Proces verbal al ședinței 02/04/2015, mandat VII

 

Proces verbal al ședinței 02/04/2015, mandat VII

al Consiliului Naţional al ONG-urilor din Republica Moldova

 

Locaţie: Societatea Orbilor

Data: 02.04.2015

Participanţi din partea organizaţiilor membre ale Consiliului ONG:

 1. Ecaterina MARDAROVICI, Președintă a Consiliului ONG; Directoare executivă a Clubului Politic al Femeilor 50/50
 2. Ghenadie ȚURCANU,Vice-președinte al  Consiliului ONG; Coordonator Programe, Centrul PAS
 3. Antonița FONARI,Secretar General al Consiliului ONG; Directoare Executivă, Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”
 4. Alexei BUZU,Director Executiv, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”
 5. Sergiu NEICOVCEN,Director Executiv, Centrul „Contact”
 6. Gheorghe ZASTAVNEȚCHI, Coordonator proiecte, Centrul „Speranţa”
 7. Iuliana CANTARAGIU,Expertă Proiecte, Centrul Național de Mediu
 8. Larisa CELAN,Vicepreşedintă, ”Societatea orbilor din Moldova”
 9. Alina FRASÎNEAC,Secretar al Consiliului ONG

Au absentat:

 1. Natalia CRAVCIUC, Coordonatoare proiecte, Centrul Republican Pentru Copii și Tineret ”Gutta Club”
 2. Aleona CIOBANU, Coordonatoare, Asociația ”Tineri pentru dreptul la viață – Bălți”
 3. Ruslan BORZIN, Coordonator, Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI”

 

S-A DISCUTAT și S-A DECIS:

 1. Formatul Raportului de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile.

Luând în considerație că nu au venit aplicații ca răspuns la anunțul Consiliul ONG, din 16 martie 2015, pentru selectarea persoanei/persoanelor care să elaboreze raportul de implementare a Strategie de Dezvoltarea a Societății Civile (pe fiecare dintre cele 3 capitole din SDSC sau pentru un produs integru)  s-a decis că raportul va fi elaborat de către persoanele disponibile/responsabile din bordul și secretariatul Consiliul ONG. S-a decis ca persoanele implicate în elaborarea raportului să fie remunerate de la capitolul 1, punctul 1.1.1.5 din bugetul proiectului Consolidarea durabilității sectorului asociativ și sprijinirea procesului de integrare în Uniunea Europeană. Persoanele prezente la ședință au estimat că pentru elaborarea fiecărui capitol din SDSC este nevoie de 8 ore, dar și pentru redactarea finală a raportului și concluzie generală este nevoie 8 ore.

S-a decis păstrarea formatului de Raport de anul trecut. A fost acceptată propunerea Centrului de Resurse ”Tineri și Liberi” ca  însumarea tuturor datelor într-un raport unic să fie facute de Ecaterina Mardarovici, Iuliana Cantaragiu și Veronica Harea, în baza raportului CNP privind transparența decizională, propunerilor Consiliului ONG pentru Planul de guvernare 2015-2019, Raportul Coaliției Voluntariat.

Secretariatul Consiliului ONG va asista la fiecare etapă efectuarea raportului și va plăti persoanele angajate pentru elaborarea Raportului din sursele FHI, conform tarifelor indicate în proiect la capitolul respectiv.

Raportul va fi formulat succint și comprehensiv.

 1. Deschiderea cu care vorbim despre colaborarea dintre ONG-uri, Parlament, Guvern și Parteneri de dezvoltare.

Alexei Buzu a propus ca Consiliul ONG să viină cu un mesaj consistent care să reprezinte o constatare a ceea ce nu s-a realizat pe mai multe domenii, iar aceasta să fie ca un îndemn pentru guvernare să-și asume în anumiți termeni finalizarea mai multor proiecte de lege inițiate.

Ecaterina Mardarovici a menționat că Consiliul ONG trebuie să se ghideze de formatul stabil al conferințelor, respectând rapoartele și intervențiile coordonate cu Parlamentul; de discutat lucruri concrete.

Trebuie de făcut apel la Conceptul de colaborare a Parlamentului cu Societatea civilă.

Antonița Fonari a opinat că este necesar la moment de reluat activitățile începute pe domeniile din Strategie, deaceea este necesar suportul Parlamentului pentru a responsabiliza Guvernul, deasemenea este important ca donatorii să înțeleagă nevoiele societății civile.

S-a decis că vom recomanda Guvernului să relanseze CNP. Dacă va fi nevoie, societatea civilă va veni cu studii și analize.

S-a decis ca în Raportul realizat de Consiliul ONG, în alocuțiuni și intervenții, să fie menționate mai multe aspecte incluse în scrisoarea lui Pikka Tapiola către Guvern, cu referire la colaborarea cu societatea civilă.

S-a decis ca Alexei Buzu să elaboreze un draft de adresare din partea Consiliului ONG către donatori, care va fi distribuită donatorilor la conferința din 7 aprilie. Documentul trebuie remis pentru consultare Consiliului ONG pțnă la data de 3 aprilie la prânz.

 

S-a decis ca doamna Ecaterina Mardarovici să face referință la cele 7 priorități de guvernare ale Societății civile în colaborare cu Guvernarea.

S-a decis ca domnul Ghenadie Țurcanu va face referință la faptul că această Conferință are menirea de a impulsiona colaborarea dintre Parlament și ONG-uri, dat fiind că la moment aceasta este mai mult o monitorizare a colaborării dintre Guvern și societate civilă. Eventual, Parlamentul ar putea să-și creeze un nou Consiliu de Participare.

 1. Examinarea listei ONG-urilor participante la Conferință.

Ghenadie Țurcanu a menționat ca intervențiile care vor veni din partea Societății civile trebuie să fie clasificate pe tematici pentru a modera mai eficient sesiunea.

Antonița Fonari a propus ca fiecărui intervent să i se acorde câte 2 minute, iar despre aceasta să fie înștiințat în prealabil printr-un email, iar în timpul intervenției să-i se arate limita de timp rămasă.

S-a hotarât ca în lista de intervenții să mai fie adăugați și membri ai Consiliului ONG care vor vorbi despre deficiențele de comunicare dintre Parlament și societatea civilă (Andrei Brighidin, Arcadie Barbăroșie, Iuliana Cantaragiu/Sergiu Ostaf), antreprenoriatul social (Sergiu Neicovcen) și celelalte probleme incluse în cele 7 priorități de guvernare propuse de societatea civilă.

 1. Evoluția evenimentelor în contextul Parteneriatului Estic.

 

Antonița Fonari a relatat despre participarea la ședința coordonatorilor Parteneriatului estic pentru  Grupul 5 ”Dialog social”, subiectele discutate și eventualitatea aplicării la un proiect comun. Membrii Consiliului ONG prezenți la ședință au susținut ideea ca ”Tineri și Liberi” să facă aplicație din nume propriu.

 

 1. Discuții în contextul strategiei proiectului Advocacy pentru implementarea cotei de gen 2.

 

Consiliul ONG își asumă să ofere consultanță pentru buna desfășurare  a propiectului, iar membrii Consiliului ONG să fie bordul pentru acest proiect.

Decizia unanimă este ca Secretariatul Consiliului ONG să lucreze foarte atent la buget și eventual să negocieze un buget mai mare care să poată acoperi necesitățile acțiunile solicitate sublimentar de către Fundația Est Europeană.

S-a decis ca Secretariatul Consiliului ONG maximum până la 10 aprilie să completeze proiectul Advocacy pentru implementarea cotei de gen 2 cu activități relevante.

 1. Examinarea agendei preliminarare a Forumului Societății Civile din 19 sau 26 mai. Estimarea bugetului și evaluarea contribuției Parlamentului.

De principiu, agenda preliminară a Forumului Societății Civile în sprijinul integrării Moldovei în Uniunea Europeană a fost acceptată.

Preşedintele ședinței                                                                                  Ecaterina Mardarovici

Secretara şedinţei                                                                                      Alina Frasîneac

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *