Proces-verbal al ședinței din 30.05.2016

 Proces Verbal al ședinței

Consiliul ONG, Mandatul VIII

Locaţie:   Str. București, 83 (Centrul CONTACT) mun. Chișinău                                               

Durata: 16:00 – 18:30

Membri ai Consiliului ONG care au participat:

 1. Antonița FONARI,Președinta Consiliului ONG, Directoare Executivă, Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”;
 2. Adrian BĂLUȚEL, Vicepreședintele Consiliului ONG, Secretar General, Platforma Parteneriatului Estic;
 3. Ecaterina MARDAROVICI, Directoare Executivă, Clubul Politic al Femeilor 50/50;
 4. Sergiu NEICOVCEN,Director Executiv, Centrul ”Contact”;
 5. Dumitru BUDIANSCHI, Coordonator de Programe, Expert-Grup;
 6. Olga GORDILĂ, Coordonatoare proiect, Fundația pentru Dezvoltare din R. Moldova;
 7. Alexei BUZU, Director, CPD;
 8. Carolina GURĂU, Secretară, Consiliul ONG;
 9. Vladislav GRIBINCEA, Preşedinte, CRJM;
 10. Sorina MACRINICI, Consilier juridic, CRJM.

Membri ai Consiliului ONG care au confirmat că nu pot participa:

 1. Iuliana CANTARAGIU,Expertă Proiecte, Centrul Național de Mediu
 2. Ghenadie Țurcanu, Coordonator de Programe, Centrul ”PAS”
 3. Ion GUZUN, Consultant Juridic, CRJM
 4. Terentie CARP, Președinte, CNT

S-a discutat și s-a decis

1Participarea CN ONG la ședința de lucru a Președintelui, Vicepreședintei și Secretarei Generale a Parlamentului (+ echipele tehnice ale Dumnealor), pentru elaborarea agendei Conferinței Anuale dintre Parlament și Societatea Civilă, din 5 iulie 2016.

În cadrul şedinţei s-a discutat despre colaborarea CN ONG cu Parlamentul în vederea organizării Conferinței Anuale dintre Parlament și Societatea Civilă,  care va avea loc pe 5 iulie 2016.

Antoniţa Fonari a făcut o trecere în revistă a experienţei anterioare a CN ONG privind organizarea Conferinţei Anuale şi a amintit că scopul acestui eveniment este evaluarea cooperării dintre Parlament şi societatea civilă – realizări şi restanţe/carenţe. În ceea ce priveşte criteriile de aplicare la conferinţă, Preşedinta CN ONG a menţionat că ar fi bine să fie elaborate câteva criterii, de exemplu: experienţă în domeniul politici publice, experienţă în comunicarea cu Parlamentul etc. Cu referire la formatul conferinţei, Antoniţa Fonari  a propus ca să fie ateliere tematice pe următoarele subiecte: Mecanismele de cooperare dintre Parlament, Guvern şi societatea civilă; Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile; Monitorizarea resurselor oferite RM pentru dezvoltare eficientă; Monitorizarea Acordului de Asociere a RM-UE. 

Preşedinta CN ONG a argumentat necesitatea menţionării şi descrierii platformelor de cooparare a Parlamentului cu societatea civilă şi rezultatele acestei cooperări (exemple din cele 7 priorităţi), pentru sesiunea cu mesaje de salut.

Ecaterina Mardarovici a menţionat că acest tip de evenimente sunt elemente utilizate/aplicate ulterior în activităţi de lobby/advocacy şi implicarea Consilului ONG în organizarea evenimentului este importantă. În ceea ce priveşte subiectele abordate în cadrul conferinţei, a propus ca să fie inclus în agendă subiectul asigurării transparenţei în procesul decizional al Parlamentului şi Guvernului.

Dumitru Budeanschi a sugerat ca la subiectul privind transparenţa în procesul decizional să fie implicaţi 2 raportori: cu un raport despre Parlament şi altul despre Guvern.

Vladislav Gribincea a propus ca un alt subiect al conferinţei să fie pachetul de legi “Big Brother”, care vizează controlul în masă a cetăţenilor. La acest subiect CRJM va elabora un document pentru a fi prezentat în cadrul evenimentului şi discutat în sesiunea de dezbateri. Vladislav Gribincea a menţionat că ar fi necesară 1 oră pentru discuţii la fiecare atelier.

În ceea ce priveşte cele 4 grupuri de lucru, Ecaterina Mardarovici a menţionat că pentru acestea ar putea fi inclusă câte o jumătate de oră în agendă, iar fiecare grup să aibă câte un moderator din Consiliul ONG. Antoniţa Fonari a propus ca reacţiile de la grup să fie prezentate de către moderatorul grupului, care va elabora un raport cu opiniile integrate. Vladislav Gribincea a înaintat propunerea ca cele 4 ateliere tematice să fie desfăşurate cu o zi înainte de conferinţă,  pe 4 iulie.

Astfel, s-a decis ca să fie propus Parlamentului ca atelierele tematice să fie desfăşurate cu o zi înainte de conferinţă şi să vizeze următoarele subiecte: mecanismele de cooperare dintre Parlament, Guvern şi societatea civilă; Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile; monitorizarea resuselor oferite RM pentru dezvoltare eficientă; integrarea europeană a RM.

La ședința de lucru a Președintelui, Vicepreședintei și Secretarei Generale a Parlamentului, din 31.05.2016 vor participa următorii membri ai CN ONG: Antoniţa Fonari, Adrian Băluţel, Sergiu Neicovcen, Sorina Macrinici şi Carolina Gurău, Cristiana Sâtnic din Secretariat Consiliului ONG.

2. Discuții privind implicarea CN ONG în grupul de lucru pentru elaborarea celor 3 opțiuni de cooperare  între Parlament, Guvern și Societatea Civilă. 

Adrian Băluţel a  descris activitatea grupului de lucru pentru elaborarea celor 3 opțiuni de cooperare  între Parlament, Guvern și Societatea Civilă. A menţionat componenţa grupului, care este din 11 membri şi a vorbit despre cele 5 şedinţe ale grupului, în cadrul cărora încă nu s-au discutat mecanismele de cooperare, pentru că s-au abordat aspecte tehnice de funcţionare a grupului şi erau lansate diverse opinii privind activitatea anterioară a CNP.

Dumitru Budeanschi a menţionat că grupul de lucru trebuie să producă documente privind cooperarea, iar în cazul în care acest grup nu îşi îndeplineşte scopul pentru care a fost constituit – să fie anulat.

Antoniţa Fonari a propus ca în cazul în care grupul de lucru nu reuşeşte să elaboreze un document privind cooperarea, pentru a fi prezentat în cadrul Conferinţei anuale, atunci alte structuri/platforme pot elabora un document alternativ.

Sorina Macrinici a amintit despre opinia lui Ghenadie Ţurcanu vizavi de CNP şi problema esenţială, mai exact despre faptul că în activitatea CNP-ului anterior membrii erau solicitaţi să furnizeze expertiză şi pe aspecte mai puţin importante, care nu vizau dimensiuni strategice.

Dumitru Budeanschi a menţionat că solicitaterea CNP-ului din partea autorităţilor era exagerată şi volumul de lucru prea mare, în contextul în care scopul acestuia viza dimensiuni strategice.

Ecaterina Mardarovici a remarcat că activitatea CNP-ului este necesară, 45 % din recomandările CNP-ului anterior au fost fost luate în consideraţie, iar membrii acestuia aveau posibilitatea de asista şi interveni în cadrul şedinţelor de Guvern.

Antoniţa Fonari a menţionat că la Forumul ONG şi la şedinţa din 27 aprilie Consiliul ONG a transmis opinia că CNP-ul trebuie reanimat în formatul existent şi ulterior de identificat şi îmbunătăţit mecanismele de cooperare.

 La ședința extinsă a grupului de lucru, din 31.05.2016 vor participa următorii membri ai CN ONG: Antoniţa Fonari, Adrian Băluţel, Sergiu Neicovcen, Sorina Macrinici şi Carolina Gurău, Cristiana Sâtnic din Secretariatul Consiliului ONG.

3. Discuții privind atelierul de lucrucu tematica: Rolul/contribuţia Platformelor societăţii civile în monitorizarea Acordului de Asociere a RM-UE. 

Membrii Consiliului ONG au acceptat propunerea de a desfăşura atelierul de lucru cu tematica: Rolul/contribuţia Platformelor societăţii civile în monitorizarea Acordului de Asociere a RM-UE. 

 Alexei Buzu va realiza o prezentare a Platformei Societății Civile de Asociere RM-UE şi va transmite calendarul activităţilor Plaformei.

4. Alte subiecte abordate în cadrul şedinţei

În cadrul şedinţei s-a discutat despre desfăşurarea atelierelor pentru constituenţii CN ONG.

Antoniţa Fonari a propus organizarea unui atelier cu tematica fundraising, care să conţină şi elemente privind legea 2%.

Vladislav Gribincea a menţionat că ar fi bine ca să fie defăşurat un atelier sperat pe 2 %, poate fi o colaborare a CRJM cu Consiliul ONG – unde se va lansa Ghidul de utilizare a 2%.

Ecaterina Mardarovici a propus să fie organizate 2 ateliere la acest subiect, primul atelier să conţină aspecte generale privind legea 2%, iar cel de-al II-lea atelier să fie cu detalii privind procedura de obţinere a 2%, după ce legea va fi adoptată în lectură finală şi CRJM va avea finalizat Ghidul.

Un alt subiect abordat a fost reprezentativitatea Consiliului ONG. Dumitru Budeanschi a menţionat că este necesar de abordat acest subiect al reprezentativităţii Consiliului ONG şi a propus ca să fie identificate 15 organizaţii active şi puternice, care nu sunt membre ale CN ONG şi să se discute cu ele în particular. În acest context,  Antoniţa Fonari a sugerat organizarea unui eveniment, de tipul unei Adunări Generale, în cadrul căreia să fie descrise realizările Consilului ONG şi care sunt aşteptările organizaţiilor prezente la eveniment vizavi de activitatea Consiliului. Dumitru Budeanschi a acceptat ideea că ar putea modera un astfel de eveniment.

 

Președinta ședinței                                                                                                     Antoniţa Fonari

Secretara ședinței                                                                                                        Carolina Gurău

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *