Şedinţa nr. 10 a Consiliului ONG

Agenda preliminară a şedinţei nr. 10 a Consiliului ONG 

                                                                                         din data de 5 februarie 2010

Oraşul Chişinău,                                                                                                                          Data: 5 februarie 2010
Str. Armenească 13                                                                                                                      Timp: 15.30 – 17.00
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

AU CONFIRMAT PREZENŢA:
1.    Vera Ţurcanu, Consultant politici nediscriminare, Coaliţia nediscriminare; Preşedintele Consiliului ONG
2.    Sergiu Neicovcen, Director, Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG din Moldova CONTACT; Vice-Preşedintele Consiliului ONG
3.    Antoniţa Fonari, Director,  Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”; Secretar General Consiliul ONG
4.    Daniela Terzi-Barbaroşie, Directoare executivă, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
5.    Ion Manole, Preşedinte Asociaţia „Promo-LEX”
6.    Sergiu Ostaf, Director, Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului
7.    Petru Macovei, Director, Asociaţia Presei Independente
8.    Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte, Asociaţia „Caroma Nord”
9.    Vitalii Cîrhană, Director Institutul de dezvoltare „Millenium”

 

 

 

INVITAŢI:
10.    Marian Lupu,  Preşedintele Fracţiunii Parlamentare a Partidului Democrat din Moldova
11.    Stella Jantuan, Vice-preşedinte a Comisiei pentru drepturile omului şi relaţii interetnice, Parlamentul R. Moldova

AU PREÎNTÂMPINAT CĂ VOR LIPSI:
12.    Ilia Trombiţchi, Director, Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS

NU A CONFIRMAT PREZENŢA:
13.    Mircea Eşanu, Secretar, Alianţa Anticorupţie;

ORDINEA DE ZI:
1.    Ultima variantă a Consiliului ONG de Amendamente ale legii cu privire la utilitatea publică a asociaţiilor obşteşti. Petru Macovei.
2.    Amendamentele legii cu privire la utilitatea publică a asociaţiilor obşteşti. Marian Lupu, Stella Jantuan.
3.    Stabilirea activităţilor în planul de lucru al Consiliului ONG cu Ministerul Justiţiei. Sergiu Ostaf.
4.    Prezentarea schiţei Raportului intermediar de activitate al secretariatului Consiliului ONG. Antonita Fonari.
5.    Activităţi planificate în proiectul UNDEF şi responsabilităţi specifice. Sergiu Neicovcen.

ANEXE:
1. Amendamente cu privire la utilitatea publică la legea  asociaţiilor obşteşti.
2. Proiectul planului de acţiuni privind implementarea Strategiei dezvoltării societăţii civile 2009-2011, comentarii de Sergiu Ostaf.
3 Comentariile lui Petru Macovei şi a lui Sergiu Ostaf la amendamentele cu privire la utilitatea publică la legea  asociaţiilor obşteşti.
4. Draftul Raportului intermediar de activitate al secretariatului Consiliului ONG.

Discuţii/decizii
1. Ultima variantă a Consiliului ONG de Amendamente ale legii cu privire la utilitatea publică a asociaţiilor obşteşti. 
a)    Petru Macovei a comentat amendamentele legii cu privire la utilitatea publică, având două obiecţii: articolul 30 (1 c) şi articolul 31 (1 d)
b)    Petru Macovei a subliniat faptul că în aceste doua articole este necesar de realizat o serie de modificări deoarece sunt confuze şi neclare.
2. Amendamentele legii cu privire la utilitatea publică a asociaţiilor obşteşti.
a)    Marian Lupu a reamintit că în ordine de zi a Şedinţei Biroului Permanent al Parlamentului, din 11-19 februarie a fost inclusă pentru a fi pus în discuţie proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (Capitolul V);
b)    Marian Lupu a propus să se meargă pe un proces în două etape, examinarea în prima lectură sa aibă loc la data 11-12 februarie,  peste aproximativ o săptămână să fie examinată în a doua lectură, iar în acest interval de timp pot fi dezvoltate idei, precizări, sugestii vis-a-vis de amendamentele legii cu privire la utilitatea publică;
c)    Marian Lupu a subliniat faptul că în cadrul dezbaterilor pentru lectura II, ar fi bine ca membrii Consiliului ONG să fie prezenţi în întreaga componenţă;
d)    Antoniţa Fonari a sugerat să fie realizate audieri parlamentare în prima lectură în cadrul Comisiilor, pentru a vedea care sunt beneficiile şi punctele slabe;
e)    Marian Lupu a menţionat faptul că audiere parlamentare ar fi necesare pentru a vedea punctele slabe în procesul de implementare a Strategiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 2009-2011, ca mai apoi fiind necesar un proiect de hotărâre în Parlament pentru a se face o evaluare a paşilor întreprinşi;

3. Stabilirea activităţilor în planul de lucru al Consiliului ONG cu Ministerul Justiţiei
a)    Sergiu Ostaf a menţionat faptul că este necesar ca Parlamentul să revină la Strategia Dezvoltării Societăţii Civile, iar Planul de acţiuni care a fost elaborat să fie ajustat la situaţia actuală;
b)    Sergiu Ostaf a precizat că au existat grupuri de lucru cu Ministerul Justiţiei, iar ultimele şedinţe au fost în martie.
c)    Marian Lupu a menţionat că este necesar o nouă hotărâre în Parlament în care să se facă referinţă la Strategia Dezvoltării Societăţii Civile şi este necesar fixarea structurii responsabile de monitorizare;
d)    Antoniţa Fonari a reamintit faptul că legea cu privire la voluntariat a fost aprobată şi a intrat în Parlament;
e)    Marian Lupu a subliniat faptul că elaborarea şi adoptarea “Legii cu privire la persoanele cu dezabilităţi” în scopul reglementării normelor de încadrare în câmpul muncii a persoanelor defavorizate necesită şi un program de punerea în aplicare pe etape;
f)    Marian Lupu a propus ca Consiliul ONG să vină deodată cu un pachet de acţiuni, iar ONG-urile împreună cu Ministerele de profil să elaboreze aceste acţiuni ale Convenţiei;
g)    Sergiu Ostaf a accentuat faptul că completarea Legii nr.837 din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti sub aspectul definirii noţiunii de antreprenoriat social are o conotaţie mult mai largă şi cuprinde o serie largă de beneficiari;
h)    Antoniţa Fonari a propus elaborarea unor studii care să dovedească necesitatea utilităţii publice şi 2%;
i)    Sergiu Ostaf  a subliniat faptul că legea cu privire la 2% este importantă pentru organizaţiile locale impactul realizându-se la nivel local, iar legea cu privire la utilitatea publică este necesară pentru asigurarea transparenţei;
j)    Sergiu Ostaf a precizat că a fost creat un consiliul consultativ al societăţii civile pe lângă Guvern, conform Planului de acţiuni;
k)    Marian Lupu a menţionat faptul că Planul de acţiuni trebuie elaborat până săptămâna viitoare pentru a putea fi promovat până la sfârşitul lunii februarie, iar amendamentele legii cu privire la utilitatea publică trebuie comentate/modificate până la 11 februarie;
l)    S-a decis organizarea şedinţei Consiliului ONG pentru a comenta Planul de acţiuni, miercuri 10 februarie, după ce va avea loc şedinţa Consiliului Naţional pentru Participare.

4. Prezentarea schiţei Raportului intermediar de activitate al secretariatului Consiliului ONG.
a)    Secretariatul Consiliului ONG a prezentat un draft al Raportului intermediar a activităţilor Consiliului ONG;
b)    Membrii Consiliului ONG în următoarele zile trebuie să vină cu comentarii, sugestii, vis-a-vis de Raportul prezentat;

5.Activităţi planificate în proiectul UNDEF şi responsabilităţi specifice.
a)    În luna februarie va fi organizată o masă-rotundă cu Societatea Civilă, de organizarea acesteia este responsabil centrul Contact;
b)    Urmează să fie organizată o masă-rotundă cu Guvernul, responsabili de organizare sunt CReDO;

Preşedintele şedinţei                                                                                                                 Vera Ţurcanu

Secretarul şedinţei                                                                                                                      Dorina Focsa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *