Şedinţa nr. 13 a Consiliului ONG

Agenda şedinţei nr. 13 a Consiliului ONG
din data de 1 aprilie 2010
Oraşul Chişinău, Data: 1 aprilie 2010
Str. Bucureşti 83 Timp: 11.00 – 13.00
Centrul Contact

AU CONFIRMAT PREZENŢA:
1. Antoniţa Fonari, Director executiv Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; Secretar General Consiliul ONG
2. Vera Ţurcanu, Consultant politici nediscriminare, Coaliţia nediscriminare; Preşedintele Consiliului ONG
3. Sergiu Neicovcen, Director, Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG din Moldova CONTACT; Vice-Preşedintele Consiliului ONG
4. Ion Manole, Preşedinte, Asociaţia „Promo-LEX”
5. Sergiu Ostaf, Director, Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului
6. Petru Macovei, Director, Asociaţia Presei Independente
7. Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte, Asociaţia „Caroma Nord”
8. Vitalie Cîrhană, Director, Asociaţia Obştească, Institutul de Instruire în Dezvoltare „Millenium”
9. Daniela Terzi-Barbaroşie, Directoare executivă, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare;
10. Dorina Focşa, Asistent „Tineri şi Liberi

AU CONFIRMAT CĂ VOR LIPSI:
11. Liliana Samcov, Director Executiv, AO Demos.
12. Ilia Trombiţchi, Director, Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS

ORDINEA DE ZI:
1. Discutarea şi comentarea conceptului „Ghidul de elaborare a manualului personalului”;
2. Discutarea agendei Conferinţei „Colaborarea dintre Parlament şi societatea civilă” , care va avea loc pe 13 aprilie 2010;
3. Proiectul UNDEF.

ANEXE:
Draftul Ghidului de Elaborare a Manualului Personalului

S-a decis unanim:
I. Discutarea şi comentarea conceptului „Ghidul de elaborare a manualului personalului”

1) După finisarea Ghidului, Consiliul ONG îl va promova şi recomanda organizaţiilor neguvernamentale, ca pe un produs al Consiliului ONG;
2) În document vor fi incluse şi amendamentele legii cu privire la utilitatea publică şi implementarea acestora;
3) În „Ghidul de elaborare a manualului personalului” vor fi incluse exemple concrete a politicilor publice realizate de ONG-urile membre ale Consiliului ONG, accentuându-se punctele forte, Secretariatul Consiliului ONG va aştepta exemple de documente, comentarii, sugestii, propuneri până la 14 aprilie;
4) Iniţial Ghidul va fi accesibil în variata PDF, inclusiv pe pagina web www.consiliuong.md, ca mai apoi să apară sub formă de document pentru ONG-rile regionale care nu au acces la internet;
5) La următoarea întâlnire a Consiliul ONG cu organizaţiile din teritoriu „Ghidul” va fi în variată printată şi pe CD
6) Secretariatul Consiliului ONG este responsabil să includă în proiectele următoare traducerea în limba rusă a „Ghidului”;

II. Discutarea agendei Conferinţei „Colaborarea dintre Parlament şi societatea civilă”, care va avea loc pe 13 aprilie 2010

1) În cadrul Conferinţei să se vină cu mesaje foarte concrete de implementare a strategiei si eventuale amendamente la Strategiei dezvoltării societăţii civile 2009-2011 pentru a include Planul de acţiuni;
2) Să se propună Parlamentului să facă interpelare Guvernului pentru a întreba ce se întâmplă cu Strategia dezvoltării societăţii civile 2009-2011;
3) Prezentările să fie de maximum 7 minute că să reuşească să se expună şi alţi participanţi;
4) Prezentările din cadrul conferinţei să se axeze şi pe analiza capacităţii sectorului neguvernamental de a se implica în procesul decizional;
5) La Conferinţa „Colaborarea dintre Parlament şi societatea civilă”, reprezentanţii societăţii civile să solicite posibilitatea participării la audierile publice a mai multor organizaţii prin intermediu site-lui Parlamentului conform concepţiei de colaborare cu societatea civila,;
6) S-a decis ca unul din vorbitorii reprezentanţi ai societăţii civile să expună cazuri când a fost consultată societatea civilă, dar nu s-a făcut public acest fapt şi nu s-a luat în consideraţie opinia ONG-urilor;
7) Membrii Consiliului ONG vor insista în cadrul Conferinţei să se obţină un set de angajamente ale Parlamentului, implementarea strategiei societăţii civile 2009-2011, adoptarea legii cu privire la voluntariat, adoptarea amendamentelor cu privire la utilitatea publică.
8) Secretaritul Consiliului ONG va solicita de la Direcţia Informaţional – Analitică lista persoanelor care vor fi prezente la Conferinţa „Colaborarea dintre Parlament şi societatea civilă” şi o va trimite în următoarele zile la toţi membrii Consiliului ONG.

III. Proiectul UNDEF

1) Cornelia Ciofu va trimite până la data de 2 aprilie materiale despre proiect inclusiv care ar putea fi plasate pe pagina web a Consiliului ONG;
2) La propunerea Centrului Contact s-a decis ca următoarele şedinţe ale Consiliului ONG să fie desfăşurate în Centul Contact (cu asigurarea pauzei de cafea/ceai).

Preşedintele şedinţei Vera Ţurcanu
Secretarul şedinţei Dorina Focşa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *