„Participarea femeilor din zonele rurale de pe ambele maluri ale Nistrului la dezvoltarea comunităţii”.

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova Contact, în  parteneriat cu Institutul Independent de drept şi societatea civilă din regiunea transnistreană, continuă realizarea activităţilor, în cadrul acestui proiectului: „Participarea femeilor din zonele rurale de pe ambele maluri ale Nistrului la dezvoltarea comunităţii”.

Vineri, 8 noiembrie, la sediul Centrului Contact au fost semnate contractele pentru finanţarea a 9 miniproiecte.

Astfel, AO „VIITORUL” va implementa proiectul “Crearea Centrului de Informare şi Sprijin Calfa pentru persoanele din zona de securitate, incluzând malul drept al Nistrului localitatea Calfa şi malul stâng al Nistrului: satul Speia”. Valoarea proiectului este de 12600 de lei.  Proiectul presupunea instruire, dotarea centrului cu echipament, activităţi de sensibilizare şi mobilizare a comunităţilor şi este implementat  în  colaborare cu APL Calfa, ONG ”Izvoraş”, ONG ”Calfa Gaz”.

AO Clubul Femeilor „INSPIRAŢIE”, din s. Oxentea, Dubăsari a câştigat un proiect în valoare de 12 500 lei. Scopul proiectului ţine de valorificarea potenţialului grupurilor de femei active din satele Oxentea, Goian şi Roghi ale raionul Dubăsari în procesul de restabilire şi consolidare a relaţiilor de prietenie şi încredere  între localităţile beneficiare.

Centrul comunitar multifuncţional de asistenţă socială Chircăieşti. rl. Căuşeni va implementa proiectul „Colaborare şi schimb de bune practici în asistenţa multifuncţională a copiilor, adolescenţilor şi tinerilor  aflaţi  în dificultate, în valoare de 13 000 lei. Scopul proiectului este consolidarea parteneriatului dintre Centrul Comunitar Multifuncţional de Asistenţă Socială Chircăieşti şi Şcoala de tip internat pentru copii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea părinţilor din or. Bender  prin schimb de bune practici în asistenţa  copiilor, adolescenţilor şi tinerilor  aflaţi  în dificultate.

AO „Femeie. Speranţă.Viitor.” în parteneriat cu AO „Viva Vita” va desfăşura proiectul “Podeţul prieteniei  între grădiniţa „ Romaniţa ” s.  Varniţa, rl. Anenii Noi şi grădiniţa ”Guguţă” s. Speia, rl. Grigoriopol. Crearea parteneriatului durabil între aceste grădiniţe este scopul primordial al proiectului.

Некоммерческое партнерство «Центр развития села – МирБыч», Kлуб «В ногу со временем», s. Bîcioc, rl. Grigoriopol  va instrui 30 de femei cum să lucreze la calculator şi care vor avea posibilitatea de a accesa informaţii de pe internet  şi vor fi implicate în activităţi sociale, de recreere  şi dezvoltare a comunităţii.

Grupul de iniţiativă Создание молодежного клуба «Юный краевед села Спея» va avea un buget de 12 714 lei pentru activitatea de educaţie patriotică a tineretului din Speia, r. Grigoriopol, şi anume: păstrarea informaţiilor cu privire la istoria satului, promovarea realizărilor deosebite ale locuitorilor din sat, studierea folclorului şi a istoriei locale.

Grupul de iniţiativă « Рождество вместе с нами» din s. Ternovca, rl. Slobozia, proiectul va ajuta mobilizarea cetăţenilor pentru a rezolva alte probleme stringente ale comunităţii de pe ambele maluri ale Nistrului.

Grup de iniţiativă din localitatea Hîrtop, rl. Grigoriopol, va realiza proiectul cu denumirea «Организация и развитие досуговой занятости населения на новогодние праздники для повышения уровня культуры и сплочение населения и сохранения культурного наследия «Новогодние каникулы». Proiectul dat are ca scop atragerea femeilor de toate vârstele în organizarea unui festival, cu participarea întregii populaţii; de a consolida legăturile sociale şi culturale în cadrul comunităţii, pentru a promova şi menţine relaţii de familie şi continuitatea generaţiilor.

Grupul de iniţiativă «Нет наркотиков без вреда» din s. Hrustavaia, rl. Camenca are un buget de 12 630 lei şi va urmari scopul de a mari gradul de conştientizare a tinerilor cu privire la pericolele de droguri.

Amintim, ca în cadrul proiectul ,,Participarea femeilor din zonele rurale de pe ambele maluri ale Nistrului la dezvoltarea comunităţii” a mai fost realizat  un raport analitic, privind situaţia femeilor şi rolul participării în comunitate,  33 de femei din mediul rural de pe ambele maluri ale Nistrului au fost instruite in domeniile: managementul de proiect dar şi mobilizarea comunităţii iar 10 femei din Transnistria au participat la programul de stagiu în organizaţiile de pe malul drept al Nistrului

Proiectul este implementat în perioada mai 2013 – aprilie 2014, iar scopul acestuia este sporirea gradului de participare a femeilor din mediul rural la rezolvarea problemelor comunităţii.

Vom reveni cu detalii despre activităţile ulterioare.

Pentru detalii referitoare la proiect contacta-ţi asistentul de proiect, Lilia Porumb. (233947; 233948; lporumb@contact.md, lilia.porumb@gmail.com).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *