Proiectul Rezoluției Forumului ONG, ediția a VIII-a

Contribuțiile finale de la participanți sunt acceptate până la 26 noiembrie 2015, la Secretariatul Consiliului ONG – tineri.liberi@gmail.com 

„La 24 noiembrie 2015, în cadrul Forumului ONG au fost discutate subiecte conexe cu perspectivele și provocările societății civile în următoarele domenii:

 • procesul de dezvoltare a societății civile;
 • asigurarea transparenței în procesul decizional: respectarea cerinţelor legale de către autorităţi, implicarea ONG-urilor;
 • durabilitatea financiară a organizaţiilor societăţii civile; antreprenoriatul social;
 • imaginea ONG-urilor în societate;
 • promovarea voluntariatului și a spiritului civic;
 • rolul ONG-urilor în promovarea valorilor și proceselor integrării europene şi responsabilizarea factorilor politici pentru frauda masivă din sistemul bancar/

 Organizațiile participante la Forumul ONG din Republica Moldova, ediția VIII, adoptă următoarea Rezoluție:

 A. Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile pentru 2012- 2015

Forumul ONG constată că obiectivele şi rezultatele preconizate în Strategie nu au fost atinse, în mare pare din cauza că Guvernul, Parlamentul şi clasa politică în întregime nu şi-au îndeplinit angajamentele publice faţă de societatea civilă. În acest sens, menţionăm că: legea privind antreprenoriatul social, cadrul regulator pentru aplicarea legii 2%, ajustarea regulamentelor de funcționare ale misterelor de resort pentru a avea ca responsabilitate dezvoltarea anumitor tipuri de voluntariat, etc. nu au fost elaborate şi adoptate.

 Forumul ONG solicită autorităţilor:

I.  Să lichideze toate restanţele de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile pentru 2012- 2015;

II. Guvernului Republicii Moldova: (i) să urgenteze procesul de contractare a serviciilor sociale pentru Organizaţiile Societății Civile, (ii) să definească pachetul legislativ referitor la antreprenoriatul social.

III. Parlamentului Republicii Moldova: (i) să adopte până la sfârşitul sesiunii parlamentare curente, modificările la proiectul legii 2%, (ii) să realizeze controlul parlamentar cu privire la implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societăţi Civile, pentru ca strategia să fie implementată până la sfârşitului anului 2016.

Consiliul Naţional al ONG să monitorizeze implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societăți Civile 2012-2015 şi să fie mai insistent şi creativ în cooperarea cu Parlamentul şi Guvernul pentru realizarea Planului de Activităţi privind Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile. Prelungirea termenului de implementare a prevederilor din SDSC 2012-2015 pentru a ajunge la rezultate pozitive.

B. Eficientizarea procesului de transparenţă decizională, cu scopul asigurării calităţii deciziilor.

Forumul ONG constată că:

I. În ultima perioadă, consultarea societății civile în procesul de adoptare a deciziilor este una formală, prin faptul că recomandările şi propunerile venite de la societatea civilă în mare parte sunt ignorate de către Guvern şi Parlament. Amintim că multe iniţiative pe care societatea civilă le-a susţinut și promovat (legea 2%, o nouă lege a Procuraturii, reformarea CNI și a CNA, pachetul de legi ce prevede cota minimă de reprezentare etc.) nu au fost adoptate sau au fost modificate contrar propunerilor societăţii civile (exemplu: modificările legislative ce vizează finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale).

II. Totodată, regretăm faptul că din anul 2014 nu au fost selectaţi noi membri pentru Consiliul Naţional de Participare, fapt care a redus din implicarea organizaţiilor societăţii civile în procesul decizional a Guvernului.

 Forumul ONG solicită:

I. Guvernului Republicii Moldova: (i) formarea noului CNP, (ii) să stabilească un format real de consultare cu organizațiile societății civile și liderii de opinie independenți asupra situației politice dezastruoase din țară.

II. Parlamentului: (I) adoptarea proiectelor de legi cu privire la procuratură, pachetul de legi anti-corupție în versiunea consultată cu societatea civilă și avizată de instituțiile relevante internaţionale

III. Organizaţiile Societăţii Civile să fie mai active în participarea la procesul decizional în cadrul Guvernului, Parlamentului şi la nivel local.

  C. Forumul ONG reiterează necesitatea consolidării Consiliului Naţional al ONG şi extinderea parteneriatelor prin:

I. valorificare experienței anterioare;

II. crearea unui mecanism de încurajare a implicării ONG-urilor regionale și locale în activități în proces de implementare;

III. sporirea comunicării cu Delegația UE în Moldova, a comunicării cu Platforma Națională a Forumului ONG din Parteneriatul Estic, comunicarea directă mai activă cu instituţiile UE.

IV.Protecția organizațiilor societății civile și a instituțiilor mass-media independente de atacurile, abuzurile și influențele negative din partea instituțiilor de stat și ale persoanelor cu funcții publice

Forumul ONG constată :

I. Activitatea organizațiilor societății civile care activează în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, este calificată ilegal ca fiind îndreptată împotriva „statalității” regiunii nerecunoscute și, respectiv, s-a intentat o cauză penală;

II. Instituțiile mass-media independente sunt antrenate în procese de judecată care au scopul de a submina libertatea de expresie și de a limita acțiunile jurnaliștilor în relatarea despre cazurile de corupție, conflictele de interese și alte infracțiuni comise de        funcționarii publici sau care vizează activitatea instituțiilor de stat, accesul instituțiilor mass-media la informațiile de interes public este afectat de taxele exagerate și interdicțiile artificiale impuse sub pretextul protecției datelor cu caracter personal, adoptarea politicilor publice de dezvoltare a instituțiilor mass-media independente este viciată de promovarea de către unii politicieni a intereselor private ale unor proprietari de media care își doresc să mențină controlul asupra mass-mediei;

III. Reprezentanții societății civile sunt intimidați prin intentarea unor acțiuni în judecată pentru atitudinile și declarațiile lor civice, ceea ce afectează grav posibilitatea societății civile de a acționa în interes public.

Forumul ONG solicită:

Parlamentului, Guvernului și altor instituții ale administrației publice, precum și instituțiilor/organizațiilor independente:

I. să condamne public acțiunile administrației neconstituționale din regiunea transnistreană, săvârșite constant împotriva societății civile din regiune,

II. să ia măsuri pentru prevenirea și condamnarea în judecată a acțiunilor abuzive ale instituțiilor de stat și persoanelor cu funcții publice, îndreptate împotriva organizațiilor societății civile și a liderilor de opinie,

III. să dezvolte, în colaborare cu organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media, politici publice de încurajare a dezvoltării mass-mediei independente și pluraliste, de asemenea, să asigure transparența reală a proprietății media și limitarea concentrării pe piața media.

Autorizăm Consiliul ONG să îndeplinească prevederile Rezoluţiei Forumului ONG din Republica Moldova, ediția VIII-a.”

Noii membri ai Consiliul ONG, mandatul VIII, sunt:

 1. Adrian Băluțel, Secretar al Platformei Parteneriatului Estic
 2. Alexei BuzuDirector Executiv, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”  
 3. Antonița FonariDirectoare Executivă, Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” 
 4. Catinca MardaroviciDirectoare Executivă, Clubul Politic al Femeilor 50/50
 5. Cornelia Cozonac, Directoare Executivă, Centrul de Investigații Jurnalistice
 6. Dumitru Budianschi, Coordonator de Programe, Centrul Analitic Independent Expert-Grup
 7. Ghenadie ȚurcanuCoordonator de Programe, Centrul PAS
 8. Ion Guzun, Consilier Juridic, Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 9. Iuliana CantaragiuExpertă, Centrul Național de Mediu  
 10. Sergiu NeicovcenDirector Executiv, Centrul Contact
 11. Terentie Carp, Președinte, CNTM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *