LEGE Nr. 111 din 04.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti

Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 445

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Capitolul V va avea următorul cuprins:
„Capitolul V
STATUTUL DE UTILITATE PUBLICĂ
Articolul 30. Activitatea de utilitate publică
(1) În sensul prezentei legi, activitatea de utilitate publică este activitatea asociaţiei obşteşti desfăşurată în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale, care, fiind realizată în mod gratuit sau la preţ redus pentru persoanele sau grupurile dezavantajate, contribuie la dezvoltarea sau susţinerea:
a) educaţiei şi instruirii persoanelor, difuzării şi acumulării de cunoştinţe;
b) ştiinţei;
c) culturii şi artei;
d) sportului pentru amatori, educaţiei fizice şi turismului social;
e) ocrotirii sănătăţii;
f) protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi, a pensionarilor, copiilor, adolescenţilor, persoanelor strămutate, familiilor cu mulţi copii şi/sau socialmente vulnerabile, a altor persoane defavorizate;
g) creării noilor locuri de muncă;
h) eradicării sărăciei;
i) promovării păcii, prieteniei şi înţelegerii între popoare, prevenirii şi depăşirii conflictelor civile, sociale,  etnice şi religioase;
j) apărării şi promovării democraţiei şi drepturilor omului;
k) protecţiei mediului;
l) protejării patrimoniului cultural şi a monumentelor istorice;
m) prevenirii criminalităţii şi contribuirii la contracararea acesteia.
(2) La decizia Comisiei de certificare, pot fi considerate de utilitate publică şi alte activităţi decît cele menţionate la alin. (1).

Continuarea o puteţi găsi: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335431

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *