Scrisoare de sesizare în privința intimidării femeilor în exercitarea dreptului la alegere și dispunerii de propriul corp

Stimate domnule Ministru al Sănătății, Mircea Buga,

Vă solicităm adoptarea în continuare a unei poziții ferme în ceea ce privește descurajarea inițiativei Asociației „ProFamilia” de a amplasa monumentul „Memorialul Copilului Nenăscut” într-un spațiu public.

Monumentul dat are drept scop exercitarea presiunii simbolice și psihologice asupra femeilor din Republica Moldova pentru ca acestea, indiferent de cauze şi de consecințe să nu recurgă la întreruperi de sarcină. Mai mult, apariția acestui monument într-un spațiu public reprezintă un fenomen de manipulare și distorsionare a faptelor reale despre avort. Asociația „ProFamilia” urmărește prin amplasarea monumentului respectiv să stigmatizeze și să marginalizeze din punct de vedere social femeile care au avut întreruperi de sarcină. Pentru obținerea unui sprijin din partea opiniei publice, Asociația „ProFamilia” recurge la invocarea unor mituri și cifre nefondate despre avort. Femeile recurg la întreruperi de sarcină din cauze diverse, cum ar fi: violul, starea de sănătate, viața  pusă în pericol, sărăcia etc., însă apariția monumentului nu face diferență între aceste cauze și are menirea să le determine pe femei să se simtă vinovate.

Respectăm, posibilitatea amplasării acestui monument într-un spațiu privat sau semi-privat, de exemplu în curtea unei biserici. Plasarea acestuia într-un spațiu public contravine prevederilor art.31 din Constituția Republicii Moldova, conform cărora libertatea conștiinței este garantată. Prin urmare, spațiul public trebuie să ofere posibilitatea acomodării drepturilor tuturor cetățenilor și cetățenelor acestei țări, indiferent de viziunile religioase a acestora, iar apariția monumentului este însoțită de o anume perspectivă religioasă care se dorește a fi impusă în spațiul public. Asociația „ProFamilia” nu este o organizaţie care ar reprezenta femeile ce au recurs la întrerupere de sarcină, prin urmare, vocea și părerea femeilor cu privire la această inițiativă nu sunt auzite.

Legea nr.138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii prevede, în conformitate cu art. 3 lit. d, dreptul femeilor de a putea accesa în siguranță avortul ca serviciu de ocrotire a sănătății reproducerii. Prin urmare, femeile nu trebuie să fie stigmatizate și supuse unei presiuni psihologice ca urmare a exercitării acestor prevederi legale, fapt urmărit de către Asociația „ProFamilia” prin amplasarea monumentului „Memorialul Copilului Nenăscut” într-un spațiu public, în special pe teritoriul Institutului Mamei şi Copilului, unde zeci de mii de femei au trăit bucuria maternității.

Salutăm şi susținem poziția Ministerului Sănătății de a respinge  inițiativa Asociației „ProFamilia” și în continuare, îndemnăm să fie respectate prevederile legale ce protejează drepturile reproductive ale femeilor din Republica Moldova, fără ca acestea să fie stigmatizate și rușinate de exercitarea acestor drepturi.

SEMNATARI:

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)

Victoria Apostol, apărătoare a drepturilor omului

Dr. Rodica Comendant, Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR)

Olga Nicolenco, Trainer în Gender

Vitalie Sprînceană, PLATZFORMA

Polina Ceastuhina, Expertă de Gen

Nina Lozinschi, Centrul de Resurse ”Tineri și Liberi”

Mihaela Adjer, apărătoare a drepturilor omului

Vitalie Popov, apărător al drepturile omului

Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD)

Gender-Centru (GC)

Centrul de Drept al Femeilor

Asociația Obștească Promo-LEX

Amnesty International Moldova

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS)

Institutul de Politici Publice (IPP)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *