Obține statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat

Începând cu data de 17 ianuarie 2015, asociațiile obștești și instituțiile publice sunt rugate să depună dosarul la Comisia de Certificare a instituției gazdă a activitatii de voluntariat pentru a obține statutul de instituție gazdă a activitatii de voluntariat. Acest statut oferă dreptul legal de a implica voluntari și de a utiliza toate instrumente de recunoastere a activitatii voluntarilor, inclusiv de emitere a carnetelor de voluntar tipărite de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS). Comisia activează pe lângă MTS și este un organ colegial instituit pentru atribuirea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat persoanelor juridice de drept public sau privat fară scop lucrativ. Dosarul urmează a fi depus, în conformitate cu pct. 6 si 7 al Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de certificare si a modelului Certificatului de institutie gazda a activitatii de voluntariat aprobat prin ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 525 din 15.07.2014, la sediul Ministerului Tineretului si Sportului, bd. Stefan cel Mare si Sfint 162, oficiul 820.

Persoana de contact: Constantin Turcanu, Consultant principal, Directia tineret, tel: 022 820 864.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *