Proces verbal al ședinței CN ONG din 11 ianuarie 2021

Locaţie: Zoom

Durata: 14:00 – 15:08.

Participanți la ședința Consiliului ONG:

 1. Vitalie CÎRHANĂ, Asociația Obștească Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”;
 2. Elena NOFIT, Asociația Obștească Centrul National de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT;
 3. Laurențiu RACU, Asociația Obștească Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM);
 4. Tudor LAZĂR, Asociația Obștească Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO);
 5. Maria PROCOPCIUC, Asociația Obștească Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale
 6. „Viitorul”;
 7. Irina SELEZNEVA, Asociația Obștească Centrul European „Pro-Europa” din Comrat;
 8. Oxana BRIGHIDIN, Asociația Obștească ”Concordia. Proiecte Sociale”.

Persoane absente: nu au fost.

Oxana Brighidin a dat start lucrărilor ședinței prezentând agenda ședinței cu subiectele incluse în ordinea de zi.

Subiectele puse în discuție:

 1. Modificarea Regulamentului de organizare și de activitate a Consiliului ONG.
 2. Votarea organizației care o să îndeplinească atribuțiile de Președinte al CN ONG pentru primele 4 luni de activitate.
 3. Votarea organizației care o să îndeplinească atribuțiile de Vice-președinte al CN ONG pentru primele 4 luni de activitate.
 4. Votarea organizației care va prelua Secretariatul pentru mandatul X al CN ONG.
 5. Consultare proiectului Hotărârii de Parlament privind modificare a Hotărârii Parlamentului nr.56 din 30 martie 2017 privind aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, pentru anii 2017-2020.
 6. Alte subiecte de interes.
 7. Stabilirea datei ședinței următoare.

Moderator: Elena NOFIT, Președinta Consiliului ONG.

 1. Modificarea Regulamentului de organizare și de activitate a Consiliului ONG.

În cadrul Forumului Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a X-a din 23-24.12.2020 au fost operate modificări la Regulamentul de organizare și de activitate al Consiliului ONG în partea ce ține de numărul de membri. Astfel, s-a decis prin vot ca numărul de membri să fie de 7 și nu de 11 cum era anterior. Pentru a ajusta și celelalte prevederi în corespundere cu modificarea numărului de membri, în cadrul ședinței din 11.01.2021 au fost votate de către noii membrii și alte modificări, în partea ce ține de durata mandatului Președintelui și Vice-președintelui și referitor la aprobarea Hotărârilor Consiliului. Astfel, la pct. 5.1. s-a decis ca durata mandatului să fie de 4 luni, având în vedere că numărul de membri s-a micșorat. La pct. 7.1. s-a votat să fie inclus în textul Regulamentului că: „în lipsa consensului, hotărârile Consiliului se aprobă cu cel puțin o majoritate absolută din voturile valabil exprimate, adică de 50% plus 1”. Deciziile privind modificarea si aprobarea Regulamentului, adoptarea hotărârii cu privire la solicitarea demisiei membrilor Consiliului și adoptarea raportului de activitate al Consiliului prevăzute la pct. 7.3., s-a decis să fie aprobate cu cel puțin 2/3 din numărul de membri.

S-a optat pentru introducerea formulelor și nu a cifrelor concrete, pentru a evita pe viitor alte interpretări eronate sau eventuale amendamente la Regulament în cazul modificării numărului de membri.

 1. Votarea organizației care o să îndeplinească atribuțiile de Președinte al CN ONG pentru primele 4 luni de activitate.

Membrii nou-aleși și-au dat votul de încredere și au votat-o unanim pe dna Elena NOFIT, Asociația Obștească Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT în calitate de Președintă al CN ONG, pentru un mandat de 4 luni.

 1. Votarea organizației care o să îndeplinească atribuțiile de Vice-președinte al CN ONG pentru primele 4 luni de activitate.

Membrii nou-aleși și-au dat votul de încredere și l-au votat unanim pe dl Laurențiu RACU, Asociația Obștească Consiliul Național al Tineretului din Moldova în calitate de Vice-președinte pentru un mandat de 4 luni. La expirarea mandatului de 4 luni, mandatul Președintelui este preluat de către Vicepreședintele Consiliului. Funcțiile sunt realizate în bază de rotație.

 1. Votarea organizației care va prelua Secretariatul pentru mandatul X al CN ONG.

Secretariatul a fost preluat de către Asociația Obștească Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT. Această decizie a fost supusă votului și toți membrii au votat unanim. La următoarea ședință urmează să fie desemnată de către organizația care asigura Secretariatul Consiliului, o persoană sau mai multe persoane, care vor asigura permanent atribuțiile Secretariatului prevăzute la pct. 4.3.

 1. Consultare proiectului Hotărârii de Parlament privind modificare a Hotărârii Parlamentului nr.56 din 30 martie 2017 privind aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, pentru anii 2017-2020.

În cadrul ședinței s-a fost stabilit că termenul de prezentarea a răspunsului pe marginea proiectului Hotărârii de Parlament privind modificarea HP nr.56 din 30 martie 2017 este până în data de 15 ianuarie 2021.

Totodată, s-a stabilit procedura de consultare a actelor care vin spre avizare Consiliului ONG, astfel încât toate să fie avizate în termen și să se expună toți membrii, în limita competențelor, domeniului de activitate și expertizei pe care o dețin. Răspunsurile individuale urmează să fie expediate la adresa electronică a Consiliului, cu punerea în copie și a celorlalți membri. În acest sens, pentru a spori eficiența și implicarea plenară a membrilor, s-a decis formarea unor grupuri pe Messenger/Telegram.

 1. Alte subiecte de interes.
 • Discuții pe marginea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada imediat următoare. Aceasta urmează să fie elaborat în corelare cu Planul de acțiuni anterior (care va fi remis de îndată noului Secretariat), astfel încât acțiunile nerealizate să fie transpuse în acesta.
 • Remiterea în adresa tuturor membrilor de către Asociația Obștească Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT, a pachetului de documente privind amendamentele operate la Legea nr. 1420 din 31.10.2002 cu privire la filantropie și sponsorizare.
 • Expedierea pe e-mail Consiliului ONG, în decursul zilei de astăzi, de către fiecare membru nou-ales, a unei fotografii și descrierii profesionale succinte pentru rubrica Membrii mandatului X, de pe site-ul Consiliului.
 • Promovarea Rezoluției printr-un apel/declarație sub forma unui comunicat privind prioritățile Consiliului pentru următorii ani. Plasarea acestuia pe site-urile relevante, pe pagina de Facebook a Consiliului și, respectiv, diseminarea/distribuirea acestuia de către membri.
 • Remiterea în adresa Asociației Obștești Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT, de către organizația care a deținut anterior Secretariatul (O. ”Concordia. Proiecte Sociale”, persoana de contact: Diana Buzovici), a mapei cu documentele Consiliului ONG și a altor informații relevante, pentru a asigura eficient atribuțiile ce îi revin în calitate de Secretariat al Consiliului ONG. În acest sens, urmează a fi întocmit un Act de predare-primire.
 • Contactarea persoanei care se ocupă de administrarea site-ului, pentru a soluționa problema tehnică a rapoartelor de pe site (nu se deschid). De aceasta se va preocupa A.O. ”Concordia. Proiecte Sociale”.
 • Prezentarea concluziilor fiecărei întâlniri (minuta ședinței).
 1. Stabilirea ședinței următoare.

Ședința următoare a fost stabilită pentru data de 26 ianuarie curent, în format off-line, la sediul Asociației Obștești Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT. Președinta, Elena NOFIT va reveni cu un mesaj la acest subiect pentru a conveni ora ședinței.

Procesul-verbal a fost elaborat de către Oxana Brighidin, A.O. ”Concordia. Proiecte Sociale”, membru CN ONG în mandatul X.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *