Scrisoare adresată Cancelarului Republicii Federale Germane, Angela MERKEL

Prin prezenta scrisoare, Consiliul Naţional al ONG, membri ai Consiliului Naţional pentru Participare şi mai multe organizaţii constituente, mulţumesc profund Excelenţei Voastre, Doamnă MERKEL, pentru vizita şi mesajul pe care îl aduceţi ţării noastre! Consideram vizita Dumneavoastră ca un gest de respect şi încurajare pentru cetățenii R. Moldova, care fac eforturi considerabile pentru a construi un stat democrat. Prezenţa Domniei Voastre în politica europeană este un exemplu, care ne demonstrează că femeile în funcţiile importante pot să lucreze pentru binele ţării lor şi al Europei în ansamblu!

Excelenţă, Vă admirăm pentru succesele Dumneavoastră curente, dar si pentru cele obținute în calitate de Ministra pentru femei şi tineret, voința cu care ați promovat în tara Dumneavoastră Legea egalităţii în drepturi. Totuşi, din informațiile pe care le deținem, la Chişinău o să Vă întâlniţi doar cu lideri politici de gen masculin, pentru că politica moldovenească este prin definiţie „a bărbaţilor”.

Pentru că Premierul ţării noastre ne-a informat, prin intermediul mass media, ca veți veni cu un mesaj pentru cetățenii R. Moldova, societatea civilă organizată Vă transmite rugămintea de a include în discursul Domniei Voastre şi un mesaj special către politicieni – despre susținerea şi importanţa participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la procesele decizionale. Vă rugăm să Vă referiţi la relevanţa rolului societăţii civile într-o tara democrată şi să recomandaţi politicienilor moldoveni să promoveze persoanele în funcţii de decizie după meritele lor, fără să mai discrimineze femeile din R. Moldova!

Menţionăm că organizaţiile societăţii civile din ţara noastră de mai multe ori au atenţionat instituţiile publice prin apeluri, scrisori deschise şi evenimente de presă, că un stat modern bazat pe principiile democratice trebuie să asigure şi să promoveze egalitatea de gen.

Ne exprimăm încrederea, că vizita Dumneavoastră va contribui la susţinerea egalităţii de gen în procesul decizional şi la promovarea femeilor din Republica Moldova, pentru a avea aceleași şanse ca şi bărbaţii de a ocupa funcţii importante în stat şi de a se implica în politică.

Probabil din cauza programului foarte restrâns pentru vizita Dumneavoastră nu a fost loc pentru o întâlnire cu societatea civilă şi nu am fost invitaţi să asistăm la discursul Dumneavoastră, astfel am găsit acest mod de-a ne face auziți de Excelența Voastră.

Cu deosebită consideraţiune,

Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova
Membri ai Consiliului Naţional pentru Participare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *