ONU ADOPTĂ O REZOLUȚIE CU PRIVIRE LA VOLUNTARIAT ÎN CONTEXTUL AGENDEI 2030

Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite a adoptat în luna noiembrie 2015 o rezoluție cu privire la voluntariat in contextul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabila, intitulata „Integrarea voluntariatului în domeniul păcii și dezvoltării: planul de acțiune pentru următoarea decada si dincolo de aceasta”.

Rezoluția, care vine ca o continuare a documentului pe aceeași tema adoptat în anul 2012, subliniază importanta voluntariatului intr-o serie de domenii relevante pentru dezvoltare și incurajează statele membre sa ia măsuri pentru sprijinirea voluntariatului.

10 PUNCTE IMPORTANTE ADOPTATE ÎN CADRUL REZOLUȚIEI ONU

Adunarea generala a ONU:

  1. Recunoaște importanta integrării voluntariatului în planificarea și implementarea Agendei pentru Dezvoltare Sustenabila 2030
  2. Încurajează integrarea voluntariatului în planurile și politicile naționale de dezvoltare și facilitarea participării tuturor categoriilor de persoane, inclusiv tineri, vârstnici, femei, migrați, refugiați, persoane cu dizabilități, minorități si alte grupuri marginalizate.
  3. Subliniază faptul ca voluntariatul oferă oportunități valoroase pentru implicarea tinerilor în dezvoltarea unor societăți pașnice și inclusive, oferind în același timp tinerilor oportunitatea de a dobândi abilități și de a-și creste gradul de angajabilitate.
  4. Reafirma importanta integrării voluntariatului în eforturile de consolidare a păcii și de prevenire a conflictelor, pentru creșterea coeziunii sociale si a solidarității.
  5. Apreciază contribuția voluntarilor la creșterea rezilientei comunităților în vederea reducerii riscului de dezastre.
  6. Recomanda guvernelor și altor organisme sa faciliteze implicarea voluntarilor în eradicarea sărăciei și în promovarea mijloacelor de trai durabile.
  7. Recomanda guvernelor și altor organisme sa incorporeze voluntariatul în strategiile de abordare integratoare a egalității de gen, recunoscând ca voluntariatul informal, de la egal la egal, poate contribui la reducerea violentei asupra femeilor și fetelor.
  8. Invita statele membre sa mobilizeze si sa susțină comunitatea globala de cercetare pentru a creste numărul cercetărilor în domeniul voluntariatului, în vederea obținerii de date valide care sa servească drept fundație pentru politici și programe.
  9. Încurajează statele membre sa sprijine solidaritatea intergenerationala si transferul de cunoaștere prin programele de voluntariat.
  10. Invita statele membre sa creeze și sa mențină, prin politici și în practica, un mediu sigur si favorabil pentru voluntari, si încurajează adoptarea de bune practici in promovarea, facilitarea si managementul voluntarilor.

Textul integral este disponibil aici: http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/A_C.3_70_L.15_Rev.1.pdf

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabila este un document cadru adoptat de liderii statelor membre ONU in vederea eradicarii saraciei globale. Agenda include un set de 17 obiective de dezvoltare durabila (SDGs – Sustainable Development Goals), dezvoltate pornind de la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (MDGs –Millenium Development Goals) adoptate in 2000.

Sursa: Provobis.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *