Deciziile de la ședința din 23.01.2018

Data: 23.01.2018, cu discuții suplimentare online la 26.01.2018

Membri ai Consiliului ONG care au participat la ședință:
1. Ion GUZUN, Președintele Consiliului ONG; Consilier Juridic, CRJM
2. Olga GORDILĂ, Vicepreședinta Consiliului ONG; Coordonatoare de proiect, Fundația pentru Dezvoltare din R. Moldova
3. Antonița FONARI, Directoare,Coordonator, Platforma pentru Cetățenie Activă (CAP)
4. Alexei BUZU, Director, CPD
5. Ecaterina MARDAROVICI, Directoare Executivă, Clubul Politic al Femeilor 50/50
6. Ghenadie ȚURCANU, Coordonator de Programe, Centrul ”PAS”
7. Igor CIUREA, Secretar General, CNTM

8. Andrei GAIU, Coordonator, Platforma pentru Cetățenie Activă (CAP)

Nu a participat și nu a delegat o altă persoană:
1. Dumitru BUDIANSCHI, Coordonator de Programe, Expert-Grup

S-a discutat și s-a decis:

I. Persoanele, alese prin consens, care urmează a fi delegate din partea Consiliului ONG în Consiliul strategic al IGP:
1. Amnesty International Moldova (AIM) – Igor STOICA;
2. Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup” – Iurie MORCOTÎLO;
3. Centrul de Drept al Femeilor (CDF) – Eleonora GROSU;
4. Centrul Internațional „La Strada” – Ana REVENCO;
5. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) – Daniela SÎMBOTEANU;
6. Institutul de Politici Publice (IPP) – Iurie PÎNTEA;
7. Institutul de Reforme Penale (IRP) – Ceslav PANICO;
8. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS „Viitorul)” – Rosian VASILOI;
9. Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) – Dumitru RUSSU;
10. Fundația Soros-Moldova – Victor MUNTEANU;
11. Transparency International-Moldova – Lilia CARAȘCIUC.

II. Organizarea Forumului ONG:
1. Forumul ONG va dura 1,5 zile și va fi organizat în perioada 28 – 29 martie 2018;
2. Numărul total de participanți – 100 de persoane (1 persoană participant = 1 OSC);
3. La atelierul de deschidere a Forumului vor fi prezentate rapoartele membrilor CN ONG din mandatul curent. CAP poate pregăti acest atelier;
4.  Antonița Fonari va transmite prin e-mail informația despre sumele de bani cu care CAP poate contribui pentru organizarea Forumului, din resursele FHI360 / USAID;
5. Ion Guzun, după ce va recepționa suma contribuțiilor care pot fi oferite de către CAP, va face un buget estimativ al evenimentului;
6. La fiecare atelier vor exista moderatori responsabili de activitate. Moderatorii vor avea ca sarcină să facă o introducere a subiectului și să formuleze propuneri pentru Rezoluția Forumului ONG 2018, inclusiv în baza intervențiilor de la participanți. Unele ateliere, în dependență de relevanță, vor fi moderate de către un reprezentant al ONG-urilor și unul al autorităților. În dependență de tematica atelierelor, în calitate de moderatoare pot fi invitate Liliana Palihovici și/sau Oxana Domenti;
7. Taxa de participare la Forum va fi de 200 MDL. Persoanele din teritoriu care își vor asuma cheltuielile de cazare, vor fi scutite de taxa de participare.
8. Președintele Consiliului ONG va face un proiect de agendă, care urmează a fi completat de către Membrii CN ONG. În aplicările pentru Forum va fi inclus un compartiment în care vor putea fi propuse tematici care să fie discutate în cadrul Forumului;
9. Donatorii vor fi invitați la eveniment în cazul când în a doua zi a Forumului ONG va fi organizată o sesiune specială pentru prezentarea programelor de finanţare disponibile pentru ONG-urile din Moldova;
10. CRJM, organizaţia care la moment deţine Preşedinţia Consiliului ONG nu are nici un fel de resurse disponibile pentru organizarea Forumului ONG, fapt confirmat de Ion Guzun şi Vladislav Gribincea de la CRJM. Olga Gordilă și Igor Ciurea au sugerat să existe o adresare către FHI360 pentru a solicita ca banii rămași după raportarea proiectelor să fie direcționați pentru Forumul ONG. Igor Ciurea și Ion Guzun pot comunica la acest subiect cu echipa FHI360. În cazul în care FHI360 va dispune de surse financiare, pentru organizarea Forumului poate fi contractată o firmă de logistică care se va ocupa de tot procesul. O altă opțiune este ca FHI360 să acopere direct cheltuielile necesare pentru organizare și să asigure remunerarea a 2 persoane care vor coordona tot procesul. În caz de necesitate CNTM poate prelua voluntar careva responsabilităţi logistice, care pot fi îndeplinite de voluntarii organizaţiei.

III. Revizuirea SDSC:
1. Antonța Fonari şi echipa CAP, care până în martie sprijină COnsiliul ONG în activităţile de secretariat, va organiza o ședință tehnică cu Cancelaria de Stat, pentru care se va solicita suport din proiectul FHI360. La şedinţa tehnică vor participa Coordonatorii grupurilor de lucru SDSC. În cardul ședinței se va discuta despre avizele ministerelor, pentru aprobarea SDSC în cadrul unei ședințe viitoare a Guvernului.

IV. Conferința Parlament – societatea civilă:
1. Conferința Parlament – societate civilă, se va solicita să fie organizată după aprobarea SDSC de Parlament.
2. Alexei Buzu va elabora un proiect de scrisoare – din partea Consiliului ONG către Parlament, referitor la organizarea evenimentului. Printre subiecte, urmează să fie puse în discuție realizările și prioritățile Parlamentului în contextul colaborării cu societatea civilă.

 

Președintele ședinței                                                                                                            Ion Guzun

Secretarul ședinței                                                                                                                Andrei Gaiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *