Șapte ani de la adoptarea Principiilor de la Istanbul

Parteneriatul OSC pentru Eficacitatea Dezvoltării (CPDE) vă invită să vizionați live pe Facebook evenimentul Breaking Ground and Taking Root: The Istanbul Principles @ 7. Acesta va avea loc în perioada 30 – 31 martie 2017, la Bangkok, Thailanda. Scopul evenimentului este de a aduce o nouă energie în angajamentul asumat de către organizațiile societății civile, care în anul 2010 au adoptat Principiile de la Istanbul pentru eficiența dezvoltării OSC ca o afirmare a angajamentului lor de a îmbunătăți și de a fi pe deplin responsabile pentru practicile lor de dezvoltare.

Aceste principii, sub forma unui cod de conduită, au scopul de a ghida organizațiile societății civile ce își asumă răspunderea și urmăresc eficacitatea proiectelor de dezvoltare implementate de acestea.  Asumarea Principiilor de la Istabul poziționează organizațiile societății civile ca actori indepedenți în dezvoltare și parteneri egali la masa negocierilor cu privire la respectarea angajamentelor internaționale privind eficacitatea asistenței pentru dezvoltare asumate de donatori.

Principiile de la Istanbul:

  1. Respectarea și promovarea drepturilor omului și a justiției sociale

prin dezvoltarea și implementarea de strategii, activități și bune practici ce promovează drepturile omului, inclusiv dreptul la dezvoltare, muncă decentă, justiție socială și echitate pentru toată lumea.

  1. Reprezentarea egalității și echității de gen prin promovarea drepturilor femeilor și a fetelor

prin promovarea și implementarea proiectelor de dezvoltare ce includ componenta egalității de gen.

  1. Focus pe împuternicirea („empowerment”) oamenilor, ownership democratic și participare

prin sprijinirea unei participări incluzive a oamenilor pentru a contribui la realizarea ownership-ului democratic asupra politicilor și a inițiativelor de dezvoltare ce le afectează viața, cu precădere din rândul celor săraci și marginalizați.

  1. Promovarea sustenabilității mediului înconjurător

prin dezvoltarea și implementarea priorităților și abordărilor ce promovează sustenabilitatea mediului înconjurător pentru generațiile viitoare și care răspund crizelor de mediu.

  1. Implementarea transparenței și asumarea răspunderii (accountability)

prin demonstrarea unui angajament susținut față de transparența, asumarea răspunderii și integritatea activității interne a organizației.

  1. Promovarea parteneriatelor echitabile și a solidarității

prin asumarea transparenței în colaborarea cu alte organizații ale societății civile și alți actori în dezvoltare, bazată pe egalitate, valori și obiective de dezvoltare împărtășite, respect, încredere, autonomie, susținere pe termen lung, solidaritate și principii ale cetățeniei globale.

  1. Impartășirea cunoștințelor acumulate și asumarea unui proces reciproc de invățare

prin încurajarea schimburilor de experiență între organizații ale societății civile și alți actori în dezvoltare, recomandări bazate pe practicile și rezultatele în domeniul dezvoltării, ce includ cunoștințele și înțelepciunea comunităților locale și indigene și prin consolidarea inovației și a viziunii pentru viitor.

  1. Implicarea în realizarea unei schimbări pozitive sustenabile

prin urmărirea sustenabilității impactului acțiunilor de dezvoltare, cu accent pe rezultate și crearea condițiilor ce asigură o schimbare durabilă, îndeosebi pentru cei aflați în sărăcie și pentru populațiile marginalizate, asisgurându-se astfel o moștenire sustenabilă pentru prezent și generațiile următoare.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *