Proces-verbal al ședinței din 15.09.2015

 

 

     Proces-verbal al ședinței din 15.09.2015

al Consiliului ONG și a conducerii Parlamentului Republicii Moldova

Locaţie:   Sala de conferințe a Ministerului Agriculturii, etajul I                                                                                                                                                                                                                                                                          Data: 15/09/2015

Bd Ștefan cel Mare și Sfânt, 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ora: 13:00 – 14:30

Participanţi din partea Parlamentului:

 

 1. Liliana PALIHOVICI, Vicepreședinta Parlamentului RM;
 2. Raisa APOLSCHII, Președinta Comsiei Juridică, numiri și imunități;
 3. Iurie CERNEAN, Consultant, Comisia Economie, Buget și Finanțe;
 4. Olga RUJANSCHI,Consilier al Vicepreședintelui RM;
 5. Victor RUSU, Șef Direcția informațional-analitică PRM;
 6. Irina SEREBREANSCHI, Șef Secție cercetare și studii parlamentare;
 7. Inga BACIU, Consultant principal, Secția cercetare și studii parlamentare;
 8. Ecaterina GĂMURARI, Consultant principal, Secția cercetare și studii parlamentare;

Participanţi din partea organizaţiilor membre ale Consiliului ONG și CNP:

 1. Antonița FONARI, Secretară Generală a Consiliului ONG;
 2. Alexei BUZU, Director Executiv, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”;
 3. Iuliana CANTARAGIU, Expertă Proiecte, Centrul Național de Mediu;
 4. Gheorghe ZASTAVNEŢCHI, Coordonator Programe, Centrul “Speranţa”;
 5. Elena VASELOVSCHI, Centrul „Contact”;

Participanți din partea organizațiilor membre ale Platformei pentru Egalitate de Gen:

 1. Valentina BODRUG-LUNGU, Președinta Platformei pentru Egalitate de Gen, Directoare ”Centrul-Gender”;

Participanți din partea CRJM:

 1. Vladislav GRIBINCEA, Presedinte
 2. Sorina MĂCRINICI, Consilieră juridică
 3. Ilie CHIRTOACA, Consilier juridic

Participanți din partea altor ONG şi organizaţii donatoare:

 1. Liuba CEBAN, Preşedintă, Altruism Moldova;
 2. Irina IVĂNCESCU, Coordonatoare TDV; Secretariatul Coaliţiei Voluntariat;
 3. Domnica CEMORTAN, Fundaţia “Domnica Cemortan”;
 4. Andrei BRIGHIDIN, Director Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, FEE;

 

 Lista participanților care au absentat

 

Participanţi din partea organizaţiilor membre ale Consiliului ONG și CNP:

 1. Ecaterina MARDAROVICI, Președintă a Consiliului ONG; Directoare Executivă, Clubului Politic al Femeilor 50/50;
 2. Ghenadie ȚURCANU, Vice-președinte al Consiliului ONG; Coordonator Programe, Centrul PAS;

Participanți din partea CNP 2012 – 2014:

 1. Arcadie BARBĂROŞIE, Director IPP; Grupul Securitate, CNP;
 2. Adrian LUPUŞOR, Director “Expert Grup”; Grupul Economie, CNP ;
 3. Ionuţ SCHIDU, Grupul Drepturile Omului, CNP ;
 4. Alecu RENIŢĂ, Grupul Mediu, CNP;

Participanți din partea organizațiilor membre ale Platformei pentru Egalitate de Gen:

 1. Alina ANDRONACHE, Politolog, membră a Biroului Platformei pentru Egalitate de Gen;

Participanți din partea altor ONG şi organizaţii donatoare:

 1. Sorin MEREACRE, Director FEE;

S-a discutat și s-a decis prin consens:

 

 1. Mecanismul 2%.

Sorina Măcrinici a prezentat Parlamentului și participanților prezenți propunerea de lege 2%, cu modificările actualizate. A expus faptul că această lege se adresează asociațiilor obștești și cultelor religioase. Printre cerințele pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să faciliteze de 2% din impozitul de profit, se numără și condiția atașării la dosar a Statului de utilitate publică. De asemenea, este necesar ca  asociația să îndeplinească la momentul beneficierii de 2%, minim un an de activitate, să practice activități morale, culturale și de calitate, și să nu prezinte datorii la bugetul de stat. Sorina Măcrinici, a prezentat mai apoi răspunderea pentru neraportare, specificând faptul că acesta va fi obiectivată prin: restituirea sumei la buget, aplicarea amenzii de rigoare și excluderea timp de doi ani din mecanismul 2%.

S-a solicitat aprobarea proiectului de lege până pe data de 1 septembrie, astfel încât până a 1 decembrie să poată fi analizată și de guvern, urmând ca până la sfârșitul anului 2015 să fie aprobată și prin Hotărâre Guvernamentală.

Sorina Măcrinici menționa Hotărârea Guvernamentală va fi urmată de procedura de elaborare a softului de către serviciile fiscale, activitate care necesită aproximativ șase luni, astfel încât se consideră derizoriu de acceptat ca posibilitatea de implementare efectivă a legii, luna ianuarie 2017.

Iurie CERNEAN, în calitate de consultant a ridicat problema lipsei bugetului și a nerespectării legislative privind ridicarea Certificatelor de utilitate publică de către ONG-uri actuale.

Sorina Măcrinici a argumentat că se cunoaște astăzi faptul că bugetele locale nu-și pot compensa oricum cheltuieli eficient nici în momentul de față, și prin urmare nu-și pot acoperi necesitățile actuale, însă pentru acest fapt se face compensarea bugetului din bugetul central, sugerând că poate ar fi necesar de stipulat acest lucru în Legea Bugetului.

Iar în ceea ce privește Certificatul de utilitate publică, Iuliana CANTARAGIU,  a menționat că acesta nu se mai ridică astăzi de către ONG-uri de la Ministerul de justiție, întrucât nu mai are o utilitate evidentă, o dată cu modificarea legislativă în vigoare.

Raisa APOLSCHII a explicat că este necesar de analizat impactul financiar și mai precis de aflat care este costul implementării unui astfel de proiect de lege. Iar condiția ca asociațiile să fie active minim un an de zile pentru ca să beneficieze de mecanismul 2% este prea mic termenul. Mai ales având în vedere faptul să Republica Moldova are înregistrate în momentul de față peste 5000 ONG-uri.

A mai precizat că în ceea ce privește elaborarea mecanismului prin Hotărâre Guvernamentală, consideră mai benefic să existe un Regulament ca parte integrantă a legii. Iar în ceea ce privește răspunderea pentru neraportare, Raisa APOLSCHII a atenționat asupra posibilității de desființare a ONG-ului și expunerea față de situația în care nu se vor mai putea recupera banii.

S-a argumentat că există Nota Informativă și trei studii privind impactul financiar. De asemenea unii participanți prezenți au specificat că Regulamentul ar trebui aprobat de Guvern.

Liliana PALIHOVICI, a precizat că schimbarea sistemului actual nu ar trebuie să fie prea costisitor deoarece este vorba despre modificarea unei formule Excel. A atenționat asupra aspectului răspunderii pentru neraportare, atenționând asupra a cine va fi pedepsit, asociația sau membrul care nu a făcut raportarea dintr-un motiv de slăbiciune, și sub ce formă ar trebui să decurgă această aplicare a pedepsei.

S-a decis ca toate propunerile discutate să fie incluse în Regulament și prezentate la urătoarea ședință. Sorina Macrinici să pună la dispoziție studiile privind cu impactul financiar.

 1. Recapitularea activităților asumate pentru desfășurarea Forumului ”Societatea civilă în sprijinul integrării RM în UE

S-a anunțat că Ministerul Afacerilor Interne și Integrării Europene va prezenta un raport privind progresul țării în implementarea prevederilor Acordului de Asociere UE-RM, la Reuniunii  Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.  În această situație  Consiliul ONG va decide dacă mai este nevoie de organizarea unui Forum ”Societatea civilă în sprijinul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană”  sau va transforma conceptul forumului și va informa dacă este nevoie de susținerea financiară din partea legislativului.

 1. Planificarea unei ședințe dintre Biroul Permanent a Platformei pentru Egalitate de Gen și Biroul Permanent / deputatele din parlamentul RMpentru a discuta forma în care societatea civilă ar putea susține aprobarea proiectului de lege cu privire la cota minimă de reprezentare.

Valentina Bodrug-Lungu a venit cu solicitarea unei ședințe comune a Parlamentului cu  Platforma pentru Egalitate de Gen, pentru a discuta forma în care societatea civilă ar putea susține aprobarea proiectului de lege cu privire la cota minimă de reprezentare.

S-a decis ca în următoarele săptămâni să fie organizată o ședință comună  unde se vor discuta subiectele:promovarea și adoptarea proiectului 180 până la sfârșitul anului curent; oportunitatea de a amenda prevederile Codului Electoral si Legea Partidelor (partea ce ține de finanțarea campaniilor și a partidelor) pentru reintroducerea cerințelor ce țin de egalitatea de gen.

Preşedintele ședinței                                                                                                                                    Liliana Palihovici

Secretara şedinţei                                                                                                                                          Nina Lozinschi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *