Şedinţa nr. 22 a Consiliului ONG

Agenda şedinţei nr. 22 a Consiliului ONG

Oraşul Chişinău, Data: 4 februarie 2010
Asociaţia Presei Independente Timp: 16:30 – 17:30
Bucureşti 77

AU FOST PREZENŢI:

1. Daniela Terzi-Barbaroşie, Directoare executivă, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare; Preşedinta Consiliul ONG.
2. Petru Macovei, Director, Asociaţia Presei Independente, Vice-preşedinte Consiliu ONG.
3. Antoniţa Fonari, Director executiv Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; Secretar General Consiliul ONG.
4. Sergiu Ostaf, Director, Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului.
5. Vera Ţurcanu-Spatari, Director de Proiect, Consiliul Naţional al Tineretului.
6. Ion Manole, Preşedinte, Asociaţia „Promo-LEX”.
7. Ilia Trombiţchi, Director, Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS.
8. Dorina Focşa, Coordonator „Tineri şi Liberi; Secretar Consiliul ONG.

AU CONFIRMAT CĂ VOR LIPSI:
9. Sergiu Neicovcen, Director, Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG din Moldova CONTACT.
10. Vitalie Cîrhană, Director, Asociaţia Obştească, Institutul de Instruire în Dezvoltare „Millenium.

NU AU CONFIRMAT PREZENŢA:
11. Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte, Asociaţia „Caroma Nord”.
12. Liliana Samcov, Director Executiv, AO Demos.

ORDINEA DE ZI:

1. Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcţionare şi organizare a Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de utilitate publică primit de la Ministerul Justiţiei pentru avizare.
2. Colaborarea societăţii civile cu Parlamentul, conform Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă. Mandatul Consiliului Naţional pentru Participare şi grupurile de lucru a Consiliului.
3. Cum funcţionează situl Parlamentului – componenta societatea civilă a pagii web www.parlament.md.
4. Colaborarea Consiliului ONG cu Primăria şi elaborarea documentele care ar reflecta ce ne dorim de la Primărie.

1. Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcţionare şi organizare a Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de utilitate publică primit de la Ministerul Justiţiei pentru avizare.
S-a decis:
a. Daniela Terzi-Barbăroşie va face un mesaj public pentru a delega persoane responsabile din societatea civilă;
b. Maria Badan, CReDO va trimite un draft de demers adresat Guvernului şi Preşedinţiei, în care va vom solicita ca ei să ţină cont de rigorile cu privire la cei doi din cei trei care trebuie sa fie din societatea civilă şi trebuie să aibă statut de utilitate publica.

2. Colaborarea societăţii civile cu Parlamentul, conform Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă. Mandatul Consiliului Naţional pentru Participare şi grupurile de lucru a Consiliului. Cum funcţionează situl Parlamentului – componenta societatea civilă a pagii web www.parlament.md.
S-a decis:
a. Consiliul Naţional al ONG va avea o întâlnire constructivă cu Domnul Lupu şi Doamna Palihovici, pentru a le prezenta succint a concluziilor şi recomandările pe care le are Sergiu Ostaf în studiu pe care l-a făcut.
b. Dacă această discuţie nu va avea rezultatele aşteptate, Consiliul Naţional al ONG va face un scandal public.
c. Întâlnirea cu Domnul Lupu şi Doamna Palihovici va fi organizată săptămâna viitoare, în afară de miercuri 9 februarie sau vineri 11 februarie.

3. Colaborarea Consiliului ONG cu Primăria şi elaborarea documentele care ar reflecta ce ne dorim de la Primărie.
S-a discutat:
a. Sergiu Ostaf a făcut o prezentare la membrii Consiliului ONG în legătură cu subiectele care s-au discutat la întâlnirea cu Primarul Municipiului Chişinău
S-a decis:
a. Antoniţa Fonari va scrie o scrisoare lui Ghenadie Ivascenco pentru a stabili o întâlnire cu reprezentaţii de la PNUD, pentru a discuta posibilităţile de colaborare privind asigurarea transparenţei şi vizibilităţii Primăriei.

Preşedintele şedinţei Daniela Terzi-Barbăroşie

Secretarul şedinţei Dorina Focşa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *