PROGRAM DE GRANTURI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII (PENTRU ONG-URI)

Fundația Soros-Moldova, prin intermediul Programului Egalitate și Participare Civică, lansează un concurs de granturi în domeniul prevenirii și combaterii discriminării, destinat organizațiilor neguvernamentale.

Scopul programului de granturi este de a contribui la diminuarea discriminării și promovarea diversității și toleranței, prin intermediul organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova, în domenii precum angajarea în câmpul muncii, educație, accesul la bunuri și servicii etc., pe criteriu de dizabilitate, stare a sănătății, vârstă, sex, orientare sexuală, origine etnică și alte criterii.

Programul de granturi planificat pentru 2015 își propune să dezvolte experiența inițiativelor finanțate anterior de Fundația Soros-Moldova, dar și să susțină idei noi în domeniul promovării nediscriminării și diversității.

Pornind de la experiența precedentă, în acest an, Fundația va acorda prioritate propunerilor de finanțare înaintate de către organizațiile neguvernamentale, care sunt înregistrate și activează în afara muncipiului Chișinău. Capacitatea și interesul aplicanților de a lucra în parteneriat cu alte organizații, naționale sau locale, în scopul transferării cunoștinețelor și experienței privind diminuarea problemelor de discriminare, va fi unul din criteriile importante în evaluarea cererilor de finanțare.

Durata maximă a proiectelor finanțate va fi de 12 luni, iar bugetul maxim per proiect va fi de 22.750,00 dolari S.U.A. Nu există o limită minimă de buget pentru acordarea finanțării.

Termenii de referință și alte documente necesare pentru pregătirea dosarului pot fi găsiți mai jos.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat la următoarea adresă, nu mai târziu de 5 august 2015, ora 13.00: str. Bulgară 32, Chișinău MD-2001, Fundația Soros-Moldova. Versiunea electronică a cererii de finanțare, bugetului și chestionarului pentru verificarea abilității de gestionare a grantului va fi transmisă obligatoriu și la adresa de email: elesan@soros.md.

Detalii suplimentare despre programul de granturi pot fi gasite pe site-ul www.soros.md, inclusiv pot fi solicitate de la directoarea programului Egalitate și Participare Civică, Elena Leşan, prin intermediul poștei electronice (elesan@soros.md) sau telefon: 022-270031, 274480.

Sursa: Soros

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *