Proces-verbal al ședinței din 22.07.2015

 

 

Proces-verbal al ședinței din 22.07.2015

a Consiliului ONG

 

Locaţie:    Str. V. Alexandri, 99/1 ( Centrul PAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               Data: 22.07.2015

Mun. Chișinău                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Durata: 16:30 – 18:00

 

Participanţi:

 

  1. Ecaterina MARDAROVICI, Președintă a Consiliului ONG; Directoare Executivă,Clubul Politic al Femeilor 50/50
  1. Ghenadie ȚURCANU, Vicepreședinte al Consiliului ONG; Coordonator Programe,Centrul PAS
  1. Antonița FONARI, Secretar General al Consiliului ONG; Vicepreședinta CNP
  2. Nina LOZINSCHI, Coordonatoare ”Tineri și Liberi”
  3. Oxana MOISĂ, Clubul Politic al Femeilor50/50

Invitați:

  1. Andrei BRIGHIDIN, Director Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, FEE
  2. Chebac Tatiana, Coordonatoare TDV, Membră a Platformei pentru Egalitate de Gen

S-a discutat și s-a decis:

  1.  Scrisoarea adresată  Parlamentului cu cele 7 priorități comune.

S-a discutat că în contextul formării unei noi alianțe de guvernare membrii prezenți la ședință au decis elaborarea unui apel public către noua partidele politice care au format noua alianță de guvernare AIE-3. Apelul să cuprindă solicitarea ca în noul Program de Guvernare să fie inclus Capitolul Societate Civilă, în care să se regăsească inclusiv: legea 2%, antreprenorial social, consolidarea regimului integrităţii publice, egalitatea de gen și alte priorități ale societății civile.

Persoanele prezente s-au expus părerile privind conținutul apelului public și semnatarii acestuia.

S-a propus ca apelul să includă:

– solicitarea de a face public acordul politic de constituire al AIE-3 în variantă completă, inclusiv anexele acestuia;coaliţia de guvernare nou creată să îşi asume priorităţile din Programul de guvernare precedent şi alte priorităţi necesare pentru a asigura parcursul european şi dezvoltarea ţării;

– coaliţia de guvernare nou creată să intensifice eforturile pentru implementarea eficientă a tuturor reformelor inițiate, în conformitate cu cele mai bune practici europene, în special reformarea justiţiei, combaterea corupţiei și asigurarea funcționalității CNI

– să consulte Programul de guvernare cu societatea civilă și în următoarele săptămâni să lanseze procesul de constituire a Consiliului Național de Participare și alte forme de consultare ale organizațiilor societății civile.

S-a decis în baza recomandărilor să fie elaborat un draft de apel care să fie expediat prin e-mail constituieților pentru a fi aprobat și semnat.

 

  1. Evenimentul de presă pentru a face publică scrisoarea adresată Parlamentului, vineri 24 iulie, ora 10:00 în fața Parlamentului/Guvernului.

La ședință s-a discutat posibilități de a face publică scrisoarea către noua alianță de guvernare.

S-a decis ca apelul public să fie tipărit în format A1 în 4 exemplare, pentru fiecare partid politic din alianța de guvernare și unul pentru Iurie Leancă.  Apelul să care să fie rulate sub forma unei scrisori si prezentate în cadrul unui eveniment/conferință de presă. Formatul A1 al scrisorii va da culoare evenimentului.

Președinta ședinței                                                                                    Ecaterina Mardarovici

Secretara ședinței                                                                                        Nina Lozinschi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *