Raportorul Special al ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități va vizita Republica Moldova în perioada 10-17 septembrie, 2015

Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) имеет честь сообщить Вам, что г-жа Каталина Девандас Агилар, Специальный докладчик ООН по правам инвалидов, посетит Молдову с 10 по 17 сентября 2015 года.

Республика Молдова будет первой страной которую Специальный докладчик посетит с официальным визитом  с момента учреждения этого мандата. Более подробная информация о мандате доступна наhttp://www.ohchr.org/RU/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx

Общая цель визита является изучение ситуаций связанной с осуществлением прав лиц с ограниченными возможностями в стране, и оценка национальных усилий для эффективной реализации и защите прав лиц с ограниченными возможностями. Во время своего визита Специальный докладчик будет собирать информацию из первых рук о мерах, принятых Республикой Молдова для реализации прав лиц с ограниченными возможностями с целью выявления успешных практик, проблем и возможностей связанных с осуществлением прав инвалидов.

Ниже приведен список вопросов, которые будут рассмотрены Специальным докладчиком в ходе визита:

  1. В целом ситуация лиц с ограниченными возможностями в Республике Молдова, в том числе, кто они и где они живут, и барьеры препятствующие осуществлению всеми правами человека и основными свободами наравне с другими.
  2. Положение лиц с ограниченными возможностями, проживающих в учреждениях, таких как психиатрические больницы или интернаты, уделяя особое внимание лицам с психическими или интеллектуальными нарушениями, и барьеры которые могут мешать реализации их  права выбирать наравне с другими людьми свое место жительства и то, где и с кем проживать, и не были обязаны проживать в каких-то определенных жилищных условиях.

III. Гарантии для лиц с ограниченными возможностями их права на дееспособности наравне с другими во всех аспектах жизни, с акцентом на планы перехода от опеки к поддержке принятия решений, включая свободу делать свой собственный выбор, и независимости.

  1. IV. Инклюзивное образование, с акцентом на права детей с ограниченными возможностями получить доступ к качественному образованию в инклюзивных условиях.
  2. V. Гарантирование лицам с ограниченными возможностями полное пользование без дискриминации их права на социальную защиту.

К настоящему письму прилагается приглашение на встречу со Специальным докладчиком ООН по правам инвалидов, которая пройдет в Кишиневе в Regency Hotel, 12 сентября, с 11.00  – 12.30.

Пожалуйста, подтвердите участие, отправив письмо г-же Алине Григораш alina.grigoras@one.un.org  или связавшись по тел. +373 6966 77 87.

Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR) are onoarea de a vă informa că doamna Catalina Devandas Aguilar, Raportorul Special al ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, va vizita Republica Moldova în perioada 10-17 septembrie, 2015.

Republica Moldova va fi prima țară vizită oficial de către Raportorul Special de la instituirea acestui mandat. Mai multe informații cu privire la mandatul respectiv sunt disponibile la http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx

Obiectivul general al vizitei este de a studia situația reală referitor la realizarea drepturilor omului de către persoanele cu dizabilități și analizerea eforturilor statului în promovarea și protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. În timpul vizitei sale, Raportorul Special va colecta informații din prima sursă despre măsurile luate de Republica Moldova pentru a realiza drepturile persoanelor cu dizabilități, în vederea identificării practicilor bune, provocărilor și oportunităților.

Următoarele probleme vor fi abordate în mod prioritar de către Raportorul Special în timpul vizitei sale:

  1. Situația generală a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova, inclusiv cine sunt și unde locuiesc, și barierele care impiedică exercitarea drepturilor omului în condiții egale cu ceilalți.
  2. Situația persoanelor cu dizabilități care trăiesc în instituții, cum ar fi în spitale de psihiatrie sau internate, în special persoanele cu deficiențe mintale sau intelectuale, precum și exercitarea de către acestea a dreptului lor de a trăi independent și de a fi incluse în comunitate.

III. Exercitarea dreptului  la capacitate juridică, cu accent pe planurile de a aboli instituția tutelei pentru adulți  și crearea serviciilor de sprijin în luarea deciziilor, conform liberei alegeri și voințe.

  1. Educația incluzivă, cu accent pe dreptul copiilor cu dizabilități de a accesa o educație de calitate în școli generale.
  2. Exercitarea dreptului la protecție socială.

Atașat mesajului este o invitație la întâlnirea cu Raportorul Special al ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități care se va desfășura în Chișinău, sala de conferințe a hotelului Regency, pe data de 12 septembrie, de la 11.00 – 12.30.

Vă rugăm să confirmați participarea printr-un e-mail la adresa alina.grigoras@one.un.org sau printr-un  apel la nr. de tel. +373 6966 77 87

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *