
6.    Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte Asociaţia „Caroma Nord”
7.    Vera Ţurcanu, Preşedinte Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova

 

NU AU CONFIRMAT PREZENŢA:
1.    Evghenii Goloşceapov, Director Executiv Amnesty International Moldova
2.    Daniela Terzi-Barbaroşie, Directoare executivă Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
3.    Mircea Eşanu, Secretar Alianţa Anticorupţie, Preşedintele Consiliului ONG
4.    Petru Macovei, Director Executiv Asociaţia Presei Independente

 

ORDINEA DE ZI:
1.    Finanţarea proiectului „Implicarea ONG în implementarea Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile în anii 2009 – 2011”;
2.    Elaborarea paginii web: www.consiliuong.md
3.    Organizarea unui cocteil cu media privind realizarea activităţilor de voluntariat în comun;
4.    Scrisori / apeluri ale Consiliului ONG partidelor politice care vor participa la alegerile parlamentare anticipate;
5.    Cafeneaua Societăţii Civile organizată de Fundaţia Soros Moldova.

 

S-a decis unanim:

1.    Finanţarea proiectului „Implicarea ONG în implementarea Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile în anii 2009 – 2011”;
S-a decis:  Amînarea activităţilor cu APL, Guvern şi Parlament, din cadrul proiectului „Implicarea ONG în implementarea Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile în anii 2009 – 2011” pînă după alegerile parlamentare din 29 iulie 2009;

2.    Elaborarea paginii web: www.consiliuong.md
S-a decis:
a.    Trimiterea propunerilor de logo a Consiliului ONG către toţi membrii Consiliului. Responsabil: Viorica Macari;
b.    Trimiterea designului şi a culorilor paginii web: www.consiliuong.md, tuturor membrilor din Consiliu pentru a veni cu anumite comentarii şi propuneri la adresa acesteia. Responsabil: Viorica Macari;

3.    Organizarea unui cocteil cu media privind realizarea activităţilor de voluntariat în comun:
S-a decis:  Organizarea la 26 iunie 2009, a unui cocteil cu media pentru realizarea unor activităţi de voluntariat în comun cu aceştea fiind ca o continuare a flash-mobului cu vedetele, realizat în cadrul SNV 2009.

4.    Scrisori / apeluri ale Consiliului ONG partidelor politice care vor participa la alegerile parlamentare anticipate;

a.    Elaborarea unui Apel al Consiliului ONG din R. Moldova către partidele politice participante în alegerile parlamentare anticipate privind reflectarea în platformele electorale a necesităţilor de dezvoltare a organizaţiilor societăţii civile;
b.    Elaborarea unui Apel al organizaţiilor din domeniul social cu referire la platformele electorale ale partidelor politice pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009;
c.    Elaborarea documentelor şi trimitarea lor în variantă finală partidelor politice pînă la data de 29 iunie 2009;
d.    Implicarea tuturor membrilor Consiliului ONG şi a organizaţiilor interesate în elaborarea şi redactarea documentelor respective.

5.    Cafeneaua Societăţii Civile, ediţia a II-a organizată de Fundaţia Soros Moldova.

e.    De organizarea Cafenelei Societăţii Civile este responsabil Fundaţia Soros Moldova şi Secretariatul Consiliului Naţional al ONG din R. Moldova;
f.    Desfăşurarea Cafenelei Societăţii Civile se v-a desfăşura la 29 iunie 2009, între orele 15.00 – 18.00, în incinta Restaurantului Hotelului Codru;
g.    Tema pusă în discuţie: „ONG pot furniza subiecte de calitate pentru media”?
h.    Subiectele puse în discuţie pe parcursul Cafenelei:
–    Imaginea societăţii civile prin perspectiva mass media;
–    Cum creăm subiecte de presă;
–    Relaţia ONG – mass media.
e.    La Cafeneaua Societăţii Civile vor fi invitate persoane din media în calitate de experţi. Experţi: Vasile Botnaru, Director, Radio Europa Liberă; Vitalie Dogaru, Director, Şcoala de Studii Avansate În Jurnalism.

Preşedintele şedinţei                                                                                                            Mircea Eşanu

Secretarul şedinţei                                                                                                                  Viorica Macari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *