Poziţie publică a Consiliului ONG, CNP şi a Platformei Parteriatului Estic privind starea de conflict regional

Poziția publică[1]

de condamnare a acțiunilor Federației Ruse, de intervenție cu forța,

soldate cu anexarea de facto a Republicii Autonome Crimeia la Rusia și

acțiunile necesare privind securitatea Republicii Moldova

1.Anexarea Crimeii reprezintă un act de agresiune asupra integrității terioriale a Ucrainei care încalcă brutal normele dreptului internațional, Constituția Ucrainei și a Federației Ruse

1.1 Federația Rusă incită și susține – politic, diplomatic, militar, prin spionaj, transfer de tehnică militară și prin sprijin financiar – regimul separatist în condițiile sfidării normelor constituționale cu scopul acăparării cu forță a autorităților și instituțiilor legale ale Ucrainei, preluarea obiectivelor militare, atacul asupra instituțiilor responsabile de integritatea teritorială.

1.2 Federația Rusă și forțele separatiste pe care le controlează au lansat o campanie metodică de persecutare și nimicire a reprezentanților autorităților legale, încălcrarea sistimatică a drepturilor omului la securitatea și siguranța personală, circulație liberă și nesupunere la tortură, a libertății de exprimare, recurgerea la arestări și intimidări pe motive etnice, de opinie.

1.3 Forțele separatiste pro-ruse, asistate de agenți speciali, impun de facto puterea separatistă, organizează desfășurarea plebiscitului neconstituțional și ilegal în condițiile regimului de înfricoșare, persecutare și de fraudă de proporții. Intervenția militară a avut ca scop formal justificarea violării integrității teritoriale ale Ucrainei.

1.4 Federația Rusă încălcă brutal Carta ONU, acordurile de la Helsinki, tratatul bilateral de bază, acordul multilateral de garantare a suveranității Ucrainei, cu invocarea motivelor false de protecție umanitară a vorbitorilor de limbă rusă, ceea ce reprezentă un precedent iresponsabil, de agresiune prin ignorare a regimului legal internațional.

1.5 Federația Rusă incorporează teritoriul Ucrainei prin decretul prezidențial neconstituțional cu încălcarea procedurii și normei legii supreme ruse.

1.6 Federația Rusă respinge, în toată perioadă menționată, toate eforturile autorităților legitime ale Ucrainei, comunității internaționale (UE, ONU), statelor garante ale suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei (SUA, Marea Britanie, Germania, Franța) de a aborda situațiile pertinente în dimensiunea diplomatică, de negociere bilaterală sau multilaterală rezultantă în sfidarea ordinii legale internaționale.

1.7 Ruperea unei părți din teritoriu al unui stat suveran, ca urmare rolului determinativ al Federației Ruse se înregistrează privind: regiunea Transnistreană a Republici Moldova, regiunile Abhaziei și Osetiei de Sud a Georgiei – conflictele nerezolvate –  pericolul de înstrăinare sau acapărare teritorială rămăne înalt.

2. Consecințele violări integrității teritoriale a Ucrainei provocă riscuri existențiale pentru stabilitatea și pacea în Europa de Est, subminează garanțiile acordate Ucrainei prin Acordul de la Budapesta din 1994, afectează schimburile comerciale și investițiile în condițiile unei crize economice nedepășite în Europa

2.1 Regimul de securitate regională și europeană în scopul garantării integrității teritoriale, stabilității politice, asigurării relațiilor multilaterale și bilaterale internaționale este subminat irecuperabil și redus la irelevanță prin acțiunile unilaterale ale Federației Ruse.

2.2 Obiectivele politicii internaționale de neprofiliere nucleară militară este sumbinat prin crearea precedentului de încălcare a acordului multilateral de garantare a integrității teritoriale, în schimbul renunțării sau incetării dezvoltării capacităților militare prin încălcarea acordului multilateral din 1994 de garantare a suveranității Ucrainei.

2.3 Cadrul de securitate regională în Europa prin respectarea parității prezenței NATO, zonei de neutralitate și Federației Ruse se demonstrează a fi inadecvat și lipsit de substanță reală pentru țările cu statut de neutralitate rezultatul acțiunilor militare unilaterale ale Federației Ruse.

2.4 Reducerea și destabilizarea atractivității de investiții economice și a proiectelor de infrastructură noi și de tranzitare regională.

2.5 Crearea climatului de ostilitate și de amenințare directă contra și în discurajarea modelelor de dezvoltare democratică prin consolidarea instituțiilor democratice, schimbărilor pașnice și modelelor de responsabilitate a autorităților publice în fața cetățenilor după impunere în forță a modelului rus de interpretare a funcționării statutului.

2.6  Formarea circumstanțelor de amenințare directă cu subminarea integrității lor teritoriale și stabilității economice și politice asupra statelor din regiune care își determină prioritatea externă pentru asocierea la procesele integraționiste europene

3. Realitățile și provocările noi impun acțiuni prompte de asigurare gestionării riscurilor

Cu referire la Repulica Moldova cerem ca:

3.1 Autoritățile Republicii Moldova să susțină politic, diplomatic, tehnic, financiar și prin alte metode democratice integritatea teritorială a Ucrainei și vectorul de integritate europeană a acestei țări,

3.2 Autoritățile Republicii Moldova să asigure sprijin politic autorităților Ucrainei în cadrul organizațiilor multilaterale (OSCE, ONU, etc) cu scopul susținerii suveranității, independenței și integrității statului vecin, fără a se lăsa ademenită de orice promisiuni ori înțelegeri subterane pe care statul – agresor ar putea să le propună în mod oportunist.

3.3. Autoritățile Republicii Moldova să urgenteze implementarea planului de asociere la Uniunea Europenă prin semnarea și ratificarea promtă a acordurilor bilaterale cu UE, consolidând agenda de reformare democratică în procesul de implementare și vor solicita determinarea obținerii statutului de candidat la membru în UE cu accederea sa în UE in viitorul previzibil.

3.4. Autoritățile Republicii Moldova să urgenteze reformarea sectorului de securitate (armată, interne, servicii speciale) prin întărirea gradului lor de responsabilitate profesională, patriotism, interacțiune și control parlamentar asupra politicilor promovate pe domeniul lor de competență. Valul de amenințări dramatice la adresa Republicii Moldova impun pe agenda politică imperativul intensificării luptei contra rețelelor și grupurilor de influență ocultă, servicii speciale străine și mișcări separatiste pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, inclusiv cu sprijinul partenerilor occidentali.

3.5. Autoritățile Republicii Moldova să depună eforturi sporite în vederea protejării spațiului informațional al țării contra propagandei agresive și intoxicării mediatice, suspendând programele și emisiunile posturilor de radio și de televiziune, care aduc prejudicii integrității teritoriale, unității naționale și caracterului constituțional al Republicii Moldova.

3.6 Autoritățile Republicii Modova vor iniția împreună cu UE, SUA și Ucraina procesul privind reformatarea cadrului de negociere cu referire la soluționarea conflictului din regiunile de est a Republicii Moldova în condițiile în care Federația Rusă se compromite în calitate de garant al securității regionale și demonstrează vădit sfidarea intenției de rezolvare definitivă a conflictului.

3.7 Evoluțiile cu caracter de amenințare a utilizării forței din partea Federației Ruse și a agenților acesteia în regiunea de est a Republicii Moldova impune vigilența și mobilizarea maximă, inclusiv identificarea căilor extraordinare de garantare a securității naționale prin cooperare cu organismele specializate internațioale și bilaterale.

3.8 Partidele, în special de opoziție, – parlamentare și extraparlamentare, inclusiv mișcările politice – vorresponsabiliza acțiunile sale în strictă coordonanță cu principiului integrității teritoriale ale Republicii Moldova pentruconsolidarea statlității și eliminării factorilor și riscurilor de destabilizare situației în republică.

Cu referire la Ucraina cerem ca:

3.9 Statele europene și Ucraina să recurgă la utilizarea instrumentelor legale internaționale pentru a trage la răspundere autorii invaziei militare rusești în Ucraina, inclusiv prin intermediul: a) Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin mecanismele interstatale pentru încălcărilor drepturile omului, b) Consiliul de securitate – confirmarea integrității teritoriale ale Ucrainei prin adoptarea rezoluțiilor, c) OSCE – abordarea îngrijorărilor de securitatea internă și regională, d) Consiliul Europei – discutarea situațiilor și reclamațiilor privind drepturile omului și funcționarea instituțiilor democratice.

3.10 UE, SUA și G7  să extindă suportul pentru consolidarea instituțiilor democratice și statalității prin aprofundarea reformelor democratice în Ucraina și consolidarea capacităților instituționale ale autorităților ucrainești.

3.11 UE, SUA și G7 să adopte programe și acțiuni cu caracter financiar, tehnic, umanitar și diplomatic orientate pentru susținerea loialității cetățenilor și locuitorilor din Crimea ucraineană și să adopte instrumente de discurajare a formării și dezvoltării instituțiilor neconstituționale pe teritoriul Crimeii.

Cu referire la regiunea Europei de est cerem ca:

3.12 NATO și țările din regiune să întărescă regimul de securitate regională prin aprofundarea calitativă de cooperare tehnică și militară în scopul consolidării capacităților colective militare, pentru identificarea și implementarea regimului avansat de asigurare a securității regionale cu opțiunea pro-atlantice europene.

3.13 UE, țările din G7 să folosească instrumentele politice de consolidare a stablității: a) Semnarea și ratificarea acordurile de asociere politică și economică cu UE în termen scurt, b) consolidarea parteneriatelor pentru securitatea colectivă în Europa de est – NATO, c) consolidarea acordurilor multilaterale de securitate în europa de est, d) lansarea rapidă a mecanismului funcțional de garantare securității regionale în formatul ad hoc în condițiile de criză și amenințări actuale.

3.14 UE și țările din G7 să dezvolte sistemele de infrastructură și de surse energetice alternative pentru țările din regiune, iar pe termen scurt pentru Republica Moldova – asigurarea funcționalității depline a gazoductului Iași-Ungheni.

3.15 UE să recunoască creșterea rolului Platformelor naționale și a societații civile europene în determinarea priortăților asistenței externe și contribuirea la devoltarea societîții civile autentice în regiunea afectată.

Cu referire la Federația Rusă cerem ca:

3.16 UE, SUA și G7 să extindă și consolideze mecanismele de sancționare treptată în creștere asupra persoanelor direct responsabile și a companiilor și intereselor economice, inclusiv exluderea Federației Ruse din procesele globale decizionale.

3.17 UE, SUA și G7 să considere adoptarea noilor sancțiuni de ordin economic, tehnologic si financiar cu efecte directe asupra intereselor respective ale Federației Ruse.

3.18 Dezvoltarea mecanismului nou de dialog strategic dintre Europa și țările Europei de Est pe de o parte și Federația Rusă pe de altă parte pentru de-escadarea tensiunilor și căutarea formării regimului de soluționare a instabilităților și integrității teritoriale regionale.

Semnează:

Consiliul Național al ONG din Republica Moldova

Consiliul National de Participare

Patforma Parteniatului Estic

 

[1] A se vedea Pozitiile anterioare ale societății civile 1) din 02.12.2013 privind solidaritatea cu opţiunea europeană şi transformarea democratică a Ucrainei http://www.cnp.md/ro/activitati/evenimente/item/1840-consiliul-ong-si-cnp-societatea-civil%C4%83-din-republica-moldova-solidar%C4%83-cu-op%C5%A3iunea-european%C4%83-%C5%9Fi-transformarea-democratic%C4%83-a-ucrainei, 2) din 12.02.2014  privind respectarea instituțiilor democratice și drepturilor fundamentale ale omului în Ucraina http://www.credo.md/pageview?id=384, 3) din 24.02.2013 depășirea definitivă a incertitudinilor situației după anunțarea alegerilor prezidențiale din mai 2014 în Ucraina,http://www.credo.md/pageview?id=386, 4) din 04.03.2014 condamnarea agresiunii militare a Federației Ruse în Ucrainahttp://www.ape.md/libview.php?l=ro&idc=173&id=2087

Sursa: www.senin.ladyclub.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *