Propuneri înaintate de organizațiile societății civile privind promovarea produselor din tutun de către agenții economici

Dlui Andrian CANDU,

Președintele Parlamentului

Copie:

Dlui Pavel FILIP, Prim-ministru

Dlui Gheorghe BREGA, Viceprim-ministru pe probleme sociale

Dlui Octavian CALMÎC, Viceprim-ministru, Ministrul economiei

Dnei Oxana DOMENTI, Președinta Comisiei protecție socială, sănătate și familie

Dnei Raisa APOLISCHII, Președinta Comisiei juridice, numiri și imunități

Dlui Ștefan CREANGĂ, Președintele Comisiei economie, buget și finanțe

Dnei Ruxanda GLAVAN, Ministra sănătății

Stimate domnule Președinte,

Folosim acest prilej pentru a ne exprima satisfacția în legătură cu afișarea în ziua de 1 iunie 2016 a semnului de interzicere a fumatului pe ușa Parlamentului. Gestul respectiv a demonstrat opiniei publice că autoritățile implementează prompt măsurile ce protejează generațiile prezente și viitoare de consecințele devastatoare ale consumului de tutun și ale expunerii la fumul de tutun asupra sănătății și ameliorează ambianța socială și economică. Punerea în aplicare deplină și promptă a Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului din 2003 este prevăzută și în Art.114, lit.(f) din Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Adoptarea la 29 mai 2015 a pachetului de legi privind controlul tutunului a oferit Guvernului instrumentele necesare pentru reducerea constantă și considerabilă a utilizării tutunului și expunerii la fumul de tutun, în special în rândul generațiilor tinere. La puțin timp după intrarea în vigoare a pachetului de legi privind controlul tutunului eforturile Guvernului au fost, însă, zădărnicite de acțiunile întreprinse de importatorii, producătorii și comercianții produselor din tutun împotriva implementării legii. Astfel, după mai bine de 1 an de la intrarea în vigoare a restricțiilor privind promovarea produselor din tutun, vitrinele unităților comerciale sunt pline cu oferte tentante care au drept scop sau efect stimularea vânzărilor și sporirea consumului produselor din tutun.

Noi suntem îngrijorați de faptul că agenții economici încalcă flagrant interdicția de promovare a produselor din tutun (art.21, alin.(3) din Legea nr.278 privind controlul tutunului), justificându-se prin metode speculative cum că respectă interdicția privind publicitatea produselor din tutun. În realitate agenții economici întreprind acțiuni de promovare, care au drept scop sau efect, direct ori indirect, stimularea vânzărilor și sporirea consumului produselor din tutun (Art.2 din Legea nr.278).

În unitățile comerciale produsele din tutun sunt expuse, în continuare, la vitrine dotate cu instrumente de promovare: postarea pachetelor de țigări pe dispozitive cu lumină de fundal; amplasarea pe bannere ce promovează anumite mărci ale produselor de tutun; expunerea pe fundal cu ornamentele brandului de pattern; plasare de imagini ale produsului încastrate în interiorul tăvilor pentru numerar (restiere); expunerea în mai multe exemplare care promovează o anumită marcă; afișarea proeminentă și reluată a indicatorului de cost al unui anume produs; afișarea produselor din tutun la nivelul ochilor copiilor; utilizarea siluetelor de obiecte pentru sport și pentru distracții care sunt preferate de adolescenți, pentru promovarea produselor din tutun (a se vedea Anexa). Toate cele menționate sunt acțiuni de promovare și formare a unei atitudini pozitive faţă de consumul de tutun în rândul copiilor și tinerilor. De asemenea, expunerea vizibilă a produselor din tutun în unitățile comerciale prezintă aceleași efecte și influențe asupra comportamentului ca și publicitatea făcută prin mijloacele mass-media tradiționale.

În Republica Moldova copiii din clasele primare sunt expuși zilnic acțiunilor de promovare a articolelor de tutungerie și ca rezultat, aceștia cunosc cu exactitate toate mărcile produselor din tutun, inclusiv prețurile acestora2. Copiii menționează că atenția lor este atrasă de amplasarea pachetelor de țigări în casete de lumină, în interiorul tăvilor pentru numerar, de afișarea mai pregnantă a indicatorului de preț etc.

Deși producătorii de articole de tutungerie declară public că nu se orientează spre tineret în acțiunile de informare cu referire la daunele aduse de produsele din tutun, documentele interne ale industriei tutunului denotă contrariul: companiile de tutun continuă să plaseze pe piaţă şi să-și promoveze produsele aplicând metode atractive pentru copii: „Adolescentul de astăzi este potenţialul client permanent de mâine, iar marea majoritate a fumătorilor încep să fumeze în adolescenţă. …anume la această vârstă se face alegerea iniţială a brand-ului”. (Sursa: Myron E. Johnson, cercetător al companiei Philip Morris)

De menționat că ultimele modificări legislative (Legea nr.153 din 01.07.2016) au exclus chioșcurile care comercializează produse din tutun din categoria comerțului ambulant și au prelungit, până în anul 2019, termenul ce permite vânzarea produselor din tutun în preajma instituțiilor de învățământ (Legea nr.138 din 17.06.2016). Drept consecință, prevederile legislative susmenționate și nerespectarea francă a interdicțiilor privind promovarea produselor din tutun amplifică riscuri pentru sănătatea copiilor și adolescenților, prin expunerea acestora la marketingul agresiv al produselor din tutun.

Promovarea articolelor de tutungerie are drept scop să le creeze copiilor și adolescenților impresia că consumul de tutun este un gest de glamour/sex-appeal şi le formează opinia eronată cum că fumatul ar fi acceptabil, popular și că nu comportă riscuri severe pentru sănătate. Menționam în acest context că un studiu efectuat de industria tutunului a constatat că majoritatea celor care renunță la fumat sunt în special tinerii3. Astfel, companiile de tutun se orientează anume spre tineri ca potenţiali „clienţi pe viaţă”, tot acestea îi influențează pe ex-fumători să reînceapă a fuma, investind în acest scop miliarde de dolari și inventând mereu instrumente prin care să submineze eforturile Guvernelor de a aplica măsuri eficiente de control al tutunului.

De asemenea, din Regulamentul sanitar privind comercializarea tutunului nefermentat şi tutunului fermentat, produselor din tutun şi produselor conexe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1065 din 19. 09.2016, au fost excluse reglementările de aplicare a prevederilor legate de interdicția promovării produselor din tutun în unitățile comerciale care au fost propuse de Ministerul Sănătății. Aceasta generează dificultăți, atât pentru unitățile comerciale, cât și pentru instituțiile Serviciului Supraveghere de Stat a Sănătății Publice, în aplicarea prevederilor Art.21, alin. (4) care stabilește expres: (4) Se interzice promovarea produselor din tutun, inclusiv prin sponsorizare sau susţinere în alt mod a unor acţiuni sau iniţiative publice sau comerciale. Constatând faptul că și după un an de la intrarea în vigoare a interdicțiilor privind promovarea produselor din tutun agenții economici nu s-au conformat prevederilor legii, boicotând acțiunile Ministerului Sănătății întru aplicarea măsurilor de implementare a legii, înaintăm următoarele propuneri pentru soluționarea acestor probleme:

– Interpretarea de către Parlament a prevederilor alin (4) din Art.21 și a noțiunii ”promovare a produselor din tutun„ din art.2, din Legea nr.278;

Sau

– Revizuirea termenului de intrare în vigoare a interdicției privind expunerea vizibilă a produselor din tutun și a produselor conexe, în spațiile comerciale accesibile publicului, cu aplicarea acestuia într-un timp proxim (Art.25, alin. (5) din Legea nr.278).

Semnatarii:

Fonari Antonița, Consiliul ONG din Republica Moldova

Ostaf Sergiu, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului

Ninel Revenco, Societetea de Pediatrie în Republica Moldova  

Chirilescu Carolina, AO Părinți Solidari

Revenco Ala,  AO Părinți Solidari

Nazaria Iulia, AO Părinți Solidari

Frunză Cristina, AO Părinți Solidari

Gheorghe Buruiană, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină

Procopie Nicolae, Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)

Morozov Victoria, Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat

Savciuc Natalia,  Asociația Națională Învingem Fibroza Chistică în Moldova

Gaiu Andrei, Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP)

Soltan Viorel, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS)

Terentie Carp, Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Anexa scrisorii poate fi accesată AICI.

Un comentariu la „Propuneri înaintate de organizațiile societății civile privind promovarea produselor din tutun de către agenții economici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *