Instituirea ocupației de Coordonator de voluntari în Republica Moldova

Pe 5 mai 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 144-148 (6067-6071), Ordinul 845 cu privire la aprobarea Modificării nr. 1/2017 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) prin care s-a instituit ocupația de Coordonator de voluntari la grupa de bază 2423 „Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal”. Vedeți AICI o copie a ordinului din Monitorul Oficial privind instituirea ocupației de Coordonator de voluntari.

În acest sens, în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), s-au făcut următoarele modificări și completări:

1. În textul de descriere a grupei de bază 2423 Specialişti în domeniul resurselor umane și de personal:

a) sintagma „politicile de personal” s-a completat cu sintagma „și / sau voluntariat” pentru a indica că pot exista politici de personal, politici de voluntariat sau politici de personal și voluntariat. Menționăm faptul că în prezent în Moldova există organizații / instituții publice și private necomerciale care implică doar personal salariat, iar altele certificate ca instituții gazdă ale activității de voluntariat care implică pe lângă salariați și voluntari. De asemenea există situatia când persoane juridice private activează doar pe bază voluntară având echipa de management (staff-ul) implicat voluntar, un exemplu ar fi AIESEC unde nici o persoană nu este salariată sau plătită din proiecte;

b) sintagma„dezvoltare a personalului” s-a înlocuit cu sintagma „dezvoltarea profesională” pentru a nu limita dezvoltarea resurselor umane doar la personalul salariat, ci inclusiv la Coordonatorul de voluntari care poate activa și pe bază voluntară, nu numai remunerată;

c) la finalul textului s-a adăugat sintagma „sau orice alte aspecte legate de management” pentru a cuprinde și restul de responsabilități și atribuții funcționale ale funcției de Coordonator de voluntari;

d) în tabelul din această grupă s-a inclus în coloana „Titlul ocupației” ocupația de Coordonator de voluntari. ONG-urile vor putea folosi această denumire, pe când autoritățile / instituțiile publice pot folosi funcțiile stabilite deja pentru managementul personalului, existând posibilitatea de asumare de responsabilitați în plus pentru a coordona și resursele umane reprezentate de voluntari.

2. Pentru a asigura recunoașterea de către Stat a formării formatorilor pentru Coordonatorii de voluntari, precum și pentru implicarea specialiștilor în instruirea voluntarilor:

a) denumirea grupei de bază 2424 s-a modificat din „Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului” în „Specialişti în formarea şi dezvoltarea resurselor umane și personalului”

b) în descrierea grupei sintagma „dezvoltarea personalului” s-a înlocuit cu sintagma „dezvoltarea resurselor umane și personalului”;

c) sintagma „cît şi personalul” s-a înlocuit cu sintagma „cît şi personalul și / sau voluntarii” având în vedere faptul că Coordonatorii de voluntari care realizează managementul voluntarilor fac parte din echipa de management, iar voluntarii sunt beneficiari ai instruirilor din cadrul programului de voluntariat care vor putea fi realizate inclusiv de către specialişti acreditaţi.

Vedeți mai jos toate aceste modificări scrise înclinat cu roşu:

Grupa de bază 2423

Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal

Specialiştii în domeniul resurselor umane şi de personal furnizează servicii legate de politicile de personal și / sau voluntariat, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea a personalului profesională, analize ocupaţionale şi orientare profesională sau orice alte aspecte legate de management.

Codul ocupaţiei Titlul ocupaţiei Codul categoriei funcției
242301 Analist piaţa muncii 2
242302 Consilier (ghidare în carieră, educațional, psihologic) 2
242303 Consilier  vocaţional 2
242304 Consultant condiţii de muncă 2
242305 Specialist în formare 2
242306 Specialist în recrutare 2
242307 Specialist în relaţii de muncă 2
242308 Specialist pe problemele recrutării și încorporării 2
242309 Specialist resurse umane 2
242310 Specialist serviciu personal 2
242311 Specialist sisteme de calificare 2
242312 Coordonator de voluntari 2

Grupa de bază 2424

Specialişti în formarea şi dezvoltarea resurselor umane și personalului

Specialiştii în formarea şi dezvoltarea resurselor umane și personalului planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează programele de formare şi dezvoltare, pentru a se asigura că atît echipa de management, cît şi personalul și / sau voluntarii îşi însuşesc abilităţile şi dezvoltă competenţele cerute de către organizaţie pentru a realiza obiectivele organizaţionale.

Codul ocupaţiei Titlul ocupaţiei Codul categoriei funcției
242401 Administrator de formare 2
242402 Consultant îndrumare şi orientare profesională 2
242403 Evaluator de competenţe profesionale 2
242404 Formator 2
242405 Formator  de formatori 2
242406 Inginer pentru pregătirea cadrelor 2
242407 Manager de formare 2

Prin instituirea ocupației de Coordonator de voluntari s-a deschis calea ca în viitorul apropiat Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei să pregătească cadre didactice specializate în managementul voluntarilor care să asigure formarea Coordonatorilor de Voluntari. Coordonatorii de Voluntari vor putea fi formați / certificați și prin intermediul sistemului de educație continuă a adulților, Academia de Administrare Publică va putea asigura pregătirea în sectorul de voluntariat a conducătorilor / specialiştilor de înaltă calificare pentru aparatul de stat şi organele administrației publice locale de nivelul I și II, iar Institutului de Formare Continuă va putea pregăti Coordonatorii de Voluntari pentru alte instituții publice și organizații ale societății civile.

Vă informăm că s-a elaborat deja din 2015 un Planul de învățământ pentru Cursul de perfecționare / specializare Formarea Coordonatorilor de Voluntari de către Secretariatul Coaliției Voluntariat în parteneriat cu Institutului de Formare Continuă cu durata de 90 de ore prin care se pot acorda 3 credite educaționale prin Certificatul de absolvire a cursurilor (seria CRP).

Conform Regulamentului de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 adoptat prin Hotărârea de Guvern Nr. 158 din 12.03.2012, Coordonatorul de voluntari „îşi exercită atribuţiile în conformitate cu fişa de post elaborată şi revizuită cu regularitate de conducerea instituţiei gazdă şi este numit prin ordin / decizie / dispoziţie / hotărâre de instituţia gazdă”pct. 11 alin. 1).

În Regulament sunt menționate următoarele atribuții funcționale ale funcției:

 • planifică şi administrează programul de voluntariat – 10;
 • elaborează planul de acţiuni anual al programului de voluntariat – 11 alin. 2);
 • elaborează sarcini pentru voluntari în conformitate cu nevoile beneficiarilor, ale instituţiei gazdă şi ale voluntarilor – 12;
 • elaborează fişele de post pentru voluntari – 13 alin. 2);
 • analizează şi consultă cu personalul necesitatea implicării voluntarilor – 15 alin. 1);
 • păstrează evidenţa activităţii fiecărui voluntar în dosarul personal al voluntarului – 25 alin. 1);
 • completează registrele de voluntari (Registrul de evidenţă a voluntarilor, Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat, Registrul de evidenţă a carnetelor de voluntar) – 29;
 • întocmește dosar personal al voluntarului pentru fiecare voluntar, îl ţine la zi şi îl prezintă persoanelor autorizate care controlează activitatea de voluntariat a instituţiei gazdă – 42;
 • desfășoară operaţiile ce ţin de achiziţionarea, folosirea, păstrarea şi completarea carnetelor de voluntariat şi efectuează înscrierile din ambele secţiuni ale Registrului de evidenţă a carnetelor de voluntar – 53;
 • semnează certificatele nominale de voluntariat – 70 lit. j);
 • păstrează carnetele de voluntar într-un spaţiu bine protejat, ca documente de strictă evidenţă, pe perioada în care voluntarul efectuează voluntariat în instituţia gazdă – 78;
 • completează, face diverse înscrieri în carnetele de voluntar și le confirmă prin semnătură – 84; pct. 87 lit. e); pct. 89 lit. d); pct. 91 lit. f); pct. 99 lit. d); pct. 102 lit. d); pct. 103; pct. 107 lit. e);
 • contrasemnează scrisoarea de recomandare semnată de către conducătorul instituției gazdă, cu excepția cazului când este rudă cu voluntarul – 118.

Administrarea programului de voluntariat, conform standardelor minime de calitate pentru activitatea de voluntariat (Capitolul II al Regulamentului) și prevederilor din Legea Voluntariatului Nr. 121 din 18 iunie 2010 (îndeosebi Articolul 7), include următoarele responsabilități ale funcției:

 • elaborează și coordonează proiecte ce țin de programul de voluntariat;
 • elaborează regulamentul intern cu privire la implicarea voluntarilor în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională în vigoare;
 • asigură revizuirea cu regularitate a politicilor și procedurilor de voluntariat;
 • identifică şi planifică resurse financiare şi materiale pentru a acoperi cheltuielile aferente programului de voluntariat;
 • promovează voluntariatul în organizație și în afara ei;
 • coordonează procesul de recrutare şi selecţie a voluntarilor;
 • coordonează procesul de orientare, instruire și dezvoltare profesională a voluntarilor;
 • asigură prestarea activităţii de voluntariat cu respectarea cerinţelor de protecţie şi igienă a muncii;
 • supervizează continuu activitatea voluntarilor în scopul îndeplinirii eficiente şi în termenele stabilite a sarcinilor;
 • monitorizează și evaluează cu regularitate voluntarii și gradul de atingere a obiectivelor programului de voluntariat;
 • coordonează stagiul de practică al studenților în cadrul instituției gazde;
 • aplică metode de motivare şi recunoaştere a meritelor voluntarilor ținând cont de motivaţia individuală a fiecăruia;
 • reprezintă voluntarii în cadrul şedinţelor interne ale instituţiei gazdă;
 • colectează date de natură statistică;
 • întocmește rapoarte.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi:

Asociația Obștească ”Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliției pentru promovarea legii și activităților de voluntariat
Tel.: 
022 567 551; fax: 022 567 489
GSM: 
079 450 027, 079 191 587
E-mail: 
tdv_secretariat@yahoo.com

Sursa: www.tdvmoldova.wordpress.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *