Proces verbal al ședinței Consiliului ONG și reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului din 18 mai 205

 

Proces verbal al ședinței din 18.05.2015

al Consiliului ONG și reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova

 

Locaţie:   Parlamentul  Republicii Moldova                                                                                                 Data: 18.05.2015

                  Str. Ștefan cel Mare 105, biroul 508                                                                                           Durata: 16:30 – 18:00

Participanţi din partea Parlamentului:

 1.  Andrian CANDU, Președintele Parlamentului
 2. Liliana PALIHIVICI, Vicepreședinta Parlamentului
 3. Ștefan GREANGĂ – Președintele Comisiei economie, buget și finanțe
 4. Vadim PISTRINCIUC – Vicepreședintele Comisiei protecției sociale, sănătate și familie
 5. Ala POPESCU – Secretar general al Parlamentului RM
 6. Nelea SCLEAROV – consultant principal, Comisia economie, buget și finanțe
 7. Iurie MILICENCO – consultant principal, Comisia protecție socială, sănătate și familie
 8. Mihaela IACHIMOVICI – Consilier al Președintelui Parlamentului RM
 9. Olga RUJANSCHI – Consilier al Vicepreședintelui RM
 10. Victor RUSU – Șef Direcție informațional – analitică
 11. Irina SEREBREANSCHI  – Direcția informațional-analitică

Participanți din partea Guvernului:

 1. Anatol Aparu – Ministrul Finanțelor
 2. Nadejda Năstase – Șef adjunct DAMEP/ Ministerul finanțelor
 3. Gheorghe Țurcanu – Vice-ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
 4. Tudor Copaci – Vice-ministrul Economiei

Participanţi din partea organizaţiilor membre ale Consiliului ONG și CNP:

 1.  Ecaterina MARDAROVICI, Președintă a Consiliului ONG; Directoare Executivă, Clubului Politic al Femeilor50/50
 2. Ghenadie ȚURCANU, Vice-președinte al Consiliului ONG; Coordonator Programe, Centrul PAS
 3. Alexei BUZU,Director Executiv, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”
 4. Serghei NEICOVCEN, Director Executiv, Centrul „Contact”
 5. Sorina Macrinici, Consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice
 6. Olga GORDILA, coordonator proiecte Fundația pentru Dezvoltare din R. Moldova
 7. Igor Mereacre, Director executiv Asociația Motivația din Moldova
 8. Vlad BILEȚCHI, Președintele Asociației Obștești „Onoarea, Demnitate și Patrie”
 9. Corina BEZER, Vicepreședintele Asociației Obștești „Onoarea, Demnitate și Patrie”
 10. Nina LOZINSCHI, Manager de birou, TDV, Secretariatul Coaliției Voluntariat
 11. Tatiana Krali, Secretariatul Coaliției Voluntariat.

 

Invitați din partea organizațiilor donatoare:

 1. Sergiu BUSUIOC, Manager Granturi FHI360
 2. Andrei BRIGHIDIN, Director Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, FEE

 

 S-a discutat și s-a decis prin consens:

 

 1. Prevederile legii 2% -probleme și soluții.

Doamna Ecaterina Mardarovici a susținut că Parlamentul trebuie să rezolve problema ce ține de principiul beneficiarii legii 2% trebuie să fie puși în condiții egale față de Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor.

Domnul Anatol Arapu a prezentat că Ministerul Finațelor lucrează la Regulamentul privind mecanismul tehnic de implementare a proiectului de lege 2% și sunt în așteptarea listei cu organizațiile beneficiare de 2% din parte Ministerul Justiției. Domnul ministru a reiterat  problema administrării banilor și riscurile de fraudări financiare.

Doamna Sorina Macrinici a precizat că problema legii 2%  este condițiile inegale pentru societatea civilă și instituțiile religioase. Organizațiile societății civile și instituțiile religioase sunt beneficiarii direcți ai legii 2% respectiv concurenți în procesul de atragere a desemnărilor. În același timp, ele sunt puse în condiții inegale în accesul mecanismului de desemnare procentuală, raportarea și controlul financiar privind utilizarea și sancționarea în caz de utilizare neadecvată a mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale, ceea ce reprezintă un tratament diferit și discriminatoriu.

Domnul Andrian Candu a propus ca societatea civilă să vină cu o scrisoare oficială la Parlament care să conțină propuneri de modificări a legii în termen cât mai apropiat.

Doamna Sorina Macrinici a precizat ca legea 2% limitează posibilitatea utilizării resurselor acumulate din mecanismul 2% pentru anumite categorii și servicii, pot fi utilizate maxim 5% din sumele direcționate pentru acoperirea costurilor administrative. Ori experiența altor state arată că sumele desemnate, în special în primii ani de implementare a mecanismului de desemnare procentuală nu sunt foarte mari. Din acest motiv, este necesar de sporit cota procentuală a cheltuielilor destinate pentru costuri administrative.

Doamna Liliana Palihovici a propus ca abordarea legii 2% să fie o abordare de sistem. Trebuie de luat în considerație ca 2% din veniturile în Republica Moldova sunt incomparabile. Sumele pentru cheltuielile administrative se plafonează. Analiza experienței altor state este necesară și utilă în procesul de aplicare a mecanismului, dar ca rezultat și impact al mecanismului de desemnare procentuală va specifică reieșind din situația economică.

S-a decis ca societate civilă să înainteze conducerii Parlamentului propunerile de modificări legislative cu expertiza aprobată pentru fiecare soluție.

 1. Reglemnatrea antreprenoriatului social și elaborarea modificărilor normative în vederea implementării politicii recomandate.

 Domnul Igor Mereacre a realizat o prezentare privind realizările și dificultățile în domeniul antreprenoriatul social.

În acest context domnul Tudor Copaci a prezentat că ministerul Economiei este la ultima etapă a procesului de elaborare a proiectului de lege privind întreprinderilor mici și mijlocii. În cadrul acestei legi ar putea fi introduse și prevederi privind antreprenoriatul social, facilitări fiscale pentru anumite tipuri de antreprenoriat social.

Doamna Liliana Palihovici a reinterat importanța parteneriatelor sociale pentru dezvoltarea comunității. A invitat organizațiile societății civile să participe la audierile publice din 2 iunie ora 13:00, a patru comisii pentru  monitorizarea aplicării legilor care reglementează centrele ce prestează anumite categorii de servicii sociale în contextul aplicarii  Legii cu privire la finanțele publice locale.

Domnul Andrei Brighidin și Doamna Ecaterina Mardarovici a precizat  existența bunelor practici de antreprenoriat social din Republica Moldova (”Dacia” raionul Soroca, ”Floare de Cireș”  raionul Ialoveni) și impactul acestor întreprinderi sociale pentru comunitate. S-a propus formarea unui grup de lucru care va efectua un studiu și va găsi soluția viabilă pentru Republica Moldova – un proiect de lege separat sau modificări în legislația existentă.

S-a decis formarea unui grup de lucru care să elaboreze un set de propuneri concrete pe care îl va expedia Ministerului Economie în termen de doua luni.

 1. Legislația pentru egalitatea de gen în politică.

În cadrul ședinței s-a solicitat urgentarea adoptării legislației pentru egalitatea de gen. În acest context domnul Alexei Buzu a precizat că sunt necesar să se facă dezbateri în cadrul comisiilor parlamentare de profil și verificarea de cifre privind implementarea cotei de reprezentare.

Doamna Liliana Palihovici a menționat ca sunt două rapoarte pozitive a Parlamentului privind cota de reprezentare, unul pe 30% și altul cu 40%. Urmând comisii parlamentare să ia o decizie.

Președintele ședinței                                                                              Andrian Candu

Secretara ședinței                                                                                  Nina Lozinschi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *