Proces verbal al ședinței Consiliului ONG și conducerii Parlamentului din 28 aprilie

Proces verbal al ședinței din 28.04.2015
al Consiliului ONG și a conducerii Parlamentului Republicii Moldova

Locaţie: Reședința Președintelui Parlamentului

Data: 28.04.2015

Durata: 13:30 – 15:00

Participanţi din partea Parlamentului:

1. Andrian CANDU, Președintele Parlamentului
2. Liliana PALIHOVICI, Vicepreședinta Parlamentului
3. Mihaela IACHIMOVICI, Consiliera Președintelui Parlamentului
4. Olga RUJANSCHI, Consiliera Vicepreşedintei Parlamentului
5. Irina SEREBREANSCHI, Direcția informațional-analitică
6. Lilia LEVCO, Direcția informațional-analitică
7. Inga BACIU, Direcția informațional-analitică
Participanţi din partea organizaţiilor membre ale Consiliului ONG și CNP:

8. Ecaterina MARDAROVICI, Președintă a Consiliului ONG; Directoare Executivă, Clubul Politic al Femeilor 50/50
9. Antonița FONARI, Secretar General al Consiliului ONG; Vicepreședinta CNP
10. Alexei BUZU, Director Executiv, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”
11. Arcadie BARBĂROȘIE, Membru birou CNP; Director Executiv, Institutului de Politici Publice
12. Adrian LUPUŞOR, Membru birou CNP; Director Executiv, Expert-Grup
13. Diana LÎSÎI, Manager financiar, Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”; Secretariat Consiliul ONG
14. Nina LOZINSCHI, Manager de birou, TDV; Secretariatul Coaliției Voluntariat

Invitați din partea organizațiilor donatoare:
15. Sergiu BUSUIOC, Manager Granturi FHI360

S-a discutat și s-a decis prin consens:

1. Conferința anuală “Cooperarea dintre Parlament și Societatea civilă”: evaluarea Rapoartelor de îndeplinire a SDCS 2012-2015 şi soluţii pentru îndeplinirea Strategiei.
Doamna Antonița Fonari a reiterat despre necesitatea Discutarea Rapoartelor Consiliului ONG și al Cancelariei de Stat în comisiile responsabile de implementarea fiecăruia dintre cele trei obiective generale din SDSC 2012-2015.
Doamnele Antonița Fonari și Ecaterina Mardarovici, au amintit că membrii Consiliului ONG, consideră necesară audierea Audierea Cancelariei de Stat în plenul Parlamentului pe marginea implementării SDCS 2012-2015 și a planului de acțiuni. Raportul Cancelariei de Stat trebuie să includă date cantitative şi calitative verificabile, susţinute de studii şi surse de verificare postate transparent pe site-urile oficiale, pentru a putea fi uşor accesate şi verificate (pentru că la moment Raportul Guvernului nu este un model de document monitorizare, ci mai degrabă o notă informativă). Raportul trebuie să includă modul de îndeplinire a propunerilor şi recomandărilor asumate la Conferinţa anuală ”Cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă”, ediţia a VI-a, dar și alte propuneri care se regăsesc în scrisoarea Consiliului ONG către Parlamentul Republicii Moldova (27.04.2015) link pentru stabilirea unui termen limită pentru realizarea acțiunilor restante din SDCS 2012-2015.

Domnul Andrian Candu a propus să fie organizată o ședință între reprezentanții Parlamentului, Guvernului și Societății civile, care va avea loc la 18 mai în prima jumătate a zile, și care va fi coordonată de doamna Liliana Palihovici.Consiliul ONG va stabili într-o săptămână subiectele care urmează să fie discutate la ședința respectivă ți le va expedia Parlamentului.

Doamna Ecaterina Mardarovici, a precizat ca este necesar să transmitem un mesaj pentru reprezentații mass media, pentru ca la un astfel de evenimente organizat de societatea civilă în colaborarea cu Parlamentul, să fie intervievați și reprezentanții societății civile. Din cauza că au fost realizate interviurile numai cu donatorii și Conducerea Parlamentului, evenimentul a fost interpretat tendențios.
Domnul Alexei Buzu a propus să se oprească microfonul persoanei care depășește timpul acordat pentru intervenție sau deviază de la subiect.
Doamnele Antonița Fonari și Ecaterina Mardarovici a reiterat importanța reluării comunicării dintre Consiliul ONG/ CNP și Grupurile de lucru create la Guvern pentru implementarea SDSC 2012-2015. Iar pentru aceasta este necesară evaluarea activității actualului CNP și selectarea/aprobarea noi componențe a CNP.

Doamna Liliana Palihovici a menționat că va cere Guvernului să întreprindă măsurile solicitate de Societatea civilă iar persoana responsabilă de colaborarea cu Societatea civilă va fi doamna Natalia Gherman, vice-priministră.

2. Evaluarea Conferinței anuale de monitorizare a îndeplinirii prevederilor Concepției de colaborare dintre Parlament și Societatea Civilă prin prisma necesităţii şedinţelor Comisiilor parlamentare şi a societăţii civile (în primul rând cu subiecte care ţin de reforma Poliţiei, cele 7 priorităţi – discutate la şedinţa trecută, SDSC şi Forumul din 26 mai 2015).
Doamna Antonița Fonari a opinat că evaluarea SDSC nu trebuie să înlocuiască o dezbatere în care să se evalueze colaborarea Parlamentului cu Societatea civilă, asta fiind baza pe care a avut-o Consiliul ONG în comunicarea cu Președinții de Parlament pe parcursul anilor anteriori. În acest context s-a opinat ca în fiecare Comisie Parlamentară să se discute problemele actuale ale societății, pentru care pot veni cu propuneri membrii ONG-urilor. Un exemplu ar fi ca în cadrul Comisia parlamentară „Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media”să se discute despre posibile implicări ale parlamentarilor în Caravana Națională a Voluntariatului care a început din 27 aprilie la Cimișlia și Săptămîna Națională a Voluntariatului (SNV 11-16 mai) și cum ar putea sprijini Ministerul Tineretului care se sufocă cu legea voluntariatului.
Doamna Ecaterina Mardarovici a precizat ca o temă pentru o ședință în cadrul Comisiei parlamentare „Comisia protecţie socială, sănătate şi familie ” ar fi discutarea discutarea activității Comisiei guvernamentale pentru protecția copilului aflat în deficultate, prezentarea de studii de caz concrete, ca să ne ofere viziunea clară care este veriga slaba din întreg procesul.

Domnul Andrian Candu a făcut referință la cazul descris de doamna Antonița Fonari pe facebook, în contextul intervenției inadecvate a poliției în cazurile de violență domestică și în cazurile de blocare a drumurilor pentru a fi reparate de cetățeni. Președintele Parlamentului a concluzionat că este necesară o ședință a „Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică” și că va discuta urgent cu Veceslav Untilă, președintele comisiei, ministrul de interne și alte persoane responsabile de implimentarea reformei poliției.
Tot în acest context, domnul Andrian Candu a propus ca membrii Consiliului ONG să prezinte o listă cu subiectele pentru Comisiile Parlamentare. În baza acestei liste vor avea loc audieri și vor fi invitate persoanele responsabile de subiectele respective.
Doamna Liliana Palihovici a menționat că societatea civilă este în măsură să prezinte cazuri concrete care vor servi drept reper pentru funcționalitatea legislației.

3. Agenda Forumului Societatea civilă în sprijinul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, 26 mai 2015.
Arcadie BARBĂROȘIE a menționat ca Forumul să se desfășoare într-o singură zi, în 26 mai, fără recepție. În acest context vorbitorii de la Recepție vor avea cuvântul în prima Sesiunea Plenară.
Andrian Candu a propus ca Forumul să se desfășoare în Sala Plenară a Parlamentului care are o capacitate de 190 locuri, Consiliul ONG va invita 150 de participanți din partea Societății civile. Parlamentul ca acoperi în totalitate costurile pentru localul în care se va desfășura Forumul. Pauzele de cafea și prânzul să se servească la Cantina Parlamentului, care va presupune și costuri mai reduse.
FHI360 vor asigura plata traducătorilor. Parlamentul va oferi mape și pixuri pentru participanți.
Doamna Liliana PALIHOVICI a precizat ca Parlamentul va asigura microfoane și va pune la dispoziție cabinele pentru traducători. Vicepreședinta Parlamentului a mai propus ca la prima sesiune A mai propus ca la prima sesiune să se discute despre abordarea generală privind implicarea în procesul de integrare europeană din perspectiva Parlamentului, Guvernului și Societății civile. Toate atelierele de lucru să se desfășoare în paralel pentru a acorda mai mult timp pentru discuții, după prânz să fie prezentat câte un draft a unui plan de acțiuni pentru fiecare atelier.
Doamna Antonița Fonari a menționat un bun subiect de presă și un gest simbolic ca înainte de începerea Forumului să facem o poză de grup. În cadrul primei sesiuni Guvernul să prezinte la ce etapă se află implementarea Acordului de asociere și cum poate societatea civilă să ajute în procesul de integrare.
Domnul Sergiu Busuioc a menționat despre necesitatea elaborării unui comunicat de presă, care să servească și drept anuț despre desfășurarea evenimentului. Acesta va fi distribuit pe pagina Parlamentului, Consiliului ONG, donatorilor, dar și la diferite evenimente de până la eveniment.
Doamna Ecaterina Mardarovici a reamintit că trebuie de extins șansele pentru societatea civilă din teritoriu (APL si mass media).

4. Diverse
Antonița Fonari a solicitat din partea Consiliului ONG publicarea raportului elaborat de compania de investigații Kroll privind situația BEM. Președintele Candu a precizat că acest lucru nu este posibil deoarece raportul este criptat și distribuit unui număr limitat de persoane, sub semnătura că în perioada desfășurării anchetei, datele nu vor fi făcute publice.

În urma unor discuții dintre președintele Candu și vicepreședinta Palihovici, Arcadie Barbăroșie și Adrian Lupușor,  pe marginea raportului Kroll, președintele Candu a concluzionat că ar fi necesară o discuție suplimentară și în esență la acest subiect.

În cadrul ședinței s-a discutat despre faptul că Ziua Tricolorului  a fost o sărbătoare foarte bine organizată, care promovează tricolorul mai bine decât mulțimea de drapele de pe mesele deputaților. Consiliul ONG a venit cu solicitarea ca să fie făcute publice costurile acestor evenimente, cu precizare câți bani au fost cheltuiți din bugetul public și câți bani au fost contribuții de la agenții economici.

Preşedintele ședinței                                                                                                                                                            Andrian Candu
Secretara şedinţei                                                                                                                                                                  Nina Lozinschi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *