Proces-verbal al ședinţei din 15.10.2015

Proces-verbal al ședinţei din 15.10.2015

a Consiliului ONG

 

Locaţie:    Str. Armenească, 13 (CPD)                                     Data: 15.10.2015

Mun. Chișinău                                                                             Durata: 15:00 – 17:00

 

Participanţi din Consiliul ONG:

  1. Ghenadie ŢURCANU, Vicepreședinte al Consiliului ONG; Coordonator Programe,Centrul PAS
  2. Antoniţa FONARI, Secretară Generală a Consiliului ONG; Vicepreședinta CNP
  3. Alexei BUZU,Director Executiv, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”
  4. Iuliana CANTARAGIU, Expertă Proiecte, Centrul Național de Mediu
  5. Serghei NEICOVCEN, Director Executiv, Centrul „Contact”
  6. Gheorghe ZASTAVNEŢCHI, Coordonator proiecte, Centrul „Speranţa”

Invitaţi:

  1. Ion GUZUN, Consilier Juridic, Centrul de resurse Juridice din Moldova
  2. Nina LOZINSCHI, Coordonatoare ”Tineri și Liberi”; Secretară Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen
  3. Serghei Busuioc, Manager Granturi, FHI 360
  4. Rodica Garștea, Manager Superior în Dezvoltare de Capacități și Egalitate de Gen, FHI 360

S-a discutat și s-a decis în unanimitate:

               1. Aprobarea definitivă a conceptului Forumului ONG.

Conceptul prezentat în anexe a fost aprobat de toți membrii prezenți la ședință, Forumul urmează să se desfăşoare în noiembrie 2015.

               2. Aprobarea Agendei Forumului ONG din Moldova, ediţia a VIII-a.

În contextul situaţiei politice actuale Forumul ONG să se desfășoare doar cu participarea societăţii civile organizate fără a avea invitaţi speciali din alte sectoare.

Ion Guzun a precizat ca neinvitarea politicienilor  va fi interpretat ca un boicot al societății civile faţă de partidele politice.

Forumul, în situația actuală din ţară, trebuie să unească și să consolideze societatea civilă, a precizat Iuliana Cantaragiu. La Forum trebuie de invitat mai mulți activiști civici, care să vină cu prezentări sau să modereze ateliere.

Iuliana Cantaragiu şi Ghenadie Ţurcanu au propus de micșorat până la o oră sesiunea de deschidere și sesiunea II „Societatea civilă în sprijinul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană”. Sesiunea II trebuie să fie un subiect aparte și discutat cu toți nu doar în cadrul unui atelier, respectiv va fi o sesiune plenară. Aici să se discute despre consolidarea societății civile pentru a menține parcursul european.

Serghei Neicovcen a menționat că această sesiune plenară a Forumului trebuie să nu fie transformată în prezentare de proiecte. Să fie axat pe probleme, soluții, metode etc.

Antoniţa Fonari şi Sergiu Busuioc au propus ca la acest atelier să fie invitate și organizații din teritoriu. Lista organizațiilor din teritoriu va fi expediată de Sergiu Busuioc.

S-a decis ca denumirea atelierului I să fie modificată – Consolidarea cadrului de participare a societății civile. Acest atelier va fi moderat de Alexei Buzu și Mariana Kalughin. Doamna Fonari va contacta persoanele care sunt propuse pentru agenda preliminară.

În cadrul atelierului II să se discute SDSC și propuneri pentru viitoarea strategie. Acest atelier va fi moderat de Sorina Macrinici și Serghei Neicovcen. În cadrul atelierului se va discuta despre implicarea în comun a societății civile privind acordul cu FMI, implicarea asociaților obștești din teritoriu în elaborarea și implementarea politicilor publice.

Atelierul III rămâne dedicat activității de voluntariat în Moldova. Moderatori vor fi Nicolae Procopie şi Irina Ivancescu.

Alexei Buzu și Ion Guzun şi-au asumat că vor elabora rezoluția Forumului ONG, ediția VII-a, care va fi expediată într-o săptămână celor prezenţi la şedinţă – pentru a fi completată cu propuneri din partea constituenţilor.

             3. Discutarea necesităţii organizării unei dezbateri în contextul când mai multe ONG fac sesizări la posibile presiuni ale organizaţiilor de stat asupra organizaţiilor obşteşti.

Ion Guzun a afirmat că organizațiile societății civile trebuie să se unifice pentru a se proteja împotriva atacurilor/ presiunilor fragmentate din partea autorităților publice.

Alexei Buzu a precizat că este necesar de documentat toate situațiile când anumite ONG au fost supuse unor presiuni din partea statului.

Antoniţa Fonari a menționat că ONG cu finanțări mari nu întotdeauna sunt solidare cu problemele unor asociații mai mici sau cu activiști civici, atunci când cei din urmă sunt supuși unor presiuni. În situațiile când apare o problemă, activistul sau ONG-ul vizat trebuie să facă o scrisoare de sesizare care să fie expediată la toate ONG-urile pentru a fi semnată de cei care se asociază cu colegii. Doamna Fonari a propus ca aceste situații să fie subiectul de discuție a unei dezbateri publice.

Serghei Neicovcen a propus ca în situația în care un anumit ONG este supus unui atac  sau este sub presiune din partea autorităților atunci să se adreseze Consiliului ONG pentru al ajuta în problemele apărute. Sergiu Busuioc a confirmat că FHI poate susţine astfel de activităţi şi că Secretariatul Consiliului ONG trebuie să prevadă acest tip de activitate în următoarele proiecte.

Ion Guzun va pregăti o scrisoare cu informația despre cazurile de presiune asupra ONG-urilor.

Subiectul presiunii asupra societății civile din partea instituțiilor statului va fi discutat în cadrul unei dezbateri / atelier organizat de Secretariatul Consiliului ONG, eventual şi cu participanţii la Forumul ONG – dacă se va confirma că există o asemenea problemă pentru mai multe entităţi.

Președintele ședinței                                                                                    Ghenadie Țurcanu

Secretara ședinței                                                                                         Antoniţa Fonari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *