Şedinţa nr.3 a Consiliului ONG

Agenda şedinţei nr. 3 a Consiliului ONG

 din 30 martie 2009
Oraşul Chişinău,                                                                                                                                 Data:  30 martie 2009
Str. Bucureşti, 83                                                                                                                                 Timp: 17.00 – 18.00
Centrul CONTACT

 

 

AU CONFIRMAT PREZENŢA:
1.    Antoniţa Fonari, Director Executiv Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”;
2.    Ilia Trombiţchi, Director Executiv Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS, Preşedintele   Consiliului ONG;
3.    Sergiu Ostaf, Director Executiv Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului;
4.    Sergiu Neicovcen, Director Executiv Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG din Moldova CONTACT;
5.    Ion Manole, Preşedinte Asociaţia „Promo-LEX”;
6.    Evghenii Golosceapov, Director Executiv Amnesty International Moldova;
7.    Vera Ţurcanu, Preşedinte Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova;
8.    Petru Macovei, Director Executiv Asociaţia Presei Independente;
9.    Viorica Macari, Coordonator Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, Secretariatul Consiliului ONG.

NU AU CONFIRMAT PREZENŢA:
1.    Daniela Terzi-Barbaroşie, Director Executiv Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare;
2.    Mircea Eşanu, Secretarul Alianţei Anticorupţie, Vice-preşedinte Consiliului ONG;
3.    Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte Asociaţia „Caroma Nord”.

Ordinea de zi:
1.    Evenimentele care au avut loc de la şedinţa de la Guvern şi pînă în prezent; 
Sergiu Ostaf.
2.    Discuţii pe baza planului general de acţiuni de implementare a Strategiei de la MEC; 
Ilia Trombiţchi.
3.    Proiectul „Implicarea ONG în implementarea Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile anii 2009 – 2011”. 
Antoniţa Fonari.
4.    Predarea funcţiei de preşedinte a Consiliului ONG şi prezentarea unui mic raport al activităţii. 
Ilia Trombiţchi
5.    Diverse.

Anexe:
1.    Planul general de acţiuni de la MEC;
2.    Comentariile la planul de acţiuni de la CReDO, TDV, Amnesty International şi Centrul CONTACT.

 

S-A DECIZIS UNANIM:

 

1.    Evenimentele care au avut loc de la şedinţa de la Guvern din 19 februarie 2009 şi până în prezent: şedinţele de la Ministerul Finanţelor (MF) şi Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC).

 

a.    Necesitatea experţilor naţionali sau internaţionali în domeniul crearii standardelor contabilităţii a sectorului non-profit, deducerea donaţiilor, art. 35 (1) a Codului Fiscal nu prevede şi pentru persoanele fizice şi antreprenoriatul social. Este nevoie ca fiecare expert să fie angajat pe o perioadă de cel puţin 3 luni;
b.    Experţii necesită a fi remuneraţi pentru serviciile prestate, suma estimativă este de 15 mii USD şi nu există finanţatori care au concurs pentru astfel de solicitări, astfel va fi elaborată o scrisoare de solicitare la Ambasada SUA,  DFID, Eurasia prin argumentarea necesităţii experţilor;
c.    Timp de o lună Centrul CONTACT să prezinte răspunsul dacă va plăti un expert;

2.    Discuţii la MEC şi MF pe baza planului general de acţiuni al Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile; 

a.    Sergiu Ostaf va lucra în grupurile de lucru cu MEC şi MF, la nivel politic, din grupurile de lucru fac parte  Margareta Vameş, Antoniţa Fonari şi Viorica Macari,  dar este necesar de format şi un grup tehnic de experţi care va lucra cu MEC şi MF şi vor fi supravegheate din partea Consiliului ONG;
b.    Necesitatea formării unui grup de lucru a membrilor Consiliului ONG care să  colaboreze şi cu Ministerul Protecţiei Sociale, a Familiei şi Copilului;
c.    Elaborarea şi trimiterea unei scrisori Doamnei Catrinescu, pentru facilitarea întâlnirilor cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi Ministerul Justiţiei;

Decizii referitor la planul de lucru cu Ministerul Justiţiei:
d.    La Ministerul Justiţiei se vor trimite comentarii doar la componentele din planul de acţiuni ce ţine de responsabilitatea Ministerului respectiv;
e.    Responsabili pentru conlucrarea cu Ministerul Justiţiei vor fi: Sergiu Ostaf, Ilia Trombiţchi şi Evghenii Golosceapov; Persoana responsabilă de document: Ilia Trombiţchi;

Decizii referitor la planul de lucru cu AAPC şi APL:

f.    Responsabili de punctele 1.1 şi 1.2 din planul de acţiuni referitor la transparenţa în procesul decizional şi coordonarea procesului de consultare în cadrul autorităţilor sunt: Sergiu Ostaf, Ilia Trombiţchi şi Sergiu Neicovcen; Persoana responsabilă de document: Sergiu Neicovcen;
Decizii referitor la planul de lucru cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului:
g.    Responsabili de conlucrarea cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului: Antoniţa Fonari, Mircea Eşanu, Vera Ţurcanu şi Eduard Mihalaş;
h.    Secretariatul Consiliului ONG va fi prezent la toate şedinţele Consiliului cu Ministerele pentru elaborarea proceselor verbale de la şedinţele respective;
i.    În cazul apariţiei anumitor probleme membrii Consiliului ONG se vor întîlni pentru consultări.

3.    Proiectul „Implicarea ONG în implementarea Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile în anii 2009 – 2011”.

a. S-a decis: Proiectul respectiv va fi îmbunătăţit pentru a fi trimis din nou la Fundaţia Soros, în următoarele trei zile. Responsabil: Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”.

4.    Predarea funcţiilor de preşedinte şi vice-preşedinte a Consiliului ONG şi alegerea altor membri ai Consiliului în funcţiile respective. 

a.    Preşedintele Consiliului ONG în următoarele trei luni va fi Mircea Eşanu;
b.    Vice-preşedinte al Consiliului ONG a fost numită Vera Ţurcanu;
c.    Preşedintele Consiliului va ţine legătura permanentă şi va monitoriza activitatea Secretariatului Consiliului ONG;
d.    Mircea Eşanu este responsabil pentru trimiterea mesajelor de atenţionare pentru persoanele din cadrul Consiliului ONG care nu se prezintă la şedinţele Consiliului, chiar şi în cazul cînd confirmă (Petru Macovei, Director API; Ion Manole, Preşedinte, Asociaţia „Promo-LEX”; Evghenii Golosceapov, Director Executiv, Amnesty International Moldova);
e.    La următoarea şedinţă vor fi repartizate dosarele pentru fiecare membru din Consiliul ONG.

 

Preşedintele şedinţei                                                                                                                          Ilia Trombiţchi

Secretarul şedinţei                                                                                                                               Viorica Macari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *