Parlamentul și societatea civilă identifică noi platforme de cooperare, în cadrul celei de-a VII-a ediţii a Conferinței anuale „Cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă”

Parlamentul susține consolidarea cooperării cu societatea civilă pentru atragerea expertizei sectoriale în procesul legislativ și sporirea transparenței decizionale. Discuțiile au avut loc în cadrul Conferinței anuale „Cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă”, aflată la a VII-a ediție.

La eveniment au participat Președintele Parlamentului Andrian Candu, Prim-ministrul Pavel Filip, deputați, miniștri, reprezentanți ai societății civile și ai partenerilor de dezvoltare, experţi internaţionali.

Dezbaterile s-au referit la implicarea societății civile în elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor publice, modificarea și completarea legislaţiei, care să ofere sprijin pe termen lung şi resurse publice pentru o societate civilă durabilă, sporirea transparenței decizionale și implicarea mai activă a cetățenilor în procesul decizional, identificarea platformelor comune de dialog şi cooperare etc.

Speakerul a salutat implicarea societății civile în perfecționarea legislației, exemplificând prin modificarea legii cu privire la asigurarea egalității de șanse, care prevede cote de participare a femeilor în viața publică, protecția împotriva publicității sexiste, acordarea concediului paternal de 14 zile. Totodată, Andrian Candu a precizat că, la solicitarea societății civile, a amânat dezbaterea proiectului de lege cu privire la integritate. Potrivit Speakerului, în perioada 2015-2016, societatea civilă a transmis Parlamentului 112 recomandări pe marginea a 86 de proiecte.

Andrian Candu a remarcat sprijinul oferit de partenerii de dezvoltare în consolidarea cooperării dintre Parlament și societatea civilă. Este vorba, în special, de crearea celor 4 oficii teritoriale de informare a Parlamentului, organizarea forumurilor regionale ”Dialog cu cetățenii”, elaborarea unei noi pagini web a Parlamentului. Speakerul a mai anunțat că noul program de colaborare dintre Parlament și PNUD prevede o serie de activități precum elaborarea unui Plan de acțiuni pentru deschiderea parlamentară, elaborarea unor proceduri electronice prin intermediul cărora să fie colectată informația și opiniile societății despre proiectele de legi din Parlament. De asemenea, Andrian Candu a precizat că este în curs de elaborare o nouă Strategie de comunicare a Parlamentului, care va contribui la îmbunătățirea comunicării dintre Legislativ și cetățeni.

Președintele Parlamentului a propus și crearea unui grup de lucru pentru a analiza modificările legislative ce se impun privind sporirea transparenței decizionale.

”Societatea civilă a propus mai multe recomandări în cadrul atelierelor de lucru, desfășurate ieri, ce țin de transparentizarea activității parlamentare, multe dintre ele fiind deja pe agenda noastră de priorități, altele depind de implementarea sistemului e-parlament. Nici o opinie nu va trece fără să-i acordăm atenția și seriozitatea necesară”, a menționat Andrian Candu.

Vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici a pledat pentru crearea noilor instrumente menite să asigure o transparență mai mare procesului decizional. Liliana Palihovici s-a referit și la importanța elaborării și adoptării unei noi Strategii de Dezvoltare a Societății Civile.

”Cu cât mai multă expertiză vom obține de la societatea civilă, cu atât legile care vor fi votate în Parlament în final vor fi mai bune și mai în interesul societății”, a menționat Liliana Palihovici.

La rândul său, Prim-ministrul Pavel Filip a îndemnat la o cooperare mai strânsă între autorități și societatea civilă, pentru a implica sectorul asociativ mai activ în procesul decizional, inclusiv în reformarea instituțiilor statului. ”Presiunile societății civile mobilizează Guvernul, îl fac să muncească mai mult și mai aproape de așteptările oamenilor. Cooperarea dintre societatea civilă și instituțiile publice este benefică pentru că înseamnă, în final, politici publice și reforme mai bune pentru țara noastră. Ajutați-ne să ajungem la cea mai bună formulă de colaborare pentru ca atât Guvernul, cât și societatea civilă să-și îndeplinească scopul: o guvernare mai bună la orice nivel, în interesul oamenilor”, a declarat Prim-ministrul în cadrul Conferinței.

Secretarul general al Parlamentului, Ala Popescu a făcut o trecere în revistă a instrumentelor utilizate de Legislativ pentru asigurarea transparenței decizionale și a activităților desfășurate în Parlament cu implicarea societății civile. ”Îmi exprim încrederea că evenimentul organizat de Parlament va genera noi soluții și va oferi posibilitatea de a pune în discuţie propuneri concrete pentru a fi luate în considerare de autorităţile publice”, a precizat Ala Popescu.

Reprezentanții societății civile au solicitat mai multă transparență în activitatea instituțiilor publice, în procesul decizional, acces mai larg la informațiile publice, precum și implicarea reprezentanților sectorului asociativ în elaborarea și monitorizarea politicilor publice în diferite domenii.

Conferința anuală „Cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă” s-a desfășurat în perioada 4-5 iulie 2016.

Sursa: www.parlament.md

16005430_big1467721962

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *