Proces-verbal al ședinței din 21.09.2017

Locaţie: Sediul CNTM, str. Petru Rareş nr. 18, Mun. Chișinău                                     
Data: 21.09.2017
Durata: 16:00 – 17:30 

Persoane prezente la ședința Consiliului ONG:

 1. Antonița FONARI,Președinta Consiliului ONG; Directoare CAP
 2. Alexei BUZU, Director, CPD
 3. Dumitru BUDIANSCHI, Coordonator de Programe, Expert-Grup
 4. Ecaterina MARDAROVICI, Directoare Executivă, Clubul Politic al Femeilor 50/50
 5. Ghenadie ȚURCANU, Coordonator de Programe, Centrul ”PAS”
 6. Igor CIUREA, Secretar General, CNTM
 7. Ion GUZUN, Consilier Juridic, CRJM
 8. Olga GORDILĂ, Coordonatoare de proiect, Fundația pentru Dezvoltare din R. Moldova

A consemnat și a elaborat procesul-verbal: Andrei GAIU, Coordonator, Platforma pentru Cetățenie Activă (CAP)

S-a discutat și s-a decis:

 1. S-a luat act despre faptul că Serghei Neicovcen a decis să se retragă din CN ONG.
  1. Solicitarea CNA de a delega reprezentați CN ONG în cadrul grupurilor de monitorizare al Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) 2017 – 2020.

  Ținând cont de faptul că în solicitarea CNA nu era foarte clar pentru ce grupuri de lucru CN ONG trebuie să delege reprezentanți, s-a decis ca Ion Guzun să contacteze direct CNA și să facă unele precizări, după care să elaboreze un text în care să fie specificate detaliat cerințele CNA. Acest text urmează a fi plasat pe site-ul CN ONG pentru a oferi posibilitatea constituenților care dețin expertiză în domeniile relevante să facă parte din grupurile de lucru privind monitorizarea SNIA.

  1. Legea cu privire la Asociațiile Obștești.

  Ion Guzun a spus că, cel mai probabil, Ministrul Justiției va desființa grupul de lucru care se ocupa de elaborarea acestei Legi. Legea respectivă era una bună, dar care a devenit periculoasă pentru ONG-uri prin faptul că au fost incluse cele trei articole cu controlul excesiv din partea statului. Modalitatea în care era formulată ideea despre afilierea politică putea fi interpretată în așa fel ca să impună majoritatea organizațiilor să îndeplinească prea multe rapoarte.

  Alexei Buzu a menționat că CN ONG trebuie să decidă dacă își asumă să se implice în monitorizarea acestei inițiative.

  Dumitru Budeanschi a spus că la moment această Lege nu trebuie atinsă, iar dacă totuși se decide asupra faptului că CN ONG își asumă acest lucru, trebuie de văzut cine concret se va ocupa de acest subiect și care vor fi pașii următori. De asemenea, Domnul Budeanshi a menționat că pe viitor CN ONG trebuie să reacționeze mai rapid și că la moment este cam târziu de a interveni cu o poziție.

  Antonița Fonari a menționat că problemele care au apărut în grupul de lucru responsabil de elaborarea acestei Legi au afectat direct Consiliul ONG prin faptul că un coleg și-a dat demisia și a atras atenția asupra faptului că regulile de comunicare interne ale membrilor CN ONG trebuie respectate de către toți, or părerea Dânsei este că CRJM l-a atacat personal pe Sergiu Neicovcen. Doamna Fonari a amintit că a spus de mai multe ori că este gata să semneze o opinie în legătură cu această inițiativă, doar că aceasta să fie făcută din numele CN ONG.

  Ecaterina Mardarovici a atras atenția asupra faptului că prin această inițiativă s-a dorit crearea de ONG-uri pe lângă partide și a menționat că Legea precedentă era una suficient de bună și nu crea impedimente în activitatea organizației pe care o conduce. Doamna Mardarovici a spus că CN ONG ar trebui să semneze doar pozițiile elaborate de către CN ONG.

  S-a decis ca CN ONG, la moment, nu va lua niște acțiuni concrete în legătură cu această Lege, dar o să preia acest subiect spre monitorizare, în vederea prevenirii unor abuzuri.

  1. Revizuirea SDSC 2012 – 2015.

  Antonița Fonari a menționat că în urma discuțiilor cu mai multe persoane de la Parlament a aflat că de principiu ei sunt gata să organizeze ședința în care să fie discutată varianta finală a Strategiei și cum pot contribui Ministerele la realizarea acesteia. Ținând cont de faptul că Doamna Palihovici a fost implicată foarte mult în procesul de revizuire a SDSC, Antonița Fonari a propus că la această ședință să fie prezentă și Dumneaei.

  S-a decis ca CN ONG să facă o scrisoare unde să reamintească angajamentele luate de către Parlament în vederea revizuirii SDSC și să propună o ședință finală la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lui noiembrie.

  1. Legea cu privire la Transparența Decizională.

  Ion Guzun a menționat că Legea a fost trimisă la Parlament, după care a fost trimisă înapoi la Ministerul Justiției. Acest lucru denotă că la moment această lege nu este o prioritate pentru guvernare. Ion Guzun a menționat că această lege este o prioritate a CN ONG, inclusă în Rezoluție, și că el ar putea elabora o scrisoare către Parlament în care să se ceară un răspuns cu privire la situația creată.

  Antonița Fonari a propus ca în scrisoarea oficială către Președintele Parlamentului să fie menționat și faptul că la inițiativa Parlamentului anul trecut a fost creat grupul de lucru și că este foarte neclar ce se întâmplă la moment.

  S-a decis ca în decurs de 24 ore Ion Guzun va elabora un draft de scrisoare pe care îl va trimite membrilor CN ONG.

  1. Alegerea noii conduceri a Consiliului ONG.

  În unanimitate au fost aleși Ion Guzun în calitate de Președinte al Consiliului ONG și Olga Gordilă în calitate de Vicepreședintă a Consiliului ONG.

  1. Necesitatea de a organiza Forumul ONG-urilor.

  Ținând cont de faptul că în viitorul apropiat va expira mandatul actualului CN ONG, apare necesitatea de a organiza Forumul ONG pentru a alege un nou mandat. Luând în considerare că până la sfârșitul acestui an, membrii CN ONG au planificate deja foarte multe activități, s-a decis că Forumul ONG-urilor ar trebui organizat în primul trimestru al anului 2018. Având în vedere că organizarea necesită resurse financiare, fiecare membru CN ONG va discuta cu potențialii donatori despre necesitatea de a susține financiar organizarea Forumului, iar CAP va trimite membrilor CN ONG prin e-mail sumele care au fost cheltuite pentru organizarea Forumului din anul 2015.

  1. Conferința „Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă”

  Ion Guzun a pus în discuție organizarea Conferinței „Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă”.

  Antonița Fonari a menționat că acest subiect a fost deja discutat la o ședință anterioară a CN ONG care a avut loc la sediul Centrului CONTACT.

  Dumitru Budeanschi şi Ghenadie Ţurcanu au atras atenția asupra faptului că această Conferință este o inițiativă a Parlamentului și că la moment nu sunt suficiente subiecte pentru a elabora agenda unei astfel de Conferințe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *