Rezoluţia Forumului ONG din Republica Moldova, ediţia VII

La 14-15 iunie 2013, în cadrul Forumului ONG au fost discutate mai multe subiecte ce ţin de dezvoltarea de mai departe a societăţii civile din Moldova. În baza concluziilor şi recomandărilor din partea participanţilor a fost elaborată Rezoluţia Forumului ONG, ediţia VII. Vedeţi în continuare textul Rezoluţiei.


REZOLUŢIA FORUMULUI ONG DIN REPUBLICA MOLDOVA, EDIŢIA VII

La 14-15 iunie 2013, în cadrul Forumului ONG au fost discutate subiectele, legate de perspectivele și provocările societății civile în următoarele domenii:

procesul de dezvoltare a societății civile;

procesul de transparență decizională: respectarea cerinţelor de către autorităţi, implicarea ONGurilor;

durabilitatea financiară a organizaţiilor societăţii civile;

antreprenoriat social;

imaginea ONG-urilor în societate;

promovarea voluntariatului și a spiritului civic;

rolul ONG-urilor în promovarea valorilor și proceselor integrării europene.

În cadrul Forumului,  organizațiile participante adoptă  următoarea Rezoluție după cum urmează:

A. Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile pentru 2012- 2015 și a Planului de   acțiuni, ca parte integrantă al acesteia, prin:

sporirea vizibilității  Strategiei;

lichidarea restanțelor la implementarea planului de acțiuni al SDSC 2012-2015 ;

consolidarea eforturilor organizaţiilor societăţii civile şi a partenerilor pentru realizarea în termen a tuturor activităţilor prevăzute în Planul de acţiuni a SDSC 2012-2015 ;

dialogul continuu cu instituţiile responsabile de realizarea activităţilor prevăzute în Planul de acţiuni SDSC 2012-2015, cu scopul implementării lor în termenii prevăzuţi de document.

B. Eficientizarea procesului de transparenţă decizională, cu scopul asigurării calităţii deciziilor, prin:

evaluarea modului de implementarea a Legii privind transparenţa în procesul decisional nr. 239 din 13.11.2008 şi elaborarea unui set de recomandări pentru eficientizarea procesului decisional de către toate instituţiile vizate: Parlament, Guvern, instituţii subordinate acestora, APL;

extinderea monitorizării de către organizaţiile societăţii civile a procesului decisional realizat de organele regulatorii (de ex.: Consiliului Concurenței, Agenției de reglementare energetică, etc.) și de autorităţile publice locale de nivelul I şi II;

insistarea implementării Legii privind transparenţa în procesul decisional nr. 239 din 13.11.2008 decătre autorităţile publice locale de nivelul I şi II;

C. Consolidarea Consiliului Naţional al ONG şi extinderea parteneriatelor prin:

valorificare experienței anterioare;

crearea mecanismului de  încurajare a implicării ONG-urilor regionale și locale în activități în proces de execuție ;

sporirea comunicării cu delegația UE, comunicării cu platform naţională a Parteneriatului Estic, dar și comunicarea mai activă directă cu structurile UE.

Autorizăm Consiliul ONG, mandatul VII să îndeplinească prevederile Rezoluţiei Forumului ONG din Republica Moldova, ediția VII

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *