Ședința nr. 02/mandat VII

Proces verbal nr. 02/mandat VII

a Consiliului Naţional al ONG-urilor din Republica Moldova

 

 

Locaţie:                                                                                                               Data: 23 iulie 2013

Sediul Centrului CONTACT                                                                            Durata: 16.00 – 17.30

Str. București, 83

 

AU FOST PREZENŢI:

 1. Alexei Buzu, Director Executiv, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”, Președinte al Consiliului ONG
 2. Liuba Ceban, Președinta Asociației „Altruism”, Vice-președintă Consiliului ONG
 3. Antonița Fonari, Directoare Executivă, Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”, Secretar General al Consiliului ONG
 4. Aliona Ciobanu, Coordonatoare, Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață – Bălți”
 5. Catinca Mardarovici, Directoare Executivă, Clubul Politic al Femeilor 50/50
 6. Larisa Celan, Vicepreşedintă, „Societatea orbilor din Moldova”
 7. Sergiu Neicovcen, Director Executiv, Centrul „Contact”
 8. Tatiana Cernomoriţ,  Coordonatoare, Centrul „Speranţa”
 9. Cristina Bulat, Secretar al Consiliului ONG, Secretar al ședinței

INVITAȚI:

 1. Daniela Vidaicu, Autoarea „Draftului Mecanismului de Desemnare Procentuală”

                                                                                                                                                                    

NU AU FOST PREZENȚI:

 1. 1.      Ghenadie Țurcanu, Coordonator Programe, Centrul PAS
 2. 2.      Iuliana Cantaragiu, Experta Proiecte, Centrul Național de Mediu
 3. 3.      Radu Vrabie, Expert al Asociației pentru Politică Externă

 

Ordinea de zi:

1. Posibilitatea de scriere a unui proiect pentru Fundația Est Europeană care anunță lansarea Programului de susținere a organizațiilor umbrele si rețelelor de organizații ale societății civile.

S-a discutat: Asalt de idei cu privire la ce ar trebui să includă noul proiect al Consiliului ONG:

 • Pentru a desfășura Gala societății civile este nevoie ca să unim mai mulți finanțatori;
 • Ca potențiali donatori ar putea să fie Ambasada Austriei, Fundația Est-Europeană, bussinesul social responsabil, APC și APL. Ideea este parteneriatul în sine mai mult decât în bani;
 • Consiliul ONG este responsabil de desfășurarea Galei societății civile, acest lucru fiind inclus și în Strategia de Dezvoltare a societății civile în Obiectivul specific 1.2. Consolidarea capacităţilor funcţionarilor de stat şi ale OSC de colaborare în procesul de elaborare şi monitorizare a implementării politicilor publice din Activitatea 1.2.2. Organizarea evenimentelor de stimulare a participării OSC, mass-mediei și autorităţilor publice la procesele decizionale al Acțiunii 1.2.2.1. Organizarea evenimentelor de premiere a OSC și mass-mediei care promovează participarea/participă la procesele decizionale, precum și a autorităţilor care asigură progresiv transparenţa decizională;
  • Se propune ca să se solicite de la Milenium People, România toată informația referitor la desfășurarea evenimentului Gala Societății Civile;
  • De identificat organizațiile, rețelele de organizații care ar putea să contribuie cu anumite premii în cadrul Galei societății civile;
  • Antonița Fonari și Sergiu Neicovcen a povestit despre prima propunere de parteneriat la Fundația ERSTE – ca să existe un festival al societății civile unde Consiliul ONG să fie partener. Propunerea modificată de parteneriatul din partea lui Tudor Ștefan de le ERSTE este ca Consiliul ONG și ERSTE să organizeze împreună Gala societății civile.
  • În cadrul proiectului să includem evenimente care ar presupune conlucrarea cu organizațiile locale (pe anumite zone ale RM);
  • La nivel local să fie propus implementarea conceptului „Cum să-ți prezinți istoria ta de succes”;
  • Să propunem pentru CNP ca să discute cu Guvernul pentru a elabora un document care ar prevedea organizarea de către consiliile locale a unor consilii regionale de participare (CRP) ca model CNP, formă prin care societatea civilă asigură transparența la nivel regional.

S-a decis:

 1. Până la data de 15 august, Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” care rămâne în continuare să dețină secretariatul Consiliului ONG până la Forumul din iulie 2015 va depune proiectul pentru activitatea Consiliului, inclusiv desfășurarea Galei Societății Civile la Fundația Eurasia;
 2. Data de desfășurare a Galei societății civile să fie legată de un alt eveniment important din domeniul social;
 3. Să se propună autorităților ca să se includă ziua națională a societății civile;
 4. Să se propună la ONU ca să fie declarată o dată din an care să se numească Ziua internațională a societății civile (responsabil Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”);
 5. Să se invite la Gala societății civile persoane remarcabile, așa ca Mary Robinson, Clinton, Martin Luther King, etc.
 6. Conform Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile, Consiliul ONG organizează Gala Societății Civile și decizia este ca indiferent de cine va finanța evenimentul și va fi parte pentru Gala societății civile, Consiliul ONG își asumă că cel mai importat eveniment al său pentru următorul an va fi Gala societății civile.
 7. Secretariatul Consiliului ONG îl va anunța pe Tudor Ștefan de la ERSTE că dacă mai rămâne în vigoare propunerea de a avea un parteneriat în desfășurarea Galei societății civile, ideile activității financiare trebuie aduse la cunoștință membrilor Consiliului ONG până la sfârșitul lui iulie 2013.
 8. Sergiu Neicovcen să vadă cine oferă proiecte pentru a conlucra cu organizațiile de la nivel regional;
 9. La nivel regional – Bălți, Cahul, Ungheni, UTA Găgăuzia să fie organizate evenimente pentru societatea civilă din teritoriu cărora să le fie prezentate exemplul CN ONG / CNP cu APC în rezultatul cărora organizațiile locale să poată conlucra și monitoriza mai bine APL;
 10. Membrii Consiliului ONG au aprobat ca activitățile importante pentru următorul proiect să fie schița propusă de secretariatul Consiliului ONG;
 11. Atunci când vom merge în teritoriu, pentru activități de genul „Istoria ta de succes”, organizația Societatea orbilor din Moldova, ne va asigura transportul;
 12. Consiliul ONG să se implice mai mult în conlucrarea cu organizațiilor din teritoriu.

 2. Discuții asupra Draftului Mecanismului de Desemnare Procentuală. Concept. Opțiuni. Viziune si asupra Analizei subiectelor cheie privind reglementarea mecanismului desemnării procentuale în Republica Moldova.

S-a discutat: Daniela Vidaicu a făcut o prezentarea asupra draftului de lege 2% și asupra a ceea ce urmează să facă Ministerul Finanțelor vizavi de aprobarea acestei legi. S-a decis ca până la mijlocul lui septembrie să existe o strategie de promovare a cadrului legal 2%. De asemenea Daniela a menționat că de această lege vor putea beneficia doar organizațiile care au statut de utilitate publică, și care nu au datorii publice. De asemenea ea a menționat că tot procesul de a beneficia în urma acestei legi este bazat pe transparență.

Ecaterina Mardarovici a menționat că statutul de utilitate publică să fie înlocuit de notar. Daniela Vidaicu a venit cu afirmația că atribuțiile notarilor în Republica Moldova sânt limitate și spre deosebire de Slovacia în Republica Moldova nu ar fi posibil ca notarii să certifice statutul de utilitate publică.

Președintele Consiliului ONG, Alexei Buzu a propus ca fiecare ONG să poată să acceseze banii din fondul 2% fără a demonstra suplimentar statutul de utilitate publică.

S-a decis: Daniela Vidaicu va face primul draft al acestei legi în baza ultimilor decizii și Consiliul ONG va avea în următoarele 2 săptămâni o cină de serviciu în care se va definitiva mecanismul 2%.

 

Preşedintele ședinței                                                                                               Alexei Buzu

Secretara şedinţei                                                                                                  Cristina Bulat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *