Proces-verbal al ședinței din 07.05.2017

Proces verbal nr. 1
al ședinței CN ONG din 07.05.2018

Locaţie: Sediul Contact, str. București nr. 83, mun. Chișinău
Durata: 16:00 – 18:00

Persoane prezente la ședința Consiliului ONG:
1. Andrei GAIU, Director, Tinerii pentru dreptul la viață (TDV) / Membru al Biroului Administrativ, CNTM
2. Antonița FONARI, Directoare, Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP)
3. Carolina BUZDUGAN, Secretar General, „Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF)
4. Ludmila IACHIM, Manager proiecte, Asociația ,,MOTIVAȚIE” (participare online)
5. Otilia SÎRBU, Directoare, ”Concordia. Proiecte Sociale”
6. Petru MACOVEI, Director, ”Asociația Presei Independente”
7. Sergiu NEICOVCEN, Director, Centrul Contact
8. Sergiu OSTAF, Director, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)
9. Tamara ADAȘAN, Director, HOMECARE
10. Vladislav GRIBINCEA, Președinte, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

Persoane care au absentat:
1. Tatiana SAVVA, Economistă, Centrul Analitic Independent Expert-Grup

A consemnat și a elaborat procesul-verbal: Carolina BUZDUGAN, Secretar General APSCF

S-a discutat și s-a decis:
1. Alegerea Președintelui, Vicepreședintelui și Secretariatului CN ONG
Conform Regulamentului CN ONG, componența nominală a membrilor Consiliului se aprobă şi se desemnează prin vot deschis, în competiţie democratică, cu majoritatea simplă de voturi la Forumul ONG. La prima ședință a Consiliului, mandatul IX, membrii au decis initial să fie ales Președintele și Vicepreședintele CN ONG. În acest context, a fost propusă candidatura Carolinei Buzdugan pentru funcția de Președinte CN ONG și a lui Sergiu Neicovcen pentru funcția de Vicepreședinte. Membrii prezenți la ședință au votat ”pro” – unanim.

De asemenea, membrii au sugerat ca alegerea Secretariatului să aibă loc după actualizarea Regulamentului de activitate al CN ONG. Vladislav Gribincea a propus ca Secretariatul CN ONG să fie ales prin concurs și să nu fie obligatoriu o organizație membră a Consiliului.

S-A DECIS:
Carolina Buzdugan a fost aleasă Președinta CN ONG și Sergiu Neicovcen Vicepreșdintele CN ONG, pentru termenul de 3 luni.

Alegerea Secretariatului va avea loc după aprobarea noului Regulament de activitate al Consiliului.

2. Regulamentul CN ONG
Membrii Consiliul au menționat despre necesitatea revizuirii Regulamentului CN ONG. Sergiu Neicovcen a argumentat importanța detalierii și delimitării clare a responsabilităților Președintelui, Vicepreședintelui și Secretariatului. În actuala redacție a Regulamentului este necesar să fie ajustate mai multe aspecte.

S-A DECIS:
Până la 23 mai 2018, membrii Consiliului – Vladislav Gribincea, Sergiu Neicovcen, Sergiu Ostaf și Otilia Sîrbu vor elabora proiectul regulamentului actualizat. Ulterior, proiectul va fi consultat cu toți membrii până pe 25 mai 2018 și ulterior propus spre aprobare.

3. Strategia de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC) 2018 – 2020
Una din prioritățile CN ONG este SDSC, implementarea și monitorizarea acesteia. În contextul solicitării înaintate către Consiliu de către Forumul ONG, de a desemna 3 membri în Comisia de monitorizare a SDSC creată de Parlamentul RM, Vladislav Gribincea a propus lansare unui concurs pentru organizațiile societății civile privind monitorizarea SDSC. Sergiu Ostaf a menționat că este necesar ca organizațiile să menționeze gradul de implicare în implementarea SDSC. Petru Macovei a propus ca la concurs să participe toate ONG-urile, nu doar constituenții CN ONG. Tamara Adașan menționat despre importanța realizării unui exercițiu de colectare de date privind ONG care realizează activități de monitorizare a SDSC sau au activități care vizează obiectivele din SDSC.

S-A DECIS:
1. Selectarea în bază de concurs a organizațiilor care urmează a fi mandatate pentru a reprezenta CN ONG în Comisiei de monitorizare a SDSC;
2. Anunțarea Concursului privind delegarea în cadrul Comisiei de monitorizare a SDSC, după publicarea SDSC în Monitorul Oficial al RM;
3. Tamara Adașan și Otilia Sîrbu vor elabora până pe 21 mai 2018 Termenii de Referință pentru ONG-uri.

4. Rezoluția Forumului Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a IX- a

Otilia Sîrbu a menționat că în draftul Rezoluției au fost integrate recomandările elaborate în cadrul Atelierelor de lucru de la Forum. Vladislav Gribincea a retransmis documentul final elaborat de Sorina Macrinici. Sergiu Ostaf a spus că documentul este prea voluminos și că o Rezoluție trebuie să fie expusă pe 2-3 pagini. Vladislav Gribincea a propus să fie aleasă o persoană care va lucra cu Sorina la documentul Final. Sergiu Ostaf și Petru Macovei au menționat despre disponibilitatea de a lucra la documentul final.

S-A DECIS:
Sergiu Ostaf, Petru Macovei și Sorina Macrinici vor definitiva până pe 21 mai 2018 Rezoluția Forumului Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a IX- a. Vladislav Gribincea o va anunța pe colega Sorina despre această decizie.

5. Altele

Carolina Buzdugan a întrebat despre pagina web a CN ONG: cine o administrează și cum poate fi asigurată plasarea conținutului despre activitatea Consiliului până la alegerea Secretariatului. Antonița Fonari a menționat că acces pentru redactare și plasare pe pagină au CAP și CRJM.

S-a propus stabilirea datei pentru următoarea ședință a CN ONG.

S-A DECIS:
1. Până la alegerea Secretariatului Consiliului, Antonița Fonari și Andrei Gaiu vor asigura plasarea documentelor relevante pentru CN ONG pe pagina web, cum ar fi Rezoluția finală, Procesele verbale ale ședințelor CN ONG etc.
2. Următoarea ședință a CN ONG va avea loc pe 31 mai, ora 16:00, la sediul AO Concordia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *