Proces verbal CN ONG din 26.04.2019

 Locaţie: Sediul AO „Concordia. Proiecte Sociale”, str. A. Corobceanu 13/1, mun. Chișinău

Durata: 15:00 – 17:00 

Persoane prezente la ședința Consiliului ONG:

 1. Andrei GAIU- Director, Asociația „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) / Membru al Biroului Executiv, CNTM
 2. Antonița FONARI- Directoare, Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP)
 3. Tamara ADAȘAN– Directoare, AO HOMECARE
 4. Oxana MIRON- Specialistă lobby și advocacy, AO ”Concordia. Proiecte Sociale”
 5. Sergiu NEICOVCEN- Director, Centrul Contact
 6. Ilie CHIRTOACĂ- Consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 7. Sergiu OSTAF- Director, Centru de Resurse pentru Drepturile Omului (online)
 8. Petru MACOVEI– Director, AO ”Asociația Presei Independente”
 9. Ludmila IACHIM- Directoare, AO ”Motivație”

Persoane absente:

 1. Carolina BUZDUGAN– Secretară Generală, AO „Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF)
 2. Tatiana SAVVA- Economistă, Centrul Analitic Independent Expert-Grup

A consemnat și a elaborat procesul-verbal: Oxana MIRON, Specialistă lobby și advocacy, AO ”Concordia. Proiecte Sociale”

S-a discutat și s-a decis:

Implicarea societății civile în procesul de monitorizare a angajamentelor Guvernului cu privire la eficacitatea dezvoltării în Republica Moldova și respectarea Principiilor de la Istanbul

Antonița Fonari a comunicat persoanelor din Consiliul ONG că în prezent CAP și TDV colaborează cu Parteneriatul OSC pentru Eficacitatea Dezvoltării (CPDE) pentru:

– Completarea unui chestionar, cu exemple și detalii, pentru a vedea cum în Moldova sunt respectate Principiile de la Istanbul / alte coduri de etică. Câteva exemple de întrebări din chestionar: În organizația / activitatea Dvs respectați un cod de etică? Cunoașteți despre Principiile de la Istanbul? Ce vă ajută / împiedică să le respectați? Care sunt subiectele pe care credeți că trebuie să le discutăm mai detaliat la nivel național și internațional? Durata completării va fi de aproximativ o oră, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul când chestionarul va fi recepționat de către respondenți.

Consiliului ONG i-a fost propusă participarea la un focus grup de aproximativ de 4 ore pe data de 2 mai sau 13 mai, în cadrul căruia se va lucra cu un proiector la completarea chestionarului „Mediul de activitate al OSC, eficacitatea dezvoltării și cum societatea civilă este implicată în acest proces”. Acest exercițiu de monitorizare se face în contextul în care CPDE face un raport privind a 3 rundă de monitorizare a Parteneriatului Global de Colaborare pentru Eficacitatea Dezvoltării (GPEDC). După activitate, acesta va fi expediat prin e-mail participanților, care vor avea 3 zile lucrătoare ca să se expună asupra conținutului. Ulterior, chestionarul va fi postat pe Internet – aprox. în perioada 17 – 23 mai, cu scopul de a colecta eventuale contribuții din partea OSC. Participanții la activitate vor trimite link-ul postării partenerilor lor. De asemenea, chestionarul va fi expediat Cancelariei de Stat și organizațiilor internaționale (PNUD și alte agenții ONU, Banca Mondială etc.).

Pentru realizarea acestor activități, CAP și TDV vor colabora cu rețele și organizații care activează în domeniul tangențial produselor menționate anterior (de ex. Platforma pentru Egalitate de Gen, CNTM, Platforma Națională a Parteneriatului Estic, CNP, CICO, PAS etc.), inclusiv și organizații din Consiliul ONG. Pentru prestarea serviciilor respective, CAP va elabora contracte de prestări servicii cu persoanele / organizațiile implicate.

Sergiu Ostaf a menționat că Opinia CNP cu privire la Strategia Moldova 2030 ar putea fi folosită ca punct de reper în acest exercițiu de monitorizare.

S-A DECIS:

Consiliul ONG susține această inițiativă. Persoanele interesate de a se implica în proces vor contacta CAP / TDV cât mai curând posibil pentru a obține mai multe detalii.

 2.Demersul Cancelariei de Stat privind prezentarea de către Consiliul Național al ONG a eventualelor propuneri vizând:

– activitățile de interes, potrivit domeniilor de competență, pentru includerea în proiectul Planului de promovare a cooperării dintre Guvern și societatea civilă;

– modificarea cadrului normativ privind consolidarea participării societății civil la procesul decizional;

– modificarea cadrului legal în domeniul voluntariatului, precum și responsabilizarea instituțională pe aspecte de voluntariat.

Antonița Fonari a menționat faptul că în ianuarie 2019 CAP și TDV au avut o ședință cu reprezentanții Cancelariei de Stat și a MECC, în cadrul căreia s-au discutat activitățile prevăzute în punctele 3.1.1.1 și 3.1.1.2 din Strategia de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC). Reprezentații Cancelariei de Stat au solicitat ca să le fie expediată o analiză despre necesitatea de a crea Centrul Național de Voluntariat, inclusiv care ar trebui să fie responsabilitățile acestuia. CAP și TDV au elaborat voluntar acesta analiză și au expediat-o Cancelariei de Stat, dar nici până în prezent nu au primit un răspuns. Referitor la pct.1.1.1 și 1.1.2., Veronica Crețu, experta angajată de către ECNL, a coordonat un proces de elaborare a unui Plan de acțiuni privind implementarea acestor obiective.

Ilie Chirtoacă a propus de a înainta un demers cu solicitarea unei întrevederi și de anexat „Argumentele pentru crearea Centrului Național de Voluntariat” și Planul de acțiuni elaborat de către Veronica Crețu.

 S-A DECIS:

Până la data de 12.05.2019 de expediat răspuns către Cancelaria de Stat cu solicitarea unei întrevederi și anexarea documentelor relevante. Textul va fi elaborat de către Antonița Fonari și Ilie Chirtoacă.

 1. Propuneri de activități pentru proiect

Antonița Fonari a prezentat succint ideile de activități care ar putea fi incluse într-un proiect prin care se va susține activitatea Consiliului ONG, acesta ar trebui să se axeze pe:

 • implementarea Rezoluției Forumului ONG 2018;
 • desfășurarea Forumului ONG, ediția a X-a;

Obiectivele proiectului ar putea fi:

 • promovarea dialogului dintre OSC-uri și autoritățile publice centrale, pentru a susține și a dezvolta societatea civilă;
 • sporirea gradului de implicare a OSC-uri în activități de pledoarie pentru dezvoltarea societății civile.

Sergiu Neicovcen a apreciat conceptul realizat de către CAP și TDV, fiind totalmente de acord cu cele scrise. Totodată a menționat faptul că nu sunt stabilite termene limită de aplicare și în acest context ar trebui stabilită o întrevedere cu reprezentanții Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) pentru a confirma eligibilitatea activităților propuse pentru acest program de granturi.

S-A DECIS:

Stabilirea de către Secretariatul Consiliului ONG a unei întrevederi cu reprezentanții SDC, pentru a confirma eligibilitatea propunerii de proiect din partea Consiliului ONG.

 1. Altele
 2. a) Oxana Miron a adus la cunoștința membrilor Consiliul ONG că proiectul Hotărârii de Guvern privind risipa alimentară, care este unul din punctele aprobate la Rezoluția Forumului ONG, este în discuție la Ministerul Economiei și Infrastructurii.
 3. b) Sergiu Necovcen a menționat neclaritățile care apar ultima perioadă în ceea ce privește concursurile de granturi organizate de donatori. O problemă majoră ține de eligibilitatea organizațiilor. La majoritatea concursurilor naționale de granturi pot participa și organizații internaționale care sunt înregistrate în Republica Moldova, ceea ce duce la o concurență neloială cu organizațiile locale.

Antonița Fonari a susținut faptul că problema menționată de Sergiu Neicovcen este actuală, aceasta fiind deja discutată în cadrul Conferinței Anuale „Cooperare dintre Parlament și societatea civilă”, 4-5 iulie 2016. Mai multe detalii pot fi văzute în Rezoluția Conferinței, care este postată pe site-ul Parlamentului și poate este cazul ca acest subiect să fie abordat din nou.

Membrii Consiliului ONG au susținut ideea că acest subiect trebuie inclus pe agenda Consiliului ONG.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *