Proces verbal al ședinței din 02.03.2015 al Consiliului ONG și al Vicepreședintelui Parlamentului Republicii Moldova

Proces verbal al ședinței din 02.03.2015 al Consiliului ONG și al Vicepreședintelui Parlamentului Republicii Moldova

Locaţie:    Ministerul Agriculturii și Industriei alimentare                      

Data: 02.03.2015

Durata: 11:00– 12:30

 

Participanţi din partea Vicepreședintei Parlamentului:

 1. Liliana PALIHOVICI, VicepreședintaParlamentului
 2. Ala POPESCU, Secretar General al Parlamentului
 3. Mihaela IACHIMOVICI, Consielira Președintelui Parlamentului
 4. Olga RUJANSCHI, Consiliera Vicepreşedintei Parlamentului
 5. Irina SEREBREANSCHI, Direcția informațional-analitică
 6. Lilia LEVCO, Direcția informațional-analitică
 7. Inga BACIU, Direcția informațional-analitică

 

Invitați din partea organizațiilor donatoare:

 1. Sergiu BUSUIOC, Manager Granturi FHI360

Participanţi din partea organizaţiilor membre ale Consiliului ONG și CNP:

 1. Ghenadie ȚURCANU,Vice-președinte al Consiliului ONG; Coordonator Programe, Centrul PAS
 2. Antonița FONARI, Secretar General al Consiliului ONG; Vicepreședinta Consiliuuil Național de Participare
 3. Aliona Veselovschi, Coordonator de programe, Centrul CONTACT
 4. Alina FRĂSÎNEAC,Secretar al Consiliului ONG

S-A DISCUTAT și S-A DECIS:

 1. Plan de lucru pentru organizarea Conferinţei anuale “Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă”, sfârșitul lunii martie

Vicepreședinta Parlamentului, doamna Liliana Palihovici, a propus ca Conferința anuală să fie organizată la data de 7 aprilie, dată consultată și cu agenda Președintelui Parlamentului. Secretariatul Parlamentului împreună cu secretariatul Consiliului Național ONG vor elabora un anunț care va fi mediatizat pe canalele de informare a ambelor părți implicate, inclusiv pe pagina web a Parlamentului, Consiliului Naţional ONG etc. Participanții din societatea civilă, care vor dori să participe la Conferință, vor completa formularul de participare.

Doamna Antonița Fonari a reiterat necesitatea ca ONG-urile să completeze acest formular. Aceasta va permite organizatorilor să stabilească domeniile lor de activitate, gradul lor de implicare în activitățile publice, dar și pentru a avea tabloul clar al numărului de participanți. Consiliul Național ONG urmează să stabilească o listă a ONG-urilor participante, iar secretariatul Parlamentului o listă a participanților din partea Guvernului și a Parlamentului. Consiliul Naţional ONG va distribui la adresele e-mail pe care le deţine anunţul privind organizarea Conferinţei.

Domnul Sergiu Busuioc a mențional că FHI 360 deține o bază de date cu mail-urile ONG-urilor cu care ei colaborează și o va pune la dispoziție secretariatului Consiliului Național ONG.

Doamna Liliana Palihovici, împreună cu Secretarul General al Consiliului ONG au stabilit că la Conferință vor participa între 100-120 de persoane. Mapele participanților dar și arenda sălii vor fi asigurate de Parlament.

Domnul Sergiu Busuioc a menționat că va discuta cu responsabilii FHI 360 despre o eventuală susținere finaciară pentru achitarea serviciilor traducătorilor, iar Parlamentul va asigura echipamentul  necesar.

Doamna Liliana Palihovici a propus să fie luată ca reper Agenda Conferinței Anuale „Cooperarea dintre Parlament și Societatea Civilă” 2014. S-a propus ca partea ce ține de deschiderea eveniumentului și sesiunea despre prezentarea rapoartelor privind realizarea Strategiei (raportul Guvernului si raportul Societatii civile) sa rămână la fel, ceea ce ține de partea a doua, atelierele să fi înclocuite cu o alta sesiune cu tema – Parteneriate durabile pentru realizarea Strategiei de dezvoltare a societatii civile.

Doamna Antonița Fonari a propus  ca domnul Seriu Ostaf sau domnul Arcadie Barbăroșie să vină la această sesiune cu o poziție a CNP-ului  despre activitatea donatorilor, așteptările și nemulțumirile societății civile, deasemenea să fie invitată persoana responsabilă de programul e-guvernare și recepționarea granturilor străine.

Doamna Liliana Palihovici a menționat că va putea fi invitată doamna Stela Mocanu, responsabilă de platforma  e-guvernare, dar și un reprezentat al Guvernului care va prezenta un raport despre instruirile care se fac din banii donatorilor, dar și alte activități  finanțate din granturi străine.

Pentru că din prima sesiune se va cunoaste ca Strategia nu va fi indeplinită mai mult de 50%, în acest an va fi nevoie de implicarea mai activă a autorităților publice, inclusiv a partenerilor de dezvoltare în implementarea Strategiei.  În acest sens, doamna vicepreședintă a menționat că scopul conferinței este de a stabili o continuitate a Strategiei de Dezvoltare a Societăți civile. Anul 2015 trebuie să fie un an de evaluare și analiză.

S-a decis ca cea de-a doua sesiune să culmineze cu o rundă de întrebări –răspunsuri, dezbateri și concluzii.

Consiliul Național ONG urmează să elaboreze un draft al rezoluției conferinței, care va fi completat pe parcursul Conferinței. Pauza de cafea va fi  la finalul Conferinței.

 1. Plan de lucru pentru organizarea Forumului”Societate civilă în sprijinul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, mai 2015.

 

Doamna Antonița Fonari a explicat necesitatea organizării unui astfel de eveniment în condițiile în care pentru majoritatea cetățenilor integrarea europeană înseamnă doar legea nediscriminării și liberalizarea regimului de vize. Forumul va uni reprezentanți ai societății civile din diverse domenii, inclusiv jurnaliști și persoane din administrațiile locale, în acest sens, avem nevoie de susținerea și cofinanțarea Parlamentului. Bugetul Consiliului Național ONG prevede pauze de cafea și prînz pentru 200 de persoane, în cele 2 zile, pentru recepție însă nu sunt suficiente resurse.

Doamna Liliana Palihovici a menționat că Parlamentul nu poate acoperi astfel de linii de buget, dar va oferi suportul necesar pentru organizare. Deoarece sunt propuse 8 ore de lucru, dumneaei a propus ca Forumul să fie organizat într-o singură zi, în acest fel economisindu-se bani pentru areda sălii și cazare. Parlamentul își ia angajamentul să negocieze plata pentru arendarea sălii Palatului Republicii și cofinanțare cu 50%.

Consilul Național ONG urmează să expedieze Președintelui Parlamentului o scrisoare de solicitare în care să fi explicat ce fel de ajutor în organizarea acestul eveniment are nevoie.

S-a decis ca Forumul să fie organizat în a doua jumătate a lunii mai, într-o zi de marți.

Preşedinta  ședinței                                                                                 Liliana Palihovici

Secretara şedinţei                                                                                    Alina Frasîneac

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *