Proiectul “Consolidarea durabilității sectorului asociativ și sprijinirea procesului de integrare în Uniunea Europeană” Rezumat

Titlul proiectului:

Consolidarea durabilității sectorului asociativ și sprijinirea procesului de integrare în Uniunea Europeană

Durata proiectului:

2 ani și 6 luni 01.11.2014-30.04.2017

Scop:

Consolidarea unei societății civile durabile, sprijinirea autoritățile publice în procesul de integrare europeană, dezvoltarea unui sector asociativ profesionist, în măsură să promoveze reforme și politici publice la standarde europene.

Obiectiv general:

Consolidarea capacităților sectorului asociativ din Republica Moldova.

Obiective specifice:

Obiectivul 1. Asigurarea implicării organizațiilor societății civile în eforturile de advocacy la nivel central pentru implementarea Strategiei pentru Dezvoltarea Societății Civile (CSD);

Obiectivul 2. Consolidarea capacităților a cel puțin 100 de organizații ale societății civile din Republica Moldova;

Obiectivul 3. Dezvoltarea capacităților instituționale ale Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” pentru a menține poziția de lider în procesul de dezvoltare a sectorului OSC din Republica Moldova;

Obiectivul 4. Identificarea modalităților prin care Consiliul ONG-urilor și Consiliul Național pentru Participare poate sprijini autoritățile publice centrale și locale în procesul de integrare a Moldovei în Uniunea Europeană.

Rezultatele proiectului:

Rezultat 1.1. Strategia de Dezvoltare a Societății Civile aplicată în proporție de 80%

 • 30 de ședințe ale Consiliului ONG-urilor efectuate;
 • 15 întâlniri cu ministerele și comisiile parlamentare desfășurate;
 • Nr de proiectele legislative produse;
 • Preluarea subiectelor incluse în ordinea de zi a Consiliului ONG-urilor;
 • Nr de proiect de acte normative, studii de fezabilitate și alte documente;
 • 2 rapoarte de monitorizare produse anual

Rezultat 2.1. Dezvoltarea capacităților a 100 de organizații ale societății civile

 • crearea de module separate pentru plasarea de informații speciale (dacă cele existente nu pot fi utilizate);
 • Plasarea și actualizarea informației cu privire la managementul financiar-contabil, managementul voluntarilor, procesul de politici publice și interpretare a legislației;
 • 10 rapoarte de monitorizare trimestriale;
 • 20 de activități organizate de CN ONG pentru OSC în scopul informării despre beneficiile legii 2 %
 • 100 de ONG-uri instruite

Rezultatul 3.1 Dezvotarea capacităților instituționale pentru Tineri și Liberi

 • Un document de evaluare cu privire la nevoile de dezvoltare;
 • Elaborarea Strategiei de dezvoltare „Tineri și Liberi” 2015-2017;
 • 3 documente interne despre politici și proceduri, revizuite și editate în câte 20 de exemplare;
 • 3 rapoarte de activitate publicate /distribuite.

Rezultat 4.1 ONG-uri, autoritățile publice centrale și locale vor înțelege mai bine ce stadiu este procesul de integrare europeană a țării. Elaborarea Rezoluției de cooperare a ONG-urilor cu autoritățile publice centrale și locale pentru calea integrării europene de succes.

 • 1 întâlnire non-formală cu mass-media
 • 2 conferințe de presă
 • 2 ateliere de lucru pentru pregătirea Forumului „Sprijininul Societății Civile în suportul integrării europene”
 • Rezoluție de Colaborare a ONG-urilor cu autoritățile centrale, autoritățile publice locale și alți lideri de opinie pentru o cale de integrare europeană de succes.
 • 6 dezbateri publice cu privire la integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Activitățile propuse

Activitatea1.1.1. Organizarea de 30 de ședințe ale Consiliului de ONG-uri.

Activitatea1.1.2. Organizarea a 15 întâlniri cu ministere conexe și comisii parlamentare.

Activitatea1.1.3.Activități de sensibilizare cu privire la agenda publică a Parlamentului și Guvernului.

Activitatea1.1.4.Elaborarea proiectelor de acte normative și studii de fezabilitate în conformitate cu prevederile SDSC 2012-2015.

Activitatea1.1.5.Elaborarea unui raport anual de monitorizare cu privire la punerea în aplicare a SDSC

Activitatea 2.1.1.Informarea OSC despre dezvoltarea sectorului și modificările legislative.

Activitatea2.1.2.Monitorizarea zilnică a site-uri web ale ministerelor și altor surse (mass-media, ordinea de zi a Guvernului, agenda Parlamentului) și informarea OSC despre evoluțiile din domeniu.

Activitatea2.1.3.Furnizarea de asistență tehnică, consiliere și expertiză pentru a promova reformele.

Activitatea3.1.1.Identificarea nevoilor de dezvoltare organizațională internă pentru Tineri și Liberi

Activitatea 3.1.2.Elaborarea Strategiei pentru Tineri și Liberi 2015-2018.

Activitatea 3.1.3.Revizuirea și editarea documentelor de politici și proceduri interne.

Activitatea 3.1.4.Elaborarea, publicarea / difuzarea raportului anual de activitate.

Activitatea4.1.1. „Ceaiul de la ora 5”, întâlnire neformală cu mass-media / Parteneri ai Consiliului ONG-urilor.

Activitatea 4.1.2. Conferință de presă.

Activitatea 4.1.3 Două reuniuni de coordonare și pregătire pentru Forum.

Activitatea 4.1.4 Forumul Sprijinul Societății Civile în suportul integrării europene.

Activitatea4.1.5 Atelier de lucru la Rezoluția de Colaborare a ONG-urilor cu autoritățile centrale, autoritățile publice locale și alți lideri de opinie ai comunități, pentru  a identifica o cale

de integrare europeană de succes, în cadrul Forumului ONG-urilor, ediția VIII (vara 2015), Republica Moldova.

Activitate4.1.6 6 dezbateri publice privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Buget:

Bani oferiți de USAID prin intermediul proiectului  FHI 360 – 130 000MDL pentru fiecare 3 ani total 390 000 de lei pentru trei ani și 390 000 de lei pentru primul an ca ajutor financiar suplimentar oferit de USAID pentru promovarea valorilor și integrării europene.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *