Program de granturi pentru prevenirea şi combaterea discriminării prin utilizarea litigarii strategice

Fundaţia Soros-Moldova, prin intermediul Programului Egalitate şi Participare Civică, lansează un concurs de granturi pentru dezvoltarea litigării strategice în Republica Moldova, prin susținerea financiară a organizațiilor neguvernamentale, care vor implementa proiecte de litigare strategică pe cazuri de discriminare utilizând mecanismele naționale și internaționale disponibile.

Cererile de finanțare vor fi orientate spre aplicarea și îmbunătățirea Legii cu privire la asigurarea egalităţii nr.121 din 25.05.2012, dar si altor mecanisme legislative relevante, prin promovarea de amendamente şi preluarea cazurilor de litigare strategică, care au potenţial de a realiza o schimbare sistemică în societate, care să depăşească remediile individualizate şi să implice schimbări structurale. Scopul final al reprezentărilor strategice fiind acela de a modifica legislaţia, politicile publice sau practicile autorităţilor publice relevante pentru domeniul nediscriminării.

Eligibile de a participa în cadrul acestui concurs de proiecte sunt organizațiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active în promovarea drepturilor omului și litigare strategică; pot conform statutului desfășura activități în domeniile stipulate în propunerea de proiect; au experiență de lucru cu grupuri vulnerabile și capacități de a administra proiecte.

Organizațiile participante la acest concurs pot înainta spre finanțare doar câte o singură propunere de proiect.

Nu sunt eligibile pentru acest program organizațiile patronale, sindicatele, organizațiile academice, științifice, culturale, ecologice, sportive și religioase, comerciale. Nu vor fi finanțate proiecte care nu se înscriu în scopul acestui program, cele cu caracter religios, proiectele în domeniul protecției mediului, competițiile sportive, proiectele incomplete sau depuse de organizații neeligibile. Fundația nu susține cereri de ajutor umanitar și proiecte de cercetări tehno-științifice, nu oferă granturi pentru suport general instituțiilor și organizațiilor.

Durata proiectului nu va depăși 12 luni. Activitățile vor fi planificate începând cu luna decembrie 2015.

Bugetul maxim al cererii de finanțare nu va depăși 20,000 dolari S.U.A. Fundația va finanța două proiecte, cu valoare maximă de 20,000 dolari S.U.A. fiecare. Se încurajează identificarea de surse penru cofinanțare pentru acoperirea cheltuielilor relevante proiectului după perioada de 12 luni.

Termenii de referinţă şi alte documente necesare pentru dosarul de participare le gasiti pe site-ul Fundaţiei Soros-Moldova.

Depunerea dosarului
Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat la următoarea adresă, nu mai târziu de 10 noiembrie 2015, ora 16.00: str. Bulgară 32, Chișinău MD-2001, Fundația Soros-Moldova. Pe dosar se va menționa: Programul Egalitate și Participare Civică, concurs de proiecte de litigare strategică. Versiunea electronică a cererii de finanțare, bugetului și chestionarului pentru verificarea abilității de gestionare a grantului va fi transmisă obligatoriu și la adresa de email: elesan@soros.md. Vă rugăm să vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele expediate, dar care nu au fost recepționate.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția fotografiilor și copiilor lucrărilor artistice, materialelor video și audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directoarea programului Egalitate și Participare Civică, Elena Leşan, prin intermediul poștei electronice (elesan@soros.md) sau telefon: 022-270031, 274480.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *