Moldova şi UE au reconfirmat hotărârea de a implementa angajamentele asumate

La cea de-a II-a reuniune a Consiliului de Asociere, Republica Moldova şi Uniunea Europeană au reconfirmat hotărârea comună de a implementa angajamentele asumate în vederea consolidării asocierii politice şi integrării economice. Reuniunea s-a desfăşurat luni, 14 martie, la Bruxelles, transmite IPN.

Potrivit unui comunicat de presă comun al executivului de la Chişinău şi al Consiliului European, Consiliul de Asociere recunoaşte importanţa soluţionării dificultăţilor curente din Moldova printr-un dialog constructiv între toate forţele politice din ţară, luând în considerare aşteptările cetăţenilor ţării. UE a încurajat Moldova să continue eforturile de adoptare a legilor necesare şi a reconfirmat susţinerea în atingerea acestor obiective. Părţile au subliniat importanţa dialogului şi cooperării cu societatea civilă, în particular, în ceea ce priveşte implementarea Acordului de Asociere şi necesitatea unei participări sporite a societăţii civile în procesele de elaborare a politicilor publice şi de luare a deciziilor.

Pentru restabilirea încrederii în Moldova sunt necesare rezultate concrete în implementarea reformelor. Consiliul de Asociere recunoaşte eforturile întreprinse în pregătirea unui plan clar de reforme prioritare în domeniile cheie, cuprinse în Foaia de parcurs transmisă UE şi făcută publică de către Guvern. Această foaie de parcurs detaliată stabileşte termene limită pentru acţiuni concrete, care să fie realizate până în luna iulie. Aceste reforme ar trebui să includă investigaţii cu privire la fraudele bancare, reforma sectorului justiţiei, precum şi depolitizarea instituţiilor de stat etc.

Consiliul de Asociere a discutat căile de depăşire a blocajelor politice din Moldova, inclusiv printr-o reformă constituţională şi prin implementarea recomandărilor OSCE/ODHIR privind cadrul electoral. UE a reiterat apelul său privind îmbunătăţirea legislaţiei naţionale pentru limitarea concentrării acţionariatului în instituţiile mass-media şi garantarea pluralismului, cât mai curând posibil. UE şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire insuficienta independenţă a sistemului judiciar şi a agenţiilor de aplicare a legii.

UE a salutat adoptarea unei legi de reformare a Procuraturii, fiind considerată un pas înainte şi a încurajat ferm punerea sa în aplicare cu bună credinţă, împreună cu adoptarea, fără întârziere, a unor legi-cheie privind sistemul judiciar şi lupta împotriva corupţiei. Moldova a reafirmat faptul că reforma sectorului justiţiei rămâne a fi una dintre priorităţile-cheie ale ţării.

Consiliul de Asociere a remarcat asistenţa substanţială acordată Republicii Moldova de către UE, care, la rândul rău, a cerut Republicii Moldova să o folosească în mod adecvat, pentru a livra reformele ambiţioase pentru care şi-a luat angajamentul în temeiul Acordului şi Agendei de Asociere. UE a reiterat disponibilitatea de a continua susţinerea Republicii Moldova, inclusiv prin asistenţă tehnică şi în implementarea proiectelor, prin intermediul misiunilor de evaluare şi a consilierilor de nivel înalt. Consiliul de Asociere a concordat asupra faptului că un angajament clar de a stabili un program cuprinzător de stabilizare şi de reforme structurale, cu scopul de a răspunde îngrijorărilor macroeconomice ar favoriza atingerea unui numitor comun privind un nou acord de cooperare cu FMI.

Consiliul de Asociere a confirmat faptul că cooperarea UE-Moldova în domeniul energetic este o prioritate, reamintind astfel importanţa continuării lucrărilor pentru conducta Ungheni-Chişinău. Consiliul a solicitat intensificarea eforturilor în vederea ajungerii la o soluţie cuprinzătoare şi paşnică a conflictului transnistrean, pe baza suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

UE a subliniat faptul că Acordul de Asociere, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, oferă oportunităţi de modernizare şi dezvoltare pe întregul teritoriu recunoscut pe plan internaţional al Moldovei şi că UE este gata să sprijine punerea sa în aplicare pe deplin în beneficiul întregii populaţii din Moldova şi partenerilor săi internaţionali.

Sursa: IPN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *